Về Phẩm Chất Không Khí

Ban Giám Sát Chuyên Gia

Tìm hiểu về Ban Chuyên Gia Giám Sát về Phẩm Chất Không Khí, được xây dựng để tư vấn công nghệ, phương pháp và công cụ, nhằm nâng cao khả năng giám sát không khí cộng đồng gần các nhà máy tinh chế.

Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron

Ngày 6 tháng 8 năm 2012, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron tại Richmond, California, dẫn đến lời cảnh báo cộng đồng, yêu cầu mọi người ở yên tại chỗ trong vòng năm tiếng và điều trị y tế cho hàng nghìn cư dân. Biến cố này khiến Địa Hạt Không Khí phải xác định một sốphương án hành động nhằm tăng cường khả năng xử lý các biến cố tương tự của Địa Hạt Không Khí (PDF). Một biện pháp như thế là tập hợp một nhóm chuyên gia giám sát không khí để tư vấn về kỹ thuật, phương pháp và công cụ để nâng cao khả năng giám sát không khí cộng đồng gần các nhà máy tinh chế.

Báo Cáo Về Khả Năng Giám Sát Hiện Tại

Là một phần của nỗ lực này, Địa Hạt Không Khí đã ký hợp đồng với Viện Nghiên Cứu Sa Mạc để soạn thảo báo cáo đánh giá khả năng giám sát không khí hiện tại gần các nhà máy tinh chế (PDF). Báo cáo này được thiết kế để cung cấp điểm xuất phát của buổi thảo luận cho ban chuyên gia.

Ban Chuyên Gia Giám Sát Phẩm Chất Không Khí

Địa Hạt Không Khí chủ trì buổi thảo luận ngày 11 tháng 7 năm 2013 nhằm đánh giá kỹ thuật và xu hướng mới nhất về giám sát phẩm chất không khí. Các tham luận viên chuyên gia đã thảo luận về cách sử dụng những phương pháp mới để tinh chỉnh các phép đo lường và thông tin hiệu quả hơn cho các cộng đồng gần các khu công nghiệp về tình trạng phẩm chất không khí địa phương. Những thông tin dưới đây từ buổi thảo luận đó được đăng tải trực tuyến:

Tham luận viên

Tiểu sử tóm tắt của các tham luận viên chuyên gia về giám sát không khí như sau:

George Allen

Ông Allen là Khoa Học Gia Cao Cấp tại các Tiểu Bang Khu Vực Đông Bắc về Hợp Tác Quản Lý Sử Dụng Không Khí, một hiệp hội liên ngành của 8 tiểu bang khu vực đông bắc. Tại NESCAUM, Ông Allen chịu trách nhiệm về các hoạt động giám sát và đánh giá phơi nhiễm về nhiều lãnh vực phẩm chất không khí, bao gồm các kỹ thuật đo lường khói bụi trong khu vực, chất độc trong không khí, diesel lòng đường và ngoài đường, gần đường, khói củi và aerosol liên tục. Ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 40 bài báo được đồng nghiệp phê duyệt về xây dựng và đánh giá các phương pháp đo lường, đánh giá phơi nhiễm và tác động sức khoẻ do ô nhiễm không khí. Trước khi gia nhập NESCAUM năm 2002, Ông Allen là nhân viên chuyên nghiệp tại Trường Y Tế Công Cộng Harvard ở Boston trong hơn 20 năm, tại đó ông đã thực hiện vô số các nghiên cứu về ô nhiễm không khí do EPA và NIH tài trợ. Khi làm việc tại HSPH, ông đã phát triển một số kỹ thuật được cấp bằng sáng chế về phương pháp đo lường tức thì aerosol. Ông Allen cũng làm việc với tư cách là người đứng đầu Uỷ Ban Giám Sát và Đánh Giá NESCAUM. Ông đại diện cho lợi ích của các tiểu bang đối với EPA trong vai trò thành viên Uỷ Ban Chỉ Đạo Giám Sát của Hiệp Hội Quốc Gia các Cơ Quan Không Khí Sạch và Uỷ Ban Tư Vấn Khoa Học Không Khí Sạch EPA có đặc quyền. Ông đã được cấp bằng Cử Nhân Khoa Học về Kỹ Sư Kỹ Thuật Điện từ Đại Học Tufts.

