Về Phẩm Chất Không Khí

Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí)

Tìm hiểu về Chương Trình Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí), các mùa ảnh hưởng đến phẩm chất không khí như thế nào, và tìm hiểu xem một Cảnh Báo Bảo Toàn Không Khí có hiệu lực hay không.

Địa Hạt Không Khí đã tạo ra Chương Trình Spare the Air để cung cấp cho công chúng thông báo trước khi chất lượng không khí được dự đoán là không tốt cho sức khoẻ, nhằm giáo dục người dân về ô nhiễm không khí và khuyến khích các hành động nhằm cải thiện chất lượng không khí trong Vùng Vịnh.

Theo Chương Trình Spare the Air, Địa Hạt Không Khí yêu cầu cư dân giảm thiểu ô nhiễm bằng cách lựa chọn các biện pháp giúp không khí sạch hằng ngày. Điều này có thể bao gồm đi bộ và đi xe đạp thường xuyên hơn, dùng phương tiện vận chyển công cộng, đi chung xe, lái xe ít hơn, giảm thiểu việc sử dụng năng lượng ở nhà và lựa chọn các biện pháp không khí sạch khác mà giúp cải thiện phẩm chất không khí.

Spare the Air vào mùa hè

Trong những tháng mùa hè, ô nhiễm ôzôn (còn được gọi là sương mù) có thể trở thành một vấn đề sức khoẻ ở Vùng Vịnh. Địa Hạt Không Khí ban hành Cảnh Báo Spare the Air vào những ngày mà chất lượng không khí được dự báo là không tốt cho sức khoẻ và khuyến khích người dân lái xe ít hơn và giảm thiểu việc sử dụng các chất gây ô nhiễm tạo ra ôzôn. Những cư dân nhạy cảm với không khí không tốt cho sức khoẻ nên hạn chế ra ngoài trời, đặc biệt là vào buổi chiều, khi nhiệt độ ấm hơn và nồng độ ôzôn tăng lên.

Spare the Air vào mùa đông

Trong những tháng mùa đông hoặc trong các đợt cháy rừng trong suốt cả năm,  ô nhiễm vật chất dạng hạt  có thể đạt đến mức không tốt cho sức khoẻ ở Vùng Vịnh. Vào những ngày mà mức độ vật chất dạng hạt được dự đoán là cao, Địa Hạt Không Khí đưa ra ảnh Báo Spare the Air, khiến đốt củi bất hợp pháp trên khắp Vùng Vịnh. Vào những ngày này, người dân nên hạn chế đi ra ngoài, đặc biệt là những người nhạy cảm với không khí không lành mạnh. Người dân có thể nộp đơnkhiếu nại khói đốt củi trực tuyến hoặc gọi điện thoại đến 1-877-4NO-BURN (466-2876).

Năm 2019, lệnh cấm đốt củi đã được mở rộng để bao gồm bất kỳ ngày nào trong năm khi ảnh Báo Spare the Air có hiệu lực do mức độ ô nhiễm hạt mịn cao, chẳng hạn như trong một trận cháy rừng.

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về nguồn tài trợ để thay thế bếp đốt củi và tấm lót lò sưởi trên trang web Clean HEET .

Cảnh Báo Spare the Air

Để tìm hiểu xem Cảnh Báo Spare the Air có hiệu lực hay không:

  • Hãy truy cập trang web Spare the Air
  • Gọi 1-800-HELP-AIR, hoặc 1-877-4NO-BURN (466-2876) để biết các lệnh cấm đốt củi
  • Tải ứng dụng Spare the Air dành cho iPhone hoặc Androidvà kiểm tra trạng thái phẩm chất không khí trên điện thoại thông minh của quý vị.
  • Đăng ký nhận thông báo Cảnh Báo Không Khí qua email
  • Kết nối với chương trình Spare the Air trên mạng xã hội (xem các liên kết mạng xã hội ở trên cùng bên phải của trang web Spare the Air )
  • Đăng ký nhận  Cảnh Báo Bằng Văn Bản của chương trình Spare the Air 

Sign up for Spare the Air Text Alerts

*

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023