Permits

Thông Báo và Tình Trạng Đốt Ngoài Trời

Tìm hiểu cách thức và thời điểm cho phép đốt ngoài trời trong Vùng Vịnh, loại đốt nào được chấp nhận và quy trình thông báo cho Địa Hạt Không Khí.

Burn Season Extension for Crop Replacement and Orchard Pruning & Attrition Fires

Due to heavy winter rainfall, the Air District has extended the permissive burn periods for Crop Replacement and Orchard Pruning & Attrition fires until June 30, 2024.
 
New Open Burning Notification Online Submittal

Fill out and submit your Air District Regulation 5 Open Burning Notification forms via the online form. The Air District will no longer accept any FAX notifications effective November 15, 2021. You may submit your Open Burning Notifications via the online link, email, or U.S. mail. See the compliance advisory for more details.
 
Smoke Management Plan

Submit a Smoke Management Plan (SMP) via the California Air Resources Board’s Prescribed Fire Information Reporting System (PFIRS). Consult the PFIRS User Guide and Prescribed Burn Procedures for details on how to submit an SMP and ignition requests to the Air District.
 

Việc xử lý chất thải bằng cách đốt ngoài trời có thể là nguồn gây ô nhiễm không khí đáng kể. Khói khi đốt ngoài trời có chứa hạt mịn, khí độc hại và các phó sản độc hại khác mà người ta có thể hít sâu vào phổi. Tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm này có liên quan đến vấn đề hô hấp và tim, hen suyễn và trong một số trường hợp, tử vong sớm. Những người nhiều rủi ro nhất bao gồm trẻ em, người già và những người có vấn đề hô hấp mãn tính.

Đám Cháy Được Phép

Để giảm tác hại của khói đối với sức khoẻ công cộng, việc đốt ngoài trời bị cấm trong ranh giới của Địa Hạt Không Khí, ngoại trừ 17 loại đám cháy được xác định bởi Quy Định Đốt Ngoài Trời.

Phần lớn hoạt động đốt ngoài trời hợp pháp diễn ra ở Vùng Vịnh diễn ra vì lý do quản lý tài nguyên thiên nhiên hoặc nông nghiệp.

Mỗi loại đốt được phép  chỉ được phép đốt trong một khoảng thời gian cụ thể trong năm (còn được gọi là thời gian đốt cho phép), vào một ngày đốt được chỉ định. Địa Hạt Không Khí có thể kéo dài thời gian đốt cho phép trong một số trường hợp. Bất kỳ đám cháy đề xuất nào cũng có thể bị cấm bởi sở cứu hoả địa phương hoặc các cơ quan khác.

Thông Báo và Lệ Phí

Địa Hạt Không Khí phải được thông báo tất cả các đám cháy ngoài trời thông qua mẫu thông báo có trong bảng dưới đây. Thông báo gửi thư phải được đóng dấu bưu điện ít nhất năm ngày trước khi đốt đám cháy. Thông báo đào tạo kỹ thuật cứu hoả phải được đóng dấu bưu điện ít nhất 10 ngày làm việc trước khi đốt đám cháy.

Một số vùng CAL FIRE cần có giấy phép đốt cháy và kiểm tra đống vật liệu trước khi đốt ngoài trời. Hãy liên lạc CAL FIRE vùng địa phương của quý vị để biết thêm tin tức.

Các loại thiêu đốt nông nghiệp hội đủ điều kiện có thể tránh lệ phí đốt ngoài trời bằng cách nghiền phế liệu thay vì thiêu đốt qua Chương Trình Nghiền Phế Liệu Nông Nghiệp.

Lệ phí đốt ngoài trời có thể thanh toán qua mạng: 

Lệ Phí Đốt Ngoài Trời

 Thanh Toán 

 

Lệ Phí Đốt Ngoài Trời Khác

Các Đám Cháy theo Quy Định, Cỏ Đầm Lầy, Gốc Rạ, Làm Phim và Biểu Diễn Công Cộng

 Thanh Toán 

Cách Đốt

  1. Bảo đảm đám cháy của quý vị là một trong 17 loại đám cháy được phép và dự trù đốt trong giai đoạn được phép đốt (PDF).
  2. Nộp mẫu thông báo đốt ngoài trời thích hợp và đóng lệ phí thích ứng trước khi đốt.
  3. Kiểm tra CAL FIRE và những hạn chế về thiêu đốt tại địa phương.
  4. Gọi tới 1.800.792.0787.

Biểu Mẫu và Thông Tin Đốt Ngoài Trời

Page Loading

Contact Us


Open Burn Status

800 792-0787

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Notifications

415 749.4600 openburn@baaqmd.gov


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status