Về Phẩm Chất Không Khí

Cupertino

Tìm hiểu về dự án theo dõi phẩm chất không khí với mục đích đặc biệt của Địa Hạt Không Khí tại Cupertino, California.

Cư dân Cupertino quan ngại rằng Nhà Máy Xi Măng Lehigh và giao thông xe tải diesel của nhà máy có thể tác động đến phẩm chất không khí tại các khu vực lân cận. Địa Hạt Không Khí đã giám sát phẩm chất không khí tại Cupertino từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 12 năm 2013 để xác định xem cư dân có bị tiếp xúc với các mức độ ô nhiễm cao mà có thể không thu được tại các trạm giám sát tại Vùng Vịnh hay không.

Trạm giám sát không khí Cupertino được đặt tại Công Viên Monta Vista, cách Nhà Máy Xi Măng Lehigh một dặm về phía đông. Các chất gây ô nhiễm tiếp tục được đo lường gồm ozon, lưu huỳnh đioxyt, vật chất dạng hạt, nitơ oxyt, nitơ đioxyt, hyddrocacbon và cacbon monoxide. Cứ mỗi sáu ngày, mẫu môi trường không khí 24 tiếng lại được thu thập và phân tích các loại khí và kim loại độc.

Sau 3 năm thu thập dữ liệu phẩm chất không khí tại khu vực Cupertino, Địa Hạt Không Khí đã đánh giá dữ liệu và soạn thảo bản Tóm Tắt và Phân Tích Kết Quả Giám Sát Không Khí Cupertino (PDF).

Giám Sát Cho Mục Đích Đặc Biệt tại Cupertino

Cư dân Cupertino từng quan ngại rằng Nhà Máy Xi Măng Lehigh và giao thông xe tải diesel của nhà máy có thể tác động đáng kể đến phẩm chất không khí tại các khu vực lân cận. Do đó, nghiên cứu này   đo lường các chất gây ô nhiễm trong môi trường không khí cụ thể đối với những phát thải này từ Nhà máy Lehigh và giao thông xe tải liên quan của nhà máy này.

Sau một năm thu thập dữ liệu, từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011, Nhân viên Địa Hạt Không Khí đã tiến hành đánh giá dữ liệu và soạn thảo   Bản Tóm Tắt và Phân Tích Kết Quả Giám Sát Cupertino – Hiệu đính bao gồm dữ liệu năm 2012 

Thiết bị giám sát không khí Cupertino của Địa Hạt Không Khí được đặt trong một nhà tiền chế tại Công viên Monte Vista, tại khu dân cư cách Nhà Máy Xi Măng Lehigh khoảng một dặm về phía đông và cách Stevens Creek Blvd. 2 dãy phố về phía nam. Những chất gây ô nhiễm liên tục được đo lường là ozon, sulfur dioxide, vật chất dạng hạt, nitrogen oxide, nitrogen dioxide, hydrocacbons và cacbon monoxide. Có thể xem và so sách số đo trung bình hàng giờ của những chất gây ô nhiễm này với những khu vực khác trên trang web Dữ Liệu Phẩm Chất Không Khí Tức Thì của Địa Hạt Không Khí.  Gió và nhiệt độ hàng giờ cũng được đo lường tại công viên.

Ngoài ra, mẫu môi trường không khí 24 tiếng được thu thập mỗi sáu ngày và phân tích để tìm các loại khí độc và kim loại. Những mẫu này đều được thu thập trong các hộp kim loại và trên các bộ lọc  để phân tích sau này tại Địa Hạt Không Khí và các phòng thí nghiệm có hợp đồng. Có sẵn dữ liệu về chất độc và kim loại để xem. Thông tin bổ sung về nhiễm độc không khí có thể tìm thấy trên trang web của Văn Phòng Thẩm Định Nguy Cơ Sức Khoẻ Môi Trường (OEHHA ). Để so sánh, có thể tìm thấy tóm tắt về dữ liệu nhiễm độc đối với các khu vực giám sát khác tại California trên trang web của  Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California (CARB). Cần phải lưu ý đến   khung thời gian trung bình và báo cáo   trên những website này để bảo đảm rằng dữ liệu có thể so sánh được.

Ngoài khu vực giám sát đặc biệt tại Cupertino, Địa Hạt Không Khí cũng điều hành 24 trạm giám sát không khí lâu dài trong phạm vi Vùng Vịnh. Trạm giám sát không khí lâu dài gần Cupertino nhất cách trung tâm thành phố San Jose 9.8 dặm về phía đông. Đo lường phẩm chất không khí tại trạm San Jose có thể so sánh với số đo tại các trạm khác quanh Vùng Vịnh: hầu hết các chất gây ô nhiễm đều nằm dưới tiêu chuẩn phẩm chất môi trường không khí tiểu bang và liên bang,  ngoại trừ  ozon và các hạt mịn. Đo lường phẩm chất không khí tại trạm Cupertino cũng dưới mức tiêu chuẩn phẩm chất môi trường không khí tiểu bang và liên bang, bao gồm cả số đo ozon và hạt mịn.

Bảng 1 dưới đây liệt kê các chất gây ô nhiễm đã đo lường tại Cupertino và tần số lấy mẫu.

Bảng 1. Các chất gây ô nhiễm được đo lường tại Cupertino

Page Loading

Contact Us


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023