Permits

Register Equipment

Register your EPA-certified or pellet-fueled wood-burning device for a sole source of heat exemption, or register qualifying small sources of air pollution for permission to operate through Air District registration programs.

Exempt Wood Stove Registration

Effective November 1, 2016, for anyone claiming an exemption from Winter Spare the Air Alert burn bans because his or her sole source of heat is a wood-burning device, Air District regulations require that this device be EPA-certified or pellet-fueled and that it be registered with the Air District.

  • Động Cơ Diesel Nông Nghiệp
  • Công Nghiệp, Định Chế, và Nồi Hơi Công Nghiệp, Máy Phát Điện Hơi Nước và Máy Sưởi Quy Trình
  • Hoạt Động Nấu Ăn Thương Mại (Bếp công nghiệp chạy bằng dây xích) 
  • Hoạt Động In Ấn Đồ Họa
  • Hoạt Động Tái Hoàn Thiện Di Động (Lớp sơn)
  • Thiết Bị Xách Tay (PERP)
  • Tiệm Giặt Khô  

New Online System

Owners or operators of the following types of equipment may be eligible to register new equipment or renew existing permits through the new Online Permitting System:

Online Permitting System
Eligible facilities can log in to apply for new registrations and renewals on the Air District's online permitting system web page.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov

Tuân Thủ & Thực Thi
Underground Tanks

415 749.4999

Quầy Trợ Giúp Về Hệ Thống Giấy Phép Trực Tuyến

415.749.8665 | PermitHelp@BAAQMD.gov PermitHelp@BAAQMD.gov

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

415.749.4990 permits@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 01/07/2020