Về Phẩm Chất Không Khí

Hướng Dẫn Dữ Liệu Giám Sát Không Khí

Trang dữ Liệu Giám Sát Không Khí cung cấp thông tin hiện có và thông tin trước đó về phẩm chất không khí và các điều kiện khí tượng sau khi đo lường tại các trạm giám sát phẩm chất không khí quanh Vùng Vịnh.

Thông Tin Nào Có Sẵn?

Có sẵn các lựa chọn để sắp xếp thông tin trên trang Dữ Liệu Giám Sát Không Khí ở cột bên trái của trang này.


Hiển Thị

Bấm vào đường dẫn Hàng Ngày, Hàng Tháng, hoặc Hàng Năm để hiển thị các bảng tóm tắt dữ liệu trên căn bản hàng ngày, hàng tháng, hoặc hàng năm - với ngày, tháng, và năm hiện tại được thiết lập mặc định.  (Lưu ý thanh cuộn ở dưới cùng của mỗi màn hình phải được sử dụng để xem toàn bộ các dữ liệu.)

Hàng Ngày

Hiển thị các số đo từ mỗi 24 giờ của ngày được lựa chọn, với các cột được đánh số 1 đến 24.

Hàng Tháng

Hiển thị thông tin tóm tắt cho mỗi ngày của tháng được lựa chọn, với các cột được đánh số cho phù hợp.

Hàng Năm

Hiển thị thông tin tóm tắt cho từng tháng trong năm, với các cột được đánh số 1 đến 12.


Dữ Liệu Lịch Sử

Ngày mặc định cho trang Dữ Liệu Giám Sát Không Khí được đặt ở ngày hiện tại, nhưng bấm vào biểu tượng lịch sẽ hiện ra một cuốn lịch để quý vị có thể chọn một ngày trong vòng vài năm qua, và xem phẩm chất không khí hoặc thông tin khí tượng cho ngày, tháng, hay năm đó, tuỳ thuộc vào màn hình quý vị đã chọn.


Xem

Có ba lựa chọn, tùy thuộc vào dữ liệu quý vị quan tâm xem xét:

Chỉ Số Phẩm Chất Không Khí

. Đây là lựa chọn mặc định để Xem.  Các số đo phẩm chất không khí cho các chất ô nhiễm khác nhau được chuyển sang Chỉ Số Phẩm Chất Không Khítheo màu sắc quy định, hay AQI, thang điểm của EPA Hoa Kỳ.  Các số màu cam lớn hơn 100 thường được coi là cao hơn tiêu chuẩn liên bang cho mỗi chất ô nhiễm.  

Có số đo Chỉ Số Phẩm Chất Không Khí cho các chất ô nhiễm sau:  cacbon monoxide, nitơ đioxyt, ozon, PM2.5, và lưu huỳnh đioxyt.

Dữ Liệu

Chọn Dữ Liệu trong thanh mục Xem cho thấy các số đo nồng độ thực tế của các chất ô nhiễm khác nhau tại những trạm quan sát của chúng tôi.  (Đây là dữ liệu thực tế được chuyển thành số đo Chỉ Số Phẩm Chất Không Khí trong phần xem Chỉ Số Phẩm Chất Không Khí.)

Quý vị có thể so sánh các số đo này với các tiêu chuẩn phẩm chất môi trường không khí của liên bang và tiểu bang cho mỗi chất ô nhiễm.

Khí Tượng

Chọn Khí Tượng trong thanh mục Xem cho thấy các số đo khác nhau liên quan đến thời tiết - chẳng hạn như nhiệt độ, lượng mưa và tốc độ gió - thu thập từ các trạm khí tượng của Địa Hạt Không Khí.


Đo Lường

Trong bảng liệt kê kéo xuống của mục Đo Lường có các phần khác nhau tùy theo phần Xem nào mà quý vị lựa chọn:  

Chỉ Số Phẩm Chất Không Khí có cho năm loại chất gây ô nhiễm: cacbon monoxide, nitơ đioxyt, ozon, PM2.5, và lưu huỳnh đioxyt. Nói chung, PM2.5 là chất gây ô nhiễm đáng quan tâm nhất vào những tháng mùa đông, và ozon vào mùa hè.

Hiện có các số đo dữ liệu cho một nhóm rộng hơn với 11 loại chất gây ô nhiễm.

Hiện có các số ghi khí tượng cho chín loại liên quan đến thời tiết.


Trạm

Đây là các trạm giám sát không khí và khí tượng trong mạng lưới giám sát không khí của Địa Hạt Không Khí.

Bảng liệt kê kéo xuống của mục Trạm mặc định cho Tất Cả Các Trạm - hiển thị các số đo từ tất cả các trạm theo dõi cho các khoản mục được chọn trong bảng liệt kê kéo xuống của mục Xem và Đo Lường. (Lưu ý rằng không phải tất cả các trạm đo mỗi chất ô nhiễm hoặc điều kiện khí tượng.)

Quý vị cũng có thể sử dụng bảng liệt kê kéo xuống để chọn các trạm cá nhân nếu quý vị muốn tập trung vào các số đo từ một vị trí cụ thể.

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023