Tài Trợ Ngân Sách

Cơ Quan Công Cộng

Tìm hiểu về tài trợ kinh phí cho các cơ quan công cộng đối với những dự án cải thiện phẩm chất không khí trong khu vực.

Địa Hạt Không Khí cấp tài trợ cho các cơ quan công cộng trong các dự án giảm thiểu chuyến đi, đường xe đạp và bến đỗ xe đạp, cũng như các dự án xe giữ không khí sạch.  (Một vài trong số những chương trình này cũng được áp dụng với doanh nghiệp, như đã ghi nhận.)

Cơ Sở Xe Đạp

  • Đường Xe Đạp: Chương trình này cung cấp tài trợ để mở rộng mạng lưới làn đường xe đạp của khu vực (Loại I, II, III, và IV).
  • Bến Đỗ Xe Đạp: Tài trợ được cấp để mua và lắp đặt giá đỡ xe đạp an toàn và dễ tiếp cận cho công chúng và khóa xe đạp điện.

Giảm Thiểu Chuyến Đi

Xe Lưu Thông Trên Đường Giữ Sạch Không Khí và Hạ Tầng Cơ Sở

  • Xe Hạng Nhẹ Không Phát Thải trong các đoàn xe Công Cộng:   Chương Trình Hoàn Tiền cho Xe Điện PEV cung cấp các chương trình hoàn tiền để mua hoặc cho thuê xe chở khách mới, hạng nhẹ, không phát thải và cắm điện, lai ghép, xe điện trong khu vực, và xe có động cơ không phát thải.
  • Trạm Sạc Xe Điện:  Nạp Nhiên Liệu!  chương trình cung cấp tài trợ cho các cơ quan công cộng và doanh nghiệp nhằm mở rộng mạng lưới trạm sạc điện công cộng tại các khu làm việc, hộ nhiều gia đình và các vị trí công cộng.
  • Các Xe Điện Hạng Nhẹ Trong Các Đoàn Xe: Tài trợ được cấp cho cơ quan công cộng và doanh nghiệp để mua hoặc cho thuê xe hạng nhẹ không phát thải trong các đoàn xe chạy nhiều dặm.
  • Xe Điện Hạng Nặng: Tài trợ được cấp cho cơ quan công cộng và doanh nghiệp để mua hoặc cho thuê xe hạng nặng không phát thải.
  • Trạm Nạp Hydro:  Tài trợ được cấp cho cơ quan công cộng và doanh nghiệp để lắp đặt các trạm nạp nhiên liệu hydro cho xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro không phát thải. 
  • Xe Buýt Trường Học: Tài trợ được cấp cho cơ quan công cộng và doanh nghiệp để để tân trang động cơ điêzen, thay xe buýt, và thay bình chứa Khí Đốt Nén Tự Nhiên.

Các Cơ Hội Khác

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023