Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Mga Permiso

Tingnan at i-download ang aplikasyon, pagpapanibago ng bisa, at mga kaugnay na porma para sa Permiso, Titulo V at Synthetic Minor na mga programa ng Distrito ng Hangin.

Mga Aplikasyon sa Permiso

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
123
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 29 items in 3 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Mga Porma para sa Pagpapanibago ng Bisa ng Permiso

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 4 items in 1 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Mga Porma sa Titulo V at Synthetic Minor

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 17 items in 2 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Nakapag-iisang mga Pasilidad ng Pamamahagi ng Gas - Mga Porma ng Aplikasyon para sa Permiso

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 9 items in 1 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Mga Katawan ng Awto at mga Dry Cleaner - Mga Porma ng Aplikasyon para sa Permiso

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 6 items in 1 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Nakapag-iisang mga Pasilidad ng Katawan ng Awto, Pamamahagi ng Gas at mga Dry Cleaner - Mga Porma sa Pagsasapanahon at Pagpapanatili ng Impormasyon

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 4 items in 1 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

 

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 8 items in 1 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

 

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 4 items in 1 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Monday,
    6/1

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/20/2014