Hỗ Trợ Tuân Thủ

Tìm hiểu về các chương trình hỗ trợ tuân thủ, và cách thức những chương trình hỗ trợ các chủ doanh nghiệp Vùng Vịnh giảm thiểu phát thải và tuân thủ quy định của Địa Hạt Không Khí.

Chương Trình Chứng Nhận Máy Đun

Áp dụng để xác nhận rằng nồi hơi, máy phát điện hơi nước và máy sưởi quy trình đã đạt yêu cầu của Địa Hạt Không Khí

Huấn Luyện về Tuân Thủ Công Nghiệp

Tìm hiểu về chương trình huấn luyện về tuân thủ phẩm chất không khí và đăng ký lớp học sắp mở miễn phí của Địa Hạt Không Khí

Bí Quyết Tuân Thủ

Tìm hiểu bí quyết và trả lời các câu hỏi thường xuyên về việc tuân thủ đối với chủ doanh nghiệp, nhà quản lý và nhân viên là những người làm việc trong các ngành công nghiệp quy định.

Thông Báo Tuân thủ

Tìm hiểu về Thông Báo Tuân Thủ của Địa Hạt Không Khí và những việc cần làm nếu quý vị nhận được Thông Báo Tuân Thủ.

Thông Báo Vi Phạm

Tìm hiểu về Thông Báo Vi Phạm của Địa Hạt Không Khí và những việc cần làm nếu quý vị nhận được Thông Báo Vi Phạm.

Đường Dây Nóng về Hỗ Trợ Tuân Thủ

Đường dây nóng giúp các doanh nghiệp tại Vùng Vịnh hiểu rõ và tuân thủ theo các quy định về phẩm chất không khí. Chuyên gia về tuân thủ sẵn sàng giải đáp thắc mắc về hoạt động của quý vị, bao gồm các quy định liên quan, yêu cầu lưu trữ hồ sơ, xin giấy phép....

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023