Về Phẩm Chất Không Khí

Các Dự Án Giám Sát Không Khí Đặc Biệt

Tìm hiểu về các dự án giám sát phẩm chất không khí với mục đích đặc biệt tại Vùng Vịnh và giám sát tại các nhà máy tinh chế.

Các Dự Án Giám Sát Không Khí Địa Phương

Ngoài việc giám sát không khí theo quy định tại các trạm quan trắc không khí dài hạn, Địa Hạt Không Khí còn sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đo chất lượng không khí tại các địa điểm khác trong Vùng Vịnh cho các nghiên cứu trong thời gian ngắn hơn. Các dự án giám sát không khí đặc biệt này có thể có nhiều mục tiêu khác nhau để thu thập dữ liệu, chẳng hạn như:

  • Xác định và mô tả đặc điểm lượng khí thải vượt qua hàng rào của cơ sở,
  • Xác định tác động của khí thải cơ sở đối với các cộng đồng lân cận,
  • Đánh giá tác động tích lũy của nhiều nguồn ô nhiễm không khí đối với các cộng đồng đang chịu quá tải,
  • Thu thập thêm thông tin về sự khác biệt ở quy mô địa phương về mức độ các chất ô nhiễm cụ thể, và
  • Tìm hiểu xem các phép đo chất lượng không khí tại trạm quan trắc không khí dài hạn gần nhất có thể hiện chính xác mức độ ô nhiễm trong khu vực quan tâm hay không.

Địa Hạt Không Khí cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm cộng đồng thực hiện các dự án giám sát không khí và phân tích dữ liệu thông qua hợp đồng với bên thứ ba được gọi là Bay Air Center. Truy cập trang web của Bay Air Center để tìm hiểu thêm.

Các Dự Án Giám Sát Không Khí Sắp Tới và Gần Đây

Nghiên Cứu Phân Bổ Mùi của Vịnh Nam

Các vấn đề về mùi đã diễn ra trong nhiều năm ở Milpitas và các cộng đồng xung quanh do chúng nằm gần bãi rác, trạm trung chuyển, nhà máy xử lý nước thải cũng như các hoạt động xử lý chất thải hữu cơ và phân trộn. Địa Hạt Không Khí đã tiến hành Nghiên Cứu Phân Bổ Mùi để xác định các hợp chất có mùi ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương và mô tả mùi được tạo ra bởi ba cơ sở nằm gần nhau có đặc điểm mùi tương tự (Newby Island Resource Recovery Park, San Jose-Santa Clara Regional Wastewater Facility và Zero Waste Energy Development), cũng như các nguồn mùi tiềm ẩn khác trong khu vực này. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định sự đóng góp và sự biến đổi của mùi từ các cơ sở này và bất kỳ nguồn nào khác ở vùng lân cận, cũng như hỗ trợ chiến lược giảm mùi hôi tác động đến cộng đồng địa phương. Truy cập trang web Nghiên Cứu Phân Bổ Mùi của Vịnh Nam để tìm hiểu thêm.

Giám Sát Không Khí Cộng Đồng Đông Oakland

Địa Hạt Không Khí, Cộng Đồng Vì Môi Trường Tốt Đẹp Hơn và Đại học California, Berkeley đang hợp tác để thực hiện dự án giám sát không khí cộng đồng kéo dài nhiều năm ở Đông Oakland. Dự án này được tài trợ một phần bởi khoản trợ cấp từ Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ để tăng cường giám sát chất lượng không khí cho cộng đồng. Truy cập trang web Giám Sát Không Khí Cộng Đồng ở Đông Oakland  để tìm hiểu thêm.

