Tài Trợ Ngân Sách

Nộp Đơn Xin Tài Trợ

Hàng năm, số tiền tài trợ khuyến khích trị giá hơn 90 triệu USD được cung cấp để hỗ trợ các doanh nghiệp và cơ quan cộng đồng giảm phát thải thông qua việc nâng cấp phương tiện, thiết bị và lắp đặt cơ sở hạ tầng hỗ trợ mục tiêu không phát thải.

Mở Ngay

Mời thầu cạnh tranh cho cơ sở hạ tầng sạc điện nhằm hỗ trợ các phương tiện lưu thông trên đường giao thông, thiết bị không lưu thông trên đường bằng phẳng, tàu biển và đầu máy xe lửa hiện đang mở. Hiện đang có lên đến 35 triệu USD được dành cho việc lắp đặt mới hoặc mở rộng các trạm sạc điện và cơ sở hạ tầng công cộng và không phục vụ công cộng. Khoản tài trợ được cấp để lắp đặt và vận hành cơ sở hạ tầng sạc điện vĩnh viễn, nhằm thúc đẩy việc áp dụng phương tiện và thiết bị không phát thải ở Vùng Vịnh, đẩy nhanh cải thiện chất lượng không khí và chuyển đổi sang không phát thải trong Các Cộng Đồng Ưu Tiên và được đưa vào hoạt động trước đầu năm 2027. 

Cách Thức Nộp Đơn

Để nộp đơn theo mời thầu cơ sở hạ tầng, vui lòng truy cập cổng thông tin nộp đơn trực tuyến sau:
Nộp Ngay 

Tham khảo trang web Cơ Sở Hạ Tầng để biết thêm chi tiết về đợt mời thầu đang mở, lịch chương trình, khả năng hội đủ điều kiện tham gia dự án, ưu tiên về tài trợ, danh sách tài liệu bắt buộc và nhiều thông tin khác. Để cập nhật thông tin về mời thầu tương lai, vui lòng đăng ký nhận email từ Địa Hạt Không Khí ở cuối trang này.

Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Nộp Đơn Trực Tuyến

Hướng dẫn người dùng dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước để nhập thông tin vào Hệ Thống Nộp Đơn Trực Tuyến dựa trên danh mục thiết bị mà dự án cơ sở hạ tầng đề xuất sẽ hỗ trợ: 

Để truy cập và cập nhật đơn xin tài trợ hiện có được nộp trước ngày 11 tháng Tư, vui lòng truy cập cổng thông tin nộp đơn trực tuyến sau:
Truy Cập Đơn 

Hội Thảo và Sự Kiện

 
Page Loading

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/07/2024