Về Phẩm Chất Không Khí

Nghiên Cứu Về Phát Thải Địa Phương

Tìm hiểu về các nghiên cứu phát thải với mục đích cụ thể tại Vùng Vịnh và thông tin chung về những nghiên cứu gần đây.

Thỉnh thoảng, Địa Hạt Không Khí thực hiện các nghiên cứu phát thải ngắn hạn tại Vùng Vịnh nhằm:

  • Nâng cao tính chính xác của các ước tính phát thải
  • Khảo sát lợi ích của các biện pháp giảm thiểu phát thải
  • Tạo ra chất phát thải để đánh giá chất ô nhiễm không khí theo quy mô địa phương

Xem thông tin về các nghiên cứu phát thải gần đây ở bên dưới.

Nghiên Cứu về Xe Kéo Thùng Chứa tại Cảng Oakland

Địa Hạt Không Khí đã hợp tác với đại học UC Berkeley và Phòng Thí Nghiệm Toàn Quốc Lawrence Berkeley để đo lường phát thải từ các xe kéo thùng chứa trước, trong và sau khi thực thi điều lệ phát thải mới.

Trong một loạt chiến dịch giám sát từ năm 2009 đến năm 2013, các nhà nghiên cứu đã ghi chép lại các mức giảm phát thải quan trọng từ xe tải tại Cảng Oakland.  Trong suốt giai đoạn này, tỷ lệ xe tải được trang bị bộ lọc diesel dạng hạt tại Cảng Oakland đã tăng từ 2 đến 99%, và tuổi động cơ trung bình đã giảm từ 11 xuống 6 năm. Tương tự, tỉ lệ phát thải trung bình giảm 76% đối với cacbon đen và 53% đối với nitơ oxyt. Kết quả nghiên cứu ban đầu đã được xuất bản trong tạp chí Khoa Học & Kỹ Thuật Môi Trường.

Nghiên Cứu Về Đường Hầm Xe Tải Caldecott

Đầu mùa hè năm 2014, Địa Hạt Không Khí đã hỗ trợ Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California trong việc nghiên cứu Đường Hầm Caldecott để đo lường lợi ích phát thải của Quy Định về Xe Tải Và Xe Buýt của CARB.

Các nhà nghiên cứu từ Phòng Thí Nghiệm Toàn Quốc Lawrence Berkeley và đại học UC Berkeley đang sử dụng xe thùng lấy mẫu di động của Địa Hạt Không Khí để đo lường phát thải từ các xe tải hạng nặng, chạy trên đường trong ba giai đoạn thực hiện quy định mới này:

  1. 2014 – Khi đa số các xe tải được trang bị bộ lọc diesel dạng hạt.
  2. 2015 – Khi các động cơ trước năm 1994 sẽ được thay thế bằng động cơ đời 2010 và mới hơn.
  3. 2017 – Khi các động cơ trước năm 1996 sẽ được thay thế bằng động cơ đời 2010 và mới hơn.

(Thêm hình ảnh vào đây.)

Xe thùng lấy mẫu di động của Địa Hạt Không Khí được sử dụng để lấy mẫu làn xe tải từ lối vào phía tây đến Đường Hầm Caldecott (2014).

Nghiên Cứu Tàu Chở Khách Caltrain

Mùa hè năm 2014, Địa Hạt Không Khí đã tài trợ một cuộc nghiên cứu để đo lường phát thải cacbon đen đối với các tàu chở khách chạy diesel-điện đang sử dụng trong đoàn tàu Caltrain, những tàu này hoạt động dọc theo bán đảo San Francisco giữa San Francisco và Gilroy. Đoàn tàu Caltrain sẽ được chuyển thành tàu điện năm 2019, do đó nghiên cứu này sẽ tạo cơ hội ước tính lợi ích phát thải của các tàu điện chở khách. Nghiên cứu này cũng tạo cơ hội so sánh lượng phát thải từ các nguồn đang sử dụng theo các tiêu chuẩn phát thải liên bang, vì nhiều động cơ của Caltrain đã được cải tiến để giảm thiểu lượng phát thải. Kết quả của cuộc nghiên cứu này sẽ được trình bày trong một báo cáo.

Nghiên Cứu Phát Thải Khí Metan

Vài nghiên cứu gần đây cho thấy ước tính phát thải khí metan toàn quốc và khu vực đã và đang bị ước tính thấp từ 50 cho tới 100%. Hiểu được tại sao phát thải khí metan bị ước tính thấp đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thiết lập các biện pháp kiểm soát khí nhà kính.

Bằng cách hợp tác với các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí Nghiệm Toàn Quốc Lawrence Berkeley, Địa Hạt Không Khí đang tiến hành một cuộc nghiên cứu nhằm đánh giá và cải thiện ước tính phát thải khí metan tại Vùng Vịnh. Nghiên cứu này cũng sẽ dựa vào công trình trước đó mà trong đó bản đồ phát thải khí metan đã được thiết lập cho mỗi ngành tạo ra nguồn ô nhiễm lớn trong tiểu bang. Những nhà nghiên cứu sẽ đánh giá kiểm kê phát thải hiện hành của Địa Hạt Không Khí, hiệu đính các bản đồ phát thải khí metan tại Vùng Vịnh với độ chính xác cao hơn, và đề xuất những cách cải thiện ước tính phát thải, xác định các biện pháp kiểm soát, cũng như đánh giá xu hướng phát thải theo thời gian.

Kiểm Kê Vùng Cảng Biển Thương Mại

Năm 2006, Địa Hạt Không Khí, Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California, và Cảng Oakland bắt đầu thực hiện một cuộc nghiên cứu hợp tác trong nhiều năm nhằm ước tính rủi ro y tế công cộng từ việc phơi nhiễm với phát thải dầu diesel tại West Oakland. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá mức phát thải khói diesel từ ba nguồn chính:

  1. Cảng Biển Oakland
  2. Sân Đường Sắt Union Pacific
  3. Các nguồn ô nhiễm cộng đồng West Oakland, chẳng hạn như xe tải và tàu thuỷ không vào cảng

Địa Hạt Không Khí và Liên Minh Hoạch Định Vịnh đã hợp tác với nhau để soạn thảo bản kiểm kê phát thải cảng biển tại bốn cảng thuộc Vùng Vịnh. Các nhà nghiên cứu đã áp dụng phương pháp luận được sử dụng để kiểm kê phát thải khí cảng biển 2005 của Cảng Oakland để bảo đảm sự nhất quán về kiểm kê tại các cảng công cộng thuộc khu vực này.

Kiểm kê phát thải tại cảng biển thương mại được thực hiện cho những cảng sau:

Contact Us

Assessment, Inventory, and Modeling Division

aim@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 18/08/2023