Về Phẩm Chất Không Khí

Biến Cố và Khuyến Cáo

Tìm hiểu về các biến cố chất lượng không khí trong Vùng Vịnh và xem các khuyến cáo và báo cáo biến cố sơ bộ.

Đôi khi ở Vùng Vịnh vẫn xuất hiện sự kiện ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ngay sau khi có đầy đủ thông tin, Địa Hạt Không Khí lập tư vấn hoặc báo cáo sơ bộ biến cố.

Báo cáo sơ bộ biến cố sẽ trình bày cái nhìn tổng quan ban đầu về biến cố đó nhưng không phải thay thế cho cuộc điều tra chuyên sâu sau này. Dưới đây là các báo cáo biến cố được liệt kê theo thời gian.

2024 Incident Reports

Page Loading

2023 Incident Reports

Page Loading

2022 Incident Reports

Page Loading

2021 Incident Reports

Page Loading

2020 Incident Reports

Page Loading

2019 Incident Reports

Page Loading

2018 Incident Reports

Page Loading

2017 Incident Reports

Page Loading

2016 Incident Reports

Page Loading

2015 Incident Reports

Page Loading

Báo Cáo Biến Cố 2014

Page Loading

Báo Cáo Biến Cố 2013

Page Loading

Báo Cáo Biến Cố 2012

Page Loading

Báo Cáo Biến Cố 2011

Page Loading

Báo Cáo Biến Cố 2010

Page Loading

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 17/05/2024