Phúc Trình Đơn Khiếu Nại về Ô Nhiễm Không Khí

Địa Hạt Không Khí phản hồi và điều tra tất cả các đơn khiếu nại về ô nhiễm không khí. Một trong những ưu tiên cao nhất của Địa Hạt Không Khí là giải quyết vấn đề về chất lượng không khí. 

Quý vị có thể phúc trình đơn khiếu nại về chất lượng không khí qua mạng hoặc qua điện thoại. Địa Hạt Không Khí sẽ bảo mật thông tin cá nhân của người khiếu nại như tên, địa chỉ và số điện thoại, trong phạm vi cao nhất được pháp luật cho phép. Người dân cũng có thể chọn cách phúc trình đơn khiếu nại ẩn danh.

Khi phúc trình đơn khiếu nại về chất lượng không khí, hãy cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Việc cung cấp nội dung mô tả chi tiết trong đơn khiếu nại có thể giúp ích hơn cho Thanh Tra của Địa Hạt Không Khí trong việc tìm ra nguồn phát thải và xác định những vấn đề về tuân thủ hoặc hành vi vi phạm quy định về chất lượng không khí. 

Report an air quality complaint online or call our 24-hour toll-free complaint line.

 • General Air Pollution Complaints
  1-800-334-ODOR
  (1-800-334-6367)
   
  Report a complaint about odors, smoke, dust, or other air pollutants from refineries, gas stations, asbestos, idling trucks, locomotives and buses, open burning, and other commercial, manufacturing, and industrial facilities and operations.
   
   
 • Wood Smoke Complaints
  1-877-4NO-BURN
  (1-877-466-2876)
   
  Report a complaint about smoke from indoor wood-burning devices such as fireplaces and wood stoves.

  Wood burning is prohibited when a Spare the Air alert is in effect, year-round. Learn more at www.sparetheair.org.
   
   
 • Smoking Vehicles Complaints
  1-800-EXHAUST
  (1-800-394-2878)
   
  Report a complaint about excessive exhaust from cars, trucks or buses.

  For more information about programs for which your smoking vehicle might qualify, please visit the Vehicle Buy Back Program.
   
   
 

Địa Hạt Không Khí cung cấp dịch vụ phiên dịch cho người khiếu nại sử dụng ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh. Dịch vụ phiên dịch qua điện thoại áp dụng cho hơn 150 ngôn ngữ. Quý vị có thể yêu cầu dịch vụ này bằng cách gọi đến đường dây khiếu nại chung của Địa Hạt Không Khí theo số 1-800-334-ODOR (1-800-334-6367) rồi làm theo lời nhắc, hoặc bằng cách nêu rõ ngôn ngữ muốn sử dụng sau khi kết nối với điều phối viên.

Hãy làm theo các gợi ý hữu íchLanguage Icon Globe sau khi phúc trình đơn khiếu nại về chất lượng không khí. Quý vị cũng có thể ghi lại những quan sát của mình bằng cách hoàn thành Nhật Ký Phát ThảiLanguage Icon Globe để chia sẻ với thanh tra nhằm hỗ trợ việc điều tra.

Để tìm hiểu thêm về chương trình khiếu nại của Địa Hạt Không Khí và quy trình điều tra, hãy truy cập vào trang web Chương Trình Khiếu Nại về Chất Lượng Không Khí của Địa Hạt Không Khí.

Accessibility and Non-Discrimination Provision

From time to time, the Air District may receive an air quality complaint in which the complainant states that they believe they or others were denied full and equal access to an Air District program or activity because of a protected status, including those identified in the Air District’s Accessibility and Non-Discrimination Policy, which prohibits discrimination on the basis of race, national origin, ethnic group identification, ancestry, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, color, genetic information, medical condition, or mental or physical disability, and other protected statuses.

Air District staff who receive or investigate such a complaint shall promptly notify their manager of the allegation and the manager shall refer the complaint to the Air District Non-Discrimination Coordinator.

For more information about how to file a complaint of discrimination, visit the Air District's Non-Discrimination Policy and Complaint Procedure page.

 
Policy Questions?

Please address questions regarding the Non-Discrimination Policy to the Air District's Non-Discrimination Coordinator.

Non-Discrimination Coordinator
Suma Peesapati
BusinessOfficeServices@baaqmd.gov
Spare the Air Status

Last Updated: 02/07/2024