Tiến sĩ Michael Benjamin

Với tư cách là người Chỉ Huy Phòng Giám Sát và Thí Nghiệm thuộc Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California, Tiến sĩ Benjamin chịu trách nhiệm giám sát khoảng 170 khoa học gia, kỹ sư, và kỹ thuật viên thực địa, những người hoạt động hệ thống giám sát phẩm chất môi trường không khí toàn tiểu bang, cung cấp khả năng giám sát không khí theo các thông báo không khí khẩn cấp, thực hiện phân tích hoá học các khí thải từ xe cộ và môi trường, chứng nhận thiết bị thu hồi chất bốc hơi, và thiết lập quy định để giảm thiểu phát thải bốc hơi từ các hệ thống phân phối xăng dầu và thiết bị chạy bằng xăng dầu ngoài xa lộ. Tiến sĩ Benjamin đã làm việc trong nhiều vị trí quản lý và nhân viên để thiết lập kiểm kê phát thải nhằm hỗ trợ các quy định và việc lập kế hoạch phẩm chất không khí, và gần đây để giám sát các chương trình phân tích kinh tế và nghiên cứu ngoài giới hạn của Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí. Trước khi bắt đầu sự nghiệp tại Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí, Tiến sĩ Benjamin đã có 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu hải dương học tại Đài Quan Sát Địa Cầu Lamont-Doherty thuộc Đại Học Columbia. Tiến sĩ Benjamin đã nhận bằng Tiến Sĩ về Khoa Học và Kỹ Thuật Môi Trường tại Đại Học California, Los Angeles, bằng Thạc Sĩ về Khoa Học Địa Cầu tại Đại Học Dartmouth, và bằng Cử Nhân về Địa Chất Học tại trường Đại Học Beloit.

Tiến sĩ Philip Fine

Tiến sĩ Fine là Trợ Lý Phó Viên Chức Điều Hành về Tiến Bộ Khoa Học và Kỹ Thuật tại Địa Hạt Quản Lý Phẩm Chất Không Khí South Coast. Tiến sĩ Fine chịu trách nhiệm giám sát mạng lưới SCAQMD với hơn 35 trạm giám sát không khí, phòng thí nghiệm, và một số dự án giám sát không khí đặc biệt chú trọng vào các chất độc trong không khí và tác động địa phương của ô nhiễm không khí. Trách nhiệm trước đó của ông tại SCAQMD bao gồm việc lập Kế Hoạch Quản Lý Phẩm Chất Không Khí, lập chiến lược kiểm soát các chất dạng hạt, đánh giá khí hậu và năng lượng, khí tượng và dự báo, đánh giá phẩm chất không khí, báo cáo phát thải và đánh giá rủi ro về các chất độc trong không khí. Tiến sĩ Fine phục vụ với tư cách là thành viên của SCAQMD trong Uỷ Ban Sàng Lọc Nghiên Cứu do Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California định đặt. Trước khi làm việc tại SCAQMD, Tiến sĩ Fine là Trợ Lý Giáo Sư Nghiên Cứu tại Đại Học Southern California, Los Angeles, nơi ông chịu trách nhiệm giảng dạy các khoá học và thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về ô nhiễm dạng hạt cũng như những ảnh hưởng của chúng đến sức khoẻ con người, dẫn đến việc xuất bản hơn 45 nghiên cứu khoa học có đồng nghiệp phê duyệt. Tiến sĩ Fine đã được cấp Bằng Tiến Sĩ về Khoa Học Kỹ Thuật Môi Trường tại Viện Công Nghệ California, bằng Cử Nhân Khoa Học về Kỹ Thuật Cơ Khí và Khoa Học và Kỹ Thuật Vật Liệu tại Đại Học California, Berkeley.

