Điều Khoản Sử Dụng

Quý khách truy cập vào BAAQMD.gov đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng như sau. Cùng với Chính sách Quyền Riêng Tư, các điều khoản này điều chỉnh mối quan hệ giữa Air District và quý vị liên quan đến trang mạng này.

Điều Khoản và Điều Kiện

Việc quý vị sử dụng trang mạng này tuân theo các điều khoản và điều kiện sau:

  • Nội dung của trang mạng này chỉ là thông tin chung cho quý vị và thay đổi không cần thông báo.
  • Ngay cả Air District cũng như các nhà thầu hoặc các nhân viên không bảo đảm hoặc cam đoan về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, mức độ đầy đủ, hoặc tính phù hợp của bất kì thông tin và tài liệu trên trang mạng này hoặc thông qua các cổng thông tin, cho bất kì mục đích cụ thể nào.
  • Quý vị chịu mọi rủi ro khi sử dụng bất kì thông tin hoặc tài liệu trên trang mạng này. Air District không chịu trách nhiệm về thông tin trên trang mạng này. Quý vị chịu trách nhiệm bảo đảm rằng bất kì sản phẩm, dịch vụ, hoặc thông tin có sẵn thông qua trang mạng này đáp ứng yêu cầu cụ thể của quý vị.
  • Các đường dẫn trên trang mạng này tới các trang mạng ngoài được cung cấp cho sự thuận tiện của quý vị và không có nghĩa là chứng nhận tính xác thực của các trang mạng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì trang mạng từ đường dẫn nào.
  • Tất cả thương hiệu, sản phẩm, tên quy trình xuất hiện trên trang mạng này đều là nhãn hiệu riêng của các chủ sở hữu tương ứng. Việc nhắc đến các tên này không có nghĩa là chứng nhận tính xác thực.
  • Tất cả nội dung và đồ hoạ có sẵn thông qua trang mạng này có thể được bảo vệ bởi các luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Có thể yêu cầu quyền sao chép. Vui lòng liên lạc với Chuyên Viên Quản Trị Mạng nếu có thắc mắc hoặc để yêu cầu cấp quyền.
Spare the Air Status

Last Updated: 07/03/2022