Về Phẩm Chất Không Khí

Điều Mà Quý Vị Có Thể Làm

Tìm hiểu về những gì mà quý vị có thể làm với tư cách là một cư dân Vùng Vịnh để giảm thiểu Ô Nhiễm Không Khí.

Với tư cách là một cư dân Vùng Vịnh, có một số việc mà quý vị có thể thực hiện để giảm thiểu ô nhiễm không khí:

Lái Xe Ít Hơn

Điều quan trọng nhất là lái xe ít hơn - di chuyển bằng các phương tiện công cộng, đi chung xe, đi xe đạp hay đi bộ bất kỳ khi nào có thể khi đi làm, đi mua sắm, hay bất cứ khi nào quý vị muốn.  511.org và stacommutetips.org là những nguồn hữu ích để quý vị tìm cách đi đây đi đó mà không phải sử dụng xe của quý vị.

Đốt Củi ít hơn

Vào mùa đông, giảm thiểu hoạt động đốt củi có thể tạo ra một bước nhảy lớn về phẩm chất không khí địa phương và sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của gia đình quý vị và những người xung quanh.Đốt củi trong Vùng Vịnh là bất hợp pháp khiCảnh báo Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) Mùa Đông có hiệu lực.

Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí)

Trang mạng Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) của Địa Hạt Không Khí sẽ cung cấp nhiều lời khuyên, hướng dẫn và nguồn giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Quý vị cũng có thể tìm hiểu xem phẩm chất không khí sẽ được dự báo là lành mạnh hay không lành mạnh bằng cách đăng ký nhận thông báo Spare the Air . Quý vị có thể nhận những thông báo này qua email hoặc bằng cách tải ứng dụng Spare the Air cho iPhone hoặc Android. Cảnh báo Spare the Air Mùa Đông cũng có sẵn qua một cuộc gọi điện thoại tự động.

Quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình Spare the Air của Địa Hạt Không Khí trênFacebook, Twitter hay Google để cập nhật những thông tin mới nhất về phẩm chất không khí.

Tham Gia

Nếu quan tâm đến những vấn đề phẩm chất không khí, hãy tham gia vào Đội Tổ Chức Spare the Air của Địa Hạt Không Khí tại địa phương. Từ năm 1991, các Đội Tổ Chức Spare the Air đã liên kết các cộng đồng cư dân, cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức môi trường địa phương để thực hiện các dự án thúc đẩy không khí sạch hơn.

Quý vị cũng có thể mời một nhân viên của Địa Hạt Không Khítham gia cuộc họp cộng đồng địa phương, nhóm hướng đạo, câu lạc bộ, trường học hay tổ chức để thảo luận về các vấn đề phẩm chất không khí tại khu vực.

Nếu là một sinh viên tại Vùng Vịnh, hãy tham gia chương trình Thanh Niên Spare the Air của Địa Hạt Không Khí và trình bày ý kiến để cải tiến phẩm chất không khí và môi trường với các thành viên trong chương trình.

Cuối cùng, quý vị cũng có thể theo dõi các hoạt động của Địa Hạt Không Khí bằng cách đăng ký nhận thông báo của Địa Hạt Không Khí qua bản tin điện tửemail .

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023