Mga Tuntunin ng Paggamit

Ang mga bumibisita sa BAAQMD.gov ay sumasang-ayon na sumunod sa mga sumusunod na tuntunin at kondisyon ng paggamit. Kasama ng aming Patakaran sa Pagkapribado, pinamamahalaan ng mga tuntuning ito ang kaugnayan ng Air District sa iyo kaugnay sa website na ito.

Mga Tuntunin at Kundisyon

Ang paggamit mo ng website na ito ay sasailalim sa mga sumusunod na tuntunin at kondisyon:

  • Ang nilalaman ng website na ito ay para lang sa iyong pangkalahatang impormasyon at maaari itong magbago nang walang abiso.
  • Ang mga kontratista o mga empleyado ng Air District ay hindi nagbibigay ng anumang garantiya sa kawastuhan, pagiging napapanahon, pagganap, pagiging kumpleto o kaangkupan ng mga impormasyon at mga materyal na nasa website na ito o sa pamamagitan ng mga portal nito, para sa anumang partikular na layunin.
  • Ikaw ang mananagot sa iyong paggamit ng anumang impormasyon o materyal na nasa website na ito. Hindi mananagot ang Air District para sa impormasyong laman ng website na ito. Ikaw ang responsableng tiyakin na natutugunan ng anumang produkto, serbisyo o impormasyon na makukuha sa website na ito ang iyong mga partikular na kinakailangan.
  • Ang mga link na nasa website na ito para sa mga external website ay ibinibigay para sa iyong kaginhawaan at hindi nagpapahiwatig ng pag-eendorso ng mga website na ito. Wala kaming responsibilidad para sa nilalaman ng anumang naka-link na mga website.
  • Ang lahat ng brand, produkto at mga pangalan ng proseso na lumalabas sa website na ito ay mga trademark ng kani-kaniyang may-ari. Ang pagbanggit sa mga pangalang ito ay hindi nagpapahiwatig ng pag-eendorso.
  • Ang lahat ng nilalaman at larawan na makukuha sa website na ito ay maaaring protektado sa ilalim ng mga batas sa copyright ng Estados Unidos at ibang bansa. Maaaring kailanganin ng pahintulot para gumawa ng mga kopya nito. Mangyaring makipag-ugnayan sa Webmaster para sa mga tanong o para humingi ng pahintulot.
Spare the Air Status

Last Updated: 3/7/2022