Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad ng Lugar ng Richmond

Alamin ang tungkol sa mga pagsusumikap ng Distrito ng Hangin sa ilalim ng Panukalang-batas ng Asembleya 617 upang pagandahin ang kalidad ng hangin sa komunidad ng Richmond-Hilagang Richmond-San Pablo. 

Pinalalawak ng Distrito ng Hangin ang mga umiiral na pagsusumikap upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa mga komunidad sa pamamagitan ng Programa ng Pangangalaga sa Hangin ng Komunidad ng estado ng California, kilala rin bilang Panukalang-batas ng Asembleya 617.

Ang isang mahalagang nilalaman ng programang ito ay magpasimula ng mga plano sa pagsubaybay sa hangin ng komunidad sa mga lugar na hindi proporsyon na apektado ng pagpaparumi sa hangin. Sasabihin ng data na nakolekta sa mga plano ng pagsubaybay na ito ang mga plano sa pagbawas ng mga emisyon sa komunidad sa hinaharap. 

Pinili ng Lupon sa mga Tagatulong sa Hangin ng California Ang Lugar ng Richmond bilang komunidad na dapat bigyan ng prayoridad para sa pagbuo ng plano sa pagsubaybay, batay sa rekomendasyon mula sa Distrito ng Hangin. Magsisilbi ang plano bilang modelo para sa mga pagsusumikap sa hinaharap habang sumusulong ang programa.

Mag-subscribe sa listahan ng email ng Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad ng Lugar ng Richmond at bumalik upang tumingin ng higit pang impormasyon. 

Listahan ng Email ng Kalusugan ng Komunidad ng Lugar ng Richmond

Mag-sign up upang makatanggap ng mga update hinggil sa Programa ng Distrito ng Hangin para sa Kalusugan ng Komunidad ng Lugar ng Richmond.

Pag-sign up sa Kalusugan ng Komunidad ng Lugar ng Richmond
MAG-SUBSCRIBE

Mga Pagpupulong at Mga Kaganapan

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 41 items in 5 pages
11/15/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingAgenda
 
11/15/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Lunes, Nobyembre 15
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Lunes, Nobyembre 15
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Presentation

Event Contact

10/18/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingAgenda
 
10/18/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Lunes, Oktubre 18
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
  • Karissa White
  • Staff Specialist
  • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Lunes, Oktubre 18
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Presentation

Event Contact

  • Karissa White
  • Staff Specialist
  • 415.749.8662
9/20/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingAgenda
 
9/20/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Lunes, Setyembre 20
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Lunes, Setyembre 20
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Presentation

Event Contact

8/16/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingAgenda
 
8/16/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Lunes, Agosto 16
5:30 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Lunes, Agosto 16
5:30 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Presentation

Event Contact

7/19/2021Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee MeetingAgenda
 
7/19/2021
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee Meeting
Date & Time:
Lunes, Hulyo 19
5:30 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee Meeting
 

Date & Time

Lunes, Hulyo 19
5:30 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee Meeting

Other Documents

Presentation

Event Contact

6/21/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingMeeting Agenda
 
6/21/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Lunes, Hunyo 21
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Lunes, Hunyo 21
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

Meeting Presentation

Event Contact

5/17/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingMeeting Agenda
 
5/17/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Lunes, Mayo 17
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Lunes, Mayo 17
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Meeting Presentation

Event Contact

4/19/2021Path to Clean Air CERP Steering CommitteeMeeting Agenda

Also available in:
Español
 
4/19/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee
Date & Time:
Lunes, Abril 19
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda

Also available in:
Español
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation

Also available in:
Español
Event Contact:
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

(phone number for audio in agenda)
 

Date & Time

Lunes, Abril 19
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

(phone number for audio in agenda)

Other Documents

Meeting Presentation

Also available in:
Español

Event Contact

1/12/2021Path to Clean Air CERP Design TeamMeeting Agenda
 
1/12/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Martes, Enero 12
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Summary


Meeting Summary Appendix


Meeting Presentation
Event Contact:
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Martes, Enero 12
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

Meeting Summary


Meeting Summary Appendix


Meeting Presentation

Event Contact

12/8/2020Path to Clean Air CERP Design TeamAgenda
Cancelled
12/8/2020
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Martes, Disyembre 8
6:00 PM - 8:00 PM
View Full Calendar
Location:
N/A
Watch/Listen:
Web streaming not available
Agenda:
Agenda
Badges:
Cancelled
Other Documents:
N/A
Event Contact:
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Martes, Disyembre 8
6:00 PM - 8:00 PM
View Full Calendar

Location

N/A

Watch/Listen

Web streaming not available

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

N/A

Event Contact

Contact Us

Kristen Law
Manager

415.749.4653

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/12/2021