Online na mga Serbisyo

Ang Air District ay nag-aalok ng madaling online na access sa maraming serbisyo nito. Maaari kang mag-apply para sa mga pahintulot o mga gawad, magbayad ng mga fee, mag-ulat ng pagpaparumi sa hangin, irehistro ang kagamitan, i-access ang mga pagpupulong ng District, mag-subscribe sa mga balita at alerto ng District, kumuha ng mga web widget at tingnan ang site na ito sa ibang wika.

Alamin pa ang tungkol sa mga kinakailangan para sa pahintulot ng Air District at i-renew o mag-apply sa online para sa mga pahintulot.

Alamin kung kwalipikado ka para sa isang gawad para bawasan ang pagpaparumi sa hangin at mag-apply para sa mga gawad sa online.

Iulat ang mga amoy na masama sa kalusugan, alikabok, mga kemikal na nagpaparumi, usok mula sa kahoy, singaw o mga umuusok na sasakyan.

Irehistro o i-renew sa online ang espesyal na kagamitan at malaman kung paano mananatiling sumusunod sa mga regulasyon ng Air District.

Panoorin o pakinggan ang mga pagpupulong at mga workshop ng Air District sa iyong computer, tablet o mobile device.

Mag-sign up para sa impormasyon para matanggap ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa kalidad ng hangin mula sa Distrito ng Hangin.

Alamin ang tungkol sa mga libreng Widget ng Kalidad ng Hangin ng Distrito ng Hangin at idagdag ang mga ito sa iyong website.

Isalin-wika ang teksto sa website na ito sa wikang gusto mo.

Spare the Air Status

Last Updated: 5/17/2024