Tungkol sa Distrito ng Hangin

Napa County

Kumuha ng kaalaman tungkol sa Napa County - ang klima, potensiyal ng mga inaalala sa pagpaparumi sa hangin, at kasalukuyang kalidad ng hangin nito. Maaari mo ring tingnan ang mga gaganapin ng Distrito ng Hangin sa Napa County at basahin ang tungkol sa mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

Ang Napa County ay nasa isang valley sa pagitan ng Maycamas Mountains sa kanluran at ng Vaca Mountains sa silangan. Ang isang kinatawan ng Napa County ay nakaupo sa Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin.

Pinakabagong Balita

Klima

Ang mga bundok na naghahangga sa Napa Valley ay humaharang sa marami ng namamayaning pahilagang-kanluran na mga hangin sa buong taon. Ang sikat ng araw ay masagana sa Napa County, at ang panahon ng tag-init ay maaaring maging napakainit sa valley, partikular sa hilagang bahagi. Ang mga taglamig ay pangkaraniwang banayad, na may malalamig na temperatura sa magdamag at banayad-hanggang-kainaman na mga temperatura sa araw. Ang mga temperatura sa panahon ng taglamig ay malamang na maging bahagyang mas malamig sa hilagang bahagi ng valley. Ang mga hangin ay pangkaraniwang kalmado sa buong county. Ang mga taunang presipitasyon ay pangkaraniwang mula sa mga 24 na pulgada sa mga mababang elebasyon hanggang sa mas mataas sa 40 pulgada sa mga bundok.

Ang klima ng Napa County ay apektado rin ng panrehiyong mga impluwensiya ng klima sa Bay Area

Interaktibong Mapa ng mga Istasyon ng Pagsubaybay sa Hangin

Kalidad ng Hangin sa Napa County

Ang pagpaparumi ng ozone at pinong partikulo, o PM2.5, ay ang mga pangunahing panrehiyong pamparumi sa hangin na inaalala sa San Francisco Bay Area. Ang ozone ay unang-unang problema sa tag-init, at ang pagpaparumi ng pinong partikulo ay sa taglamig.

Sa Napa County, ang ozone ay bihirang humigit sa mga pamantayan sa kalusugan, pero ang PM2.5 ay umaabot paminsan-minsan sa hindi malusog na mga konsentrasyon. Maraming dahilan para sa mga exceedance ng PM2.5 sa Napa County.  Una, marami sa county ay nakakanlungan ng hangin, na malamang na magkulong sa PM2.5 sa loob ng Napa Valley.

Ikalawa, marami sa lugar ay hilaga ng nagpapakalmang mga temperatura ng San Pablo Bay at, bilang resulta, ang Napa County ay nakakaranas ng ilan sa pinakamalamig na mga gabi sa Bay Area. Ito ay humahantong sa mas maraming paggamit ng fireplace at, kasunod, mas mataas na mga antas ng PM2.5. Pangwakas, sa taglamig ang pasilangang mga hangin ay madalas na nagtutulak sa hitik sa pinong partikulo na hangin mula sa Central Valley patungo sa Carquinez Strait at saka patungo sa Solano at timog na bahagi ng Napa County.

Interaktibong Mapa ng Hula sa Kalidad ng Hangin

Pangkat ng Tagatulong

Ang Pangkat ng Tagatulong sa Iligtas ang Hangin ng Napa County ay nagtataguyod ng mga paraan upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa lokal na komunidad.

Spare the Air Status

Huling Isinapanahon: 11/8/2016