Plano ng Aksyon ng Komunidad ng West Oakland

Noong Oktubre 2, 2019, sinunod ng Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin ang Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan at pinatunayan ang Panghuling Ulat ng Pangkapaligirang Epekto.

Ang Panghuling Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan, Panghuling Ulat ng Epekto sa Kapaligiran, at Buod ng Plano ay available na. 

 

Pinalalawak ng Distrito ng Hangin ang mga umiiral nitong pagsisikap na bawasan ang pagkakalantad ng komunidad sa mga pollutant sa hangin sa pamamagitan ng Programa ng Pangangalaga sa Hangin ng Komunidad, na tinatawag ding Panukalang-batas ng Asembleya 617. Nakatuon ang mga pagsusumikap sa mga pagbawas ng mga emisyon sa komunidad sa mga lugar na pinaka-hindi na proporsyon na apekto ng pagpaparumi sa hangin.

Napili ang West Oaklandbilang komunidad sa Bay Area na bibigyan ng prayoridad sa unang taon.

Nakipagtulungan ang Distrito ng Hangin sa West Oakland Environmental Indicators Project at sa isang Steering Committee sa komunidad upang buuin ang Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan, na magsisilbi bilang plano para sa pagpapaganda ng kalidad ng hangin sa komunidad na ito. 

Binibigyang-diin ng video na ito ang simulang pagpupulong ng Komite na ginawa noong Hulyo 27, 2018, na nagpapakita ng matibay na suporta ng mga pinuno ng komunidad at ng mga apektado sa pagsisikap na ito.

Mga Dokumento at Mga Materyal

 DateDocumentTypeTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 20 items in 2 pages
8/13/2021AB617 in West Oakland Community-Based Air Pollution Abatement Planning
Document
8/13/2021
Description:
An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.
Document:
Type:
Document
 

Description

An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.

9/2/2020Impacts of Wood Burning Brochure


Impacts of Wood Burning Poster
Document
9/2/2020
Description:
Impacts of Wood Burning Info
Document:
Impacts of Wood Burning Brochure


Impacts of Wood Burning Poster
Type:
Document
 

Description

Impacts of Wood Burning Info

10/2/2019Plan Summary
Document
10/2/2019
Description:
N/A
Document:
Plan Summary
Type:
Document
 

Description

N/A

10/2/2019Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan (Final) – Volume 1
Document
10/2/2019
Description:
N/A
Document:
Type:
Document
 

Description

N/A

10/2/2019Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan (Final) – Volume 2
Document
10/2/2019
Description:
N/A
Document:
Type:
Document
 

Description

N/A

9/26/2019Final Environmental Impact Report
Document
9/26/2019
Description:
N/A
Document:
Final Environmental Impact Report
Type:
Document
 

Description

N/A

9/26/2019Proposed Final Plan Vol. 1
Document
9/26/2019
Description:
N/A
Document:
Proposed Final Plan Vol. 1
Type:
Document
 

Description

N/A

9/26/2019Proposed Final Plan Vol. 2
Document
9/26/2019
Description:
N/A
Document:
Proposed Final Plan Vol. 2
Type:
Document
 

Description

N/A

9/23/20192019 PM Modeling Report
Document
9/23/2019
Description:
N/A
Document:
2019 PM Modeling Report
Type:
Document
 

Description

N/A

9/23/20192019 Toxics Modeling Report
Document
9/23/2019
Description:
N/A
Document:
2019 Toxics Modeling Report
Type:
Document
 

Description

N/A

Mga Pagpupulong at Mga Kaganapan

Ang lahat ng pagpupulong ng steering committee ay bukas sa publiko.

Mga Pagpupulong at Mga Kaganapan sa 2019

2022 Meetings and Events

 Date Event NameAgendaTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 6 items in 1 pages
7/13/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
7/13/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Hulyo 13
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the Air District will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Hear about the Juneteenth outreach event hosted by WO EIP. Air District staff will deliver a presentation on Port of Oakland at-berth regulations. Also, the Steering Committee will hear from City of Oakland General Plan Implementation Team as well as the Port Electrification Advisory Group.
 

Date & Time

Miyerkules, Hulyo 13
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the Air District will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Hear about the Juneteenth outreach event hosted by WO EIP. Air District staff will deliver a presentation on Port of Oakland at-berth regulations. Also, the Steering Committee will hear from City of Oakland General Plan Implementation Team as well as the Port Electrification Advisory Group.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
6/1/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
6/1/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Hunyo 1
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. ACLIMA led hyperlocal air pollution measurements will be announced at this meeting. Hear about the newly awarded CARB STEP grant slated for West Oakland transit related improvements. Also, the Steering Committee will discuss 13 emission reduction strategies that dove tail with the City of Oakland General Plