Press Releases

In this section, view Air District press releases, dating from the current year back to 2003.

2022 Press Releases

Release DatePDF FilesTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 67 items in 7 pages
11/28/2022Air District offers $1200 to scrap old cars through the Vehicle Buy Back Program
11/28/2022
11/24/2022Spare the Air Alert issued for Friday due to wood smoke pollution
11/24/2022
PDF Files:
11/22/2022Air District asks public to not burn wood over Thanksgiving holiday
11/22/2022
PDF Files:
11/15/2022Programang Charge! ng Distrito ng Hangin, tumutulong sa pagpopondo ng mga charging station para sa mga de-kuryenteng sasakyan

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
11/10/2022Distrito ng Hangin, makakatanggap ng grant mula sa Ahensya para sa Proteksyon ng Kapaligiran (Environmental Protection Agency, EPA) ng Estados Unidos para sa pagsubaybay ng hangin sa komunidad ng East Oakland

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
11/9/2022Distrito ng Hangin, kakatawanin ang Bay Area sa COP27

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
11/9/2022
PDF Files:
Distrito ng Hangin, kakatawanin ang Bay Area sa COP27

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
11/3/2022Sa programang Climate Tech Finance ng Distrito ng Hangin, nagiging realidad ang one-stop shop para sa mga de-kuryenteng sasakyan

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
9/20/2022Air District launches California’s first Clean Air Center in San Francisco

Also available in:
中文 | Español | tiếng Việt

Press Kit: Map of Clean Air Centers


Press Kit: CAC Fact Sheet


Press Kit: Clean Air Centers logo
9/20/2022
PDF Files:
Air District launches California’s first Clean Air Center in San Francisco

Also available in:
中文 | Español | tiếng Việt

Press Kit: Map of Clean Air Centers


Press Kit: CAC Fact Sheet


Press Kit: Clean Air Centers logo
9/15/2022Papalawakin ang programang Climate Tech Finance ng Distrito ng Hangin sa buong estado upang mapabilis ang mga pagbawas ng gas ng greenhouse

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
9/14/2022Kautusan sa abatement ng Distrito ng Hangin para i-shut down ang mga generator ng diesel ng Green Sage, iniatas na ipatupad kaagad ng hukom ng Superior Court ng Alameda

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
Spare the Air Status

Last Updated: 6/16/2022