Mga Workshop sa Pangangasiwa

Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong workshop sa iminumungkahing mga tuntunin at pagbabago.

Ang isa o higit na mga pampublikong workshop ay ginaganap para sa bawat burador na tuntunin o pagbabago sa tuntunin.  Sa panahon ng mga workshop, ang mga tauhan ay naghaharap ng mga konsepto ng pangangasiwa at sinumang dumalo ay maaaring tumalakay at magtanong tungkol sa iminungkahing aksiyon. 

Upang makatanggap ng mga email na paunawa ng iminumungkahing mga bagong tuntunin at mga pagbabago, bisitahin ang pahinang Magpatala para sa Impormasyon at magpatala sa listahan sa email ng Mga Pagbabago sa Regulasyon.

2017 Rule Webcasts

Page Loading

2017 Rule Workshops

Page Loading

Upcoming and Recent Workshops

View upcoming and recent workshops and associated materials in the table below.

2015 Rules Workshops

Page Loading

Darating at Kalilipas na mga Workshop

Tingnan ang darating at kalilipas na mga workshop at kaugnay na mga materyal sa talahanayan na nasa ibaba.

Mga Workshop sa mga Tuntunin ng 2015

Page Loading

Mga Workshop sa mga Tuntunin ng 2014

Page Loading

Mga Workshop sa mga Tuntunin ng 2013

Page Loading

Mga Workshop sa mga Tuntunin ng 2014

Page Loading

Mga Workshop sa mga Tuntunin ng 2011

Page Loading

Mga Workshop sa mga Tuntunin ng 2010

Page Loading

Webcasts

2016 Webcasts

Page Loading

Mga Webcast

Mga Webcast ng 2015

Page Loading

Mga Webcast ng 2014

Page Loading

2013 Webcasts

Page Loading

2012 Webcasts

Page Loading

Contact Us

Gregory Nudd
Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin

415.749.4786 gnudd@baaqmd.gov

Victor Douglas
Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin

415.749.4752 vdouglas@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023