Air Quality Complaint Policy and Procedures

Learn about the Air District's Complaint Policy and Procedures and how we investigate air pollution concerns to ensure compliance with air quality rules and regulations. 

Chính Sách và Thủ Tục Khiếu Nại về Chất Lượng Không Khí cung cấp thông tin tổng quan về Chương Trình Khiếu Nại của Địa Hạt Không Khí, đồng thời hướng dẫn các thanh tra cách phản hồi và điều tra những hoạt động phát thải vào không khí tiềm tàng cũng như đang diễn ra.

Quy Trình Khiếu Nại về Chất Lượng Không Khí

 • 1. Điều Phối Viên Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại
   
  Điều phối viên ghi lại đơn khiếu nại rồi gửi chi tiết về đơn khiếu nại đến Thanh Tra.
   
 • 2. Thanh Tra Phản Hồi và
  Điều Tra Khiếu Nại
   
  Trong quá trình điều tra, Thanh Tra có thể gọi điện hoặc trực tiếp gặp gỡ quý vị để xác định nguồn và nguyên nhân có thể dẫn đến việc phát thải.
   
 • 3. Thanh Tra Tiến Hành Kiểm Tra tại
  Nguồn Phát Thải Tiềm Tàng
   
  Thanh Tra tiến hành kiểm tra tại cơ sở bị cáo buộc để xác định việc tuân thủ các quy định hiện hành về chất lượng không khí, đồng thời đảm bảo rằng cơ sở tiến hành giảm thiểu và giải quyết mọi vấn đề về phát thải hoặc tuân thủ. Biện pháp thực thi có thể được đưa ra nếu phát hiện có vi phạm về chất lượng không khí.
   
 • 4. Thanh Tra Xác Định Tình Trạng Khiếu Nại và
  Ghi Lại Những Phát Hiện Trong Quá Trình Điều Tra
   
  Thanh Tra xác định tình trạng khiếu nại và cập nhật cho người khiếu nại những phát hiện trong quá trình điều tra. Một bản sao của báo cáo điều tra có thể được yêu cầu khi lần đầu phúc trình đơn khiếu nại hoặc sau khi Thanh Tra điều tra xong thông qua Hồ Sơ Công Cộng của Địa Hạt Không Khí.
 

Thông Tin Cập Nhật – Hội Thảo về Khiếu Nại Chất Lượng Không Khí năm 2020

Địa Hạt Không Khí đã hoàn thành một chuỗi năm hội thảo công khai vào đầu năm 2020 nhằm kêu gọi cộng đồng đóng góp ý kiến đối với quy trình điều tra khiếu nại về chất lượng không khí. Chúng tôi đã tăng cường Chính Sách và Thủ Tục Khiếu Nại về Chất Lượng Không Khí căn cứ trên những ý kiến đóng góp của cộng đồng tại các hội thảo, nếu khả thi.

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về ý kiến tại các cuộc hội thảo công khai cùng chính sách và thủ tục cập nhật ở bên dưới:

Spare the Air Status

Last Updated: 24/03/2022