Jay Gunkelman

Ông Gunkelman, Chuyên Gia về Điện Não Đồ Định Lượng, giữ chức vụ chủ tịch Hiệp Hội Quốc Tế về Phản Hồi Thần Kinh và Nghiên Cứu, thành viên hội đồng quản trị và thủ quỹ của Hiệp Hội Áp Dụng Sinh Lý Thần Kinh và Phản Hồi Sinh Học, và là cựu chủ tịch của Hiệp Hội Phản Hồi Sinh Học California. Ông Gunkelman là kỹ thuật viên EEG đầu tiên được chứng nhận về QEEG (1996) và được cấp danh hiệu Chuyên Gia năm 2002. Ông cũng là đồng tác giả sách giáo khoa về tác tạo EEG (2001), và đã thực hiện, xuất bản, hoặc tham gia vào hàng trăm biên khảo, bài báo, sách nghiên cứu, cũng như các cuộc họp quốc tế. Gunkelman là nhà đồng sáng lập kiêm Giám Đốc Khoa Học của tổ chức Khoa Học Não Quốc Tế, và cũng là một giảng viên nổi tiếng tại các cuộc họp về khoa học thần kinh trên toàn thế giới. Việc ông Gunkelman tham gia vào ban chuyên gia của Địa Hạt Không Khí có liên quan đến công việc thiết kế hệ thống hàng rào cảm biến điều khiển từ xa lâu đời nhất mà còn hoạt động liên tục của ông, với báo cáo cho cộng đồng mạng, giám sát cơ sở Phillips 66 giữa Rodeo và Crockett, California. Việc này bao gồm giám sát FTIR, UV, TDLS và nguồn điểm, cũng như các dữ liệu về khí tượng học, tất cả đều được theo dõi qua Internet. Các tài liệu bảo đảm phẩm chất và kiểm soát phẩm chất của những hệ thống này, tiêu chuẩn hiệu suất trực tuyến, và phương tiện tiếp cận cộng đồng đều liên quan đến các mối quan tâm của hội đồng chuyên gia.

Tiến Sĩ Robert Harley

Tiến sĩ Harley là Giáo sư thuộc Khoa Công Chánh và Kỹ Thuật Môi Trường tại Đại học California, Berkeley, nơi ông có mặt trong ban giảng huấn từ năm 1993. Nghiên cứu của Tiến sĩ Harley tập trung vào phẩm chất không khí và vận chuyển bền vững và ông là tác giả của hơn 80 biên khảo đã xuất bản trong các tạp chí khoa học có đồng nghiệp phê duyệt. Ông có bằng Tiến Sĩ và Thạc Sĩ về Khoa Học Kỹ Thuật Môi Trường từ Viện Công Nghệ California, bằng Cử Nhân về Khoa Học Kỹ Thuật (chuyên về Kỹ Thuật Hoá Học) từ Đại Học Toronto.

Tiến sĩ Thomas Kirchstetter

Tiến sĩ Kirchstetter là Khoa Học Gia Thường Trực trong Ban Kỹ Thuật Năng Lượng Môi Trường tại Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Lawrence Berkeley và là Trợ Lý Giáo Sư thuộc Khoa Kỹ Thuật Môi Trường tại Đại Học California, Berkeley. Nghiên cứu của ông tập trung vào phẩm chất không khí và những tác động đến khí hậu của vật chất dạng hạt, bao gồm cả xu hướng phát thải và đánh giá kiểm soát phát thải. Ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 50 ấn phẩm thuộc những chủ đề này và là nhà biên tập của Tạp Chí Khoa Học và Kỹ Thuật AerosolTạp Chí Hóa Học và Vật Lý Khí Quyển. Tiến sĩ Kirchstetter được cấp bằng Tiến Sĩ và Thạc Sĩ về Kỹ Thuật Môi Trường từ Đại Học California, Berkeley, và bằng Cử Nhân Khoa Học về Toán và Khoa Học Khí Quyển từ Đại Học New York, Albany.

Denny Larson

Ông Larson đã có gần 30 năm kinh nghiệm là một nhà tổ chức cộng đồng và nhà vận động chuyên làm việc với các cộng đồng công nghiệp để đấu tranh cho công lý. Ông đã phát triển mạng lưới toàn quốc đầu tiên tại Hoa Kỳ, tập trung vào các nhà máy tinh chế dầu và đại công ty làm chủ chúng, cũng như đổi mới hệ thống lấy mẫu không khí trong cộng đồng Bucket Brigade. Ông đã giúp các cộng đồng tại 27 quốc gia và 100 nhóm đối tác thiết lập hệ thống giám sát không khí riêng của họ. Ông Larson đã xuất bản một loạt các cẩm nang tổ chức cộng đồng và là đồng tác giả của một loạt các quy định và điều luật môi trường liên quan đến các chính sách về ô nhiễm không khí, phòng chống tai nạn và giám sát môi trường với quy mô địa phương, khu vực, tiểu bang, quốc gia và quốc tế. Ông đã đàm phán hơn hai mươi thoả thuận ràng buộc với những thực thể gây ô nhiễm chính và các cộng đồng bị tác động nhằm giảm thiểu hàng tấn khí thải không cần thiết và tạo ra một hệ thống giám sát cộng đồng trực tiếp.

Gary Mueller

Ông Mueller là Nhà Tư Vấn Chính về Phẩm Chất Không Khí tại Phòng Dịch Vụ, Khoa Học Môi Trường HSE của Công Ty Giải Pháp Toàn Cầu Shell (U.S.). Ông có nhiều kinh nghiệm làm việc về nghiên cứu xử lý nước và nước thải, xử lý nước ngầm, và trong 15 năm qua, về các chương trình quản lý phẩm chất không khí. Các trách vụ của ông bao gồm cả việc nghiên cứu môi trường và hỗ trợ hoạt động kỹ thuật. Ông đã phát triển và duy trì kỹ năng với các công cụ và năng lực cần thiết để khảo sát và đánh giá tác động của phát thải vào không khí từ Shell và những hoạt động của khách hàng bên thứ ba khác về môi trường, và giảm thiểu những tác động này. Trong suốt sự nghiệp của mình tại Shell, ông Mueller là tác giả và đồng tác giả của hơn 20 biên khảo và thuyết trình kỹ thuật về hàng loạt các chủ đề môi trường. Ông có bằng Thạc Sĩ về Kỹ Thuật Môi Trường từ Đại Học Missouri-Columbia, và đã làm việc cho Shell ở các vị trí về môi trường trong hơn 32 năm.

Tiến sĩ Jay Turner

Tiến sĩ Turner là Phó Giáo Sư về Kỹ Thuật Năng Lượng, Môi Trường và Hóa Học tại Đại Học Washington ở St. Louis. Nghiên cứu của ông chủ yếu tập trung vào đặc điểm và cách kiểm soát phẩm chất không khí với chú trọng vào đo lường thực địa và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ các ứng dụng về khoa học khí quyển, quy định và chính sách cũng như các nghiên cứu về sức khoẻ con người. Các dự án nghiên cứu hiện tại của ông gồm ước tính phát thải chì từ máy bay động cơ piston, đo lường mật độ chất độc kim loại trong không khí vào giờ cao điểm, và giám sát hàng rào dài hạn đối với các chất độc hại trong không khí và các loại vật chất dạng hạt tại các cơ sở công nghiệp. Tiến sĩ Turner hiện đang làm việc cho Phân Ban Giám Sát Môi Trường Không Khí và Phương Pháp của Uỷ Ban Tư Vấn Khoa Học Không Khí Sạch của EPA, Uỷ Ban Tư Vấn Độc Lập thuộc Chương Trình Nghiên Cứu Phẩm Chất Không Khí Texas, và ban dự án Viện Tác Động Sức Khoẻ cho Phát Kiến Phần Tử Chất Độc Dạng Hạt Toàn Quốc. Tiến sĩ Turner được cấp bằng Tiến Sĩ Khoa Học từ Đại Học Washington, bằng Thạc Sĩ và Cử Nhân Khoa Học từ Đại Học California, Los Angeles, tất cả đều thuộc chuyên ngành Kỹ Thuật Hóa Học.

Gwen Yoshimura

Bà Yoshimura là một chuyên gia giám sát không khí tại Cơ Quan Phân Tích Phẩm Chất Không Khí thuộc EPA, Khu Vực 9, chuyên giám sát lượng chì và lưu huỳnh đioxyt trong môi trường không khí. Trước đó, bà đã làm việc về các vấn đề hoạch định không khí, tập trung vào chì và các chất độc hại trong không khí, tại văn phòng Khu Vực 7 của EPA. Bà Yoshimura được cấp bằng Cử Nhân Khoa Học chuyên ngành Hệ Thống Địa Cầu từ Đại Học Standford.

Contact Us


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023