Chương Trình Khiếu Nại về Chất Lượng Không Khí

Tìm hiểu về chương trình khiếu nại và quy trình điều tra của Địa Hạt Không Khí.

Người dân thường là đối tượng đầu tiên nhận thức được về các tình trạng ô nhiễm không khí và phát thải có tác động đến chất lượng không khí cũng như y tế công cộng. Mùi, khói, bụi và các hạt từ nhiều hoạt động thương mại, sản xuất và công nghiệp khác nhau, các thiết bị cầm tay và nguồn di động, cũng như từ đời sống sinh hoạt hàng ngày đều có khả năng phát thải vào không khí.

Mọi đơn khiếu nại của người dân đều sẽ được điều tra để xác định xem có xảy ra vi phạm quy định về chất lượng không khí hay không, đồng thời để đảm bảo thực hiện các bước nhằm giảm thiểu tác động và giải quyết vấn đề phát thải vào không khí.

Tìm hiểu về Chính Sách và Thủ Tục Khiếu Nại của Địa Hạt Không Khí, cũng như cách chúng tôi điều tra các vấn đề về ô nhiễm không khí để đảm bảo việc tuân thủ những điều lệ và quy định về chất lượng không khí

Nếu quý vị có thắc mắc hay câu hỏi chung liên quan đến chất lượng không khí về Chương Trình Khiếu Nại cũng như Chính Sách và Thủ Tục Khiếu Nại của Địa Hạt Không Khí, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trong ô màu xanh lam bên dưới.

Contact Us


Đường Dây Nóng Về Hỗ Trợ Tuân Thủ

415-749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 07/03/2022