Tungkol sa Distrito ng Hangin

2016 Adopted Resolutions

View Adopted Resolutions from 2016 below.

Page Loading

Contact Us

Marcy Hiratzka
Clerk of the Boards, Pangangasiwa

415.749.5073 mhiratzka@baaqmd.gov

Vanessa Johnson
Nakatataas na Tagapagpaganap na Kalihim

415.749.4941 vjohnson@baaqmd.gov

Executive Office

(415) 749-5016

Hearing Board

(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/6/2017