Permits

Thông Báo Phá Dỡ và Cải Tạo có liên quan đến Asbestos / Số Công Việc

Tìm hiểu về Chương Trình Phá Dỡ/Cải Tạo có liên quan đến Asbestos của Địa Hạt Không Khí và tìm các mẫu thông báo, câu trả lời cho câu hỏi thường gặp, hướng dẫn về tuân thủ và các nội dung khác.

Asbestos là một loại khoáng chất tự nhiên thường được sử dụng trong vật liệu xây dựng và xây cất. Vì asbestos đã được chứng minh là gây ra các bệnh nghiêm trọng và chết người, việc sử dụng chất này làm vật liệu xây dựng và nơi có chất này trong tự nhiên được quản lý rất nghiêm ngặt.

Chương Trình Phá Dỡ/Cải Tạo có liên quan tới Asbestos

Địa Hạt Không Khíquy định việc phá dỡ và cải tạo các toà nhà và cấu trúc có thể chứa asbestos và việc sản xuất vật liệu được biết là có chứa asbestos.

Phải thông báo cho Địa Hạt Không Khí ít nhất 10 ngày trước khi:

  • Thực hiện bất kỳ vụ tân trang nào liên quan đến việc tháo dỡ 100 ft vuông hay hơn, 100 ft tuyến tính hay hơn hoặc 35 foot khối hay hơn chất asbestos.
  • Mỗi vụ phá dỡ bất kể lượng asbestos bên trong.

Đối với những căn chung cư có từ bốn đơn vị cư trú trở xuống, quý vị có thể thông báo cho Địa Hạt Không Khí 72 tiếng trước đó với lệ phí thanh toán bổ sung.

Phải luôn tuân thủ quy định của Địa Hạt Không Khí khi loại bỏ asbestos hoặc phá dỡ các toà nhà.

Hệ Thống Thông Báo Asbestos Trực Tuyến

Lợi ích của Hệ Thống Thông Báo Asbestos Trực Tuyến là gì?

  • Các nhà thầu và chủ nhà có thông báo được phê duyệt sẽ ngay lập tức nhận được mã số công việc Phá Dỡ/Cải Tạo có liên quan tới Asbestos (J#) kèm với thư ghi nhận có sẵn để tải xuống và in ra.
  • Người nộp đơn có thể sửa đổi ngày bắt đầu, ngày kết thúc, kế hoạch văn bản cải tạo dự kiến và/hoặc thông tin nhà thầu trên trang trực tuyến.
  • Người nộp đơn có thể xem các Thông Báo Asbestos của Địa Hạt Không Khí đã gửi trước đó.
  • Người nộp đơn có thể gửi Thông Báo Asbestos bảy ngày một tuần.

Yêu Cầu Thanh Toán Trực Tuyến

  • Thẻ VISA, MasterCard và Discover được chấp nhận và sẽ bị tính thêm 2.95% phí dịch vụ.
  • Thanh toán eCheck từ tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm cũng được chấp nhận.
  • Hóa đơn phải được thanh toán đầy đủ (không thanh toán một phần).

My Air Online sẽ ra mắt phiên bản mới của Hệ Thống Thông Báo Asbestos Trực Tuyến. Vui lòng gửi thông báo công việc của quý vị trước ngày 16 tháng Mười Hai năm 2023. Thông báo công việc không được gửi đi tính đến ngày 16 tháng Mười Hai năm 2023 sẽ bị mất và quý vị sẽ phải bắtbawtsu lại thông báo công việc trên hệ thống mới.

Online Asbestos Notification System
 Login 

Resources

Below are asbestos notification and payment forms, frequently asked questions, compliance tips, and regulation information.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 17/05/2024