Giám Sát Không Khí Cộng Đồng Richmond-Bắc Richmond-San Pablo

Địa Hạt Không Khí đang làm việc với các thành viên cộng đồng để cải thiện chất lượng không khí tại khu vực Richmond-Bắc Richmond-San Pablo. Theo Chương Trình Bảo Vệ Không Khí Cộng Đồng của California, còn gọi là Dự Luật Quốc Hội 617, một Uỷ Ban Chỉ Đạo Cộng Đồng gồm 35 thành viên đã đề xuất một không khí nghiên cứu giám sát chất độc bằng cách sử dụng xe tải giám sát không khí của Địa Hạt Không Khí để đo mức độ các chất ô nhiễm nhất định giữa các khu vực khác nhau như thế nào. Kết quả từ nghiên cứu này cung cấp cho cộng đồng thông tin bổ sung khi chúng tôi cùng nhau phát triển các chiến lược nhằm cải thiện chất lượng không khí trong khu vực thông qua Kế Hoạch Giảm Phát Thải Của Cộng Đồng. Thông tin thêm, bao gồm cả những phát hiện được công bố trên StoryMap, có thể được tìm thấy trên trang web Vật Liệu và Công Việc Giám sát Không Khí Của Cộng Đồng Richmond-San Pablo .

Các Dự Án Giám Sát Không Khí Trước Đây

Xem thông tin về các dự án giám sát không khí khác:


Giám Sát Tại Nhà Máy Tính Chế

Ban Chuyên Gia Giám Sát

Để thực hiện giám sát tại các nhà máy tinh chế Vùng Vịnh, Địa Hạt Không Khí đã thiết lập Ban Chuyên Gia Giám Sát Phẩm Chất Không Khí để tư vấn các công nghệ, phương pháp và công cụ cải thiện năng lực giám sát gần những cơ sở này.

Giám Sát Không Khí Trong Cộng Đồng Gần Các Nhà Máy Tinh Chế

Mặc dù Địa Hạt Không Khí vận hành nhiều trạm giám sát không khí xung quanh trên khắp Vùng Vịnh, dữ liệu từ các trạm đó không phản ánh nồng độ chất ô nhiễm ở mọi địa điểm. Ngoài ra, mức độ phơi nhiễm với ô nhiễm khác nhau tùy theo từng nơi và một số cộng đồng gần các cơ sở công nghiệp lớn có thể phải chịu gánh nặng không cân xứng từ khí thải hoặc các dạng ô nhiễm khác. Các bước bổ sung thường cần thiết để hiểu rõ hơn và giải quyết các mối lo ngại tích luỹ về môi trường trong những “cộng đồng có hàng rào” này.

Để giải quyết những nhu cầu này, Địa Hạt Không Khí đã triển khai Chương Trình Giám Sát Không Khí Cộng Đồng Nguồn Ô Nhiễm Cố Định Chính vào năm 2016 với mục tiêu thiết lập các trạm giám sát không khí trong các khu vực nơi các nguồn ô nhiễm cố định lớn có thể góp phần gây ra các tác động gần nguồn mà mạng lưới hiện tại của Địa Hạt Không Khí không nắm bắt được. Địa Hạt Không Khí ban đầu ưu tiên các cộng đồng có nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất nhiên liệu tái tạo lớn nhưng các trạm giám sát cũng có thể được đặt trong các cộng đồng có loại cơ sở khác trong tương lai. Dữ liệu bổ sung do các giám sát cộng đồng này tạo ra sẽ cung cấp cho công chúng thông tin bổ sung về điều kiện chất lượng không khí ở các cộng đồng gần nhà máy lọc dầu và các cơ sở lớn khác, đồng thời sẽ hỗ trợ phân tích xu hướng chất lượng không khí và các đánh giá chất lượng không khí khác.

Báo cáo dưới đây cung cấp thông tin tổng quan về Chương Trình Giám Sát Không Khí Cộng Đồng Nguồn Ô Nhiễm Cố Định Chính và phác thảo quy trình chung để xem xét thông tin nhằm xác định các khu vực đáp ứng mục tiêu cho các địa điểm giám sát cộng đồng mới. Cũng có trong báo cáo là một loạt thông tin kỹ thuật các phụ lục cung cấp các phân tích theo từng trường hợp để xác định các vị trí ưu tiên cho các trạm giám sát cụ thể gần năm nhà máy lọc dầu của Vùng Vịnh. Phân tích cho nhà máy lọc dầu Valero hiện có sẵn và các phân tích cho nhà máy khác sẽ được đăng tại đây khi chúng đã hoàn tất.

Contact Us


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 12/03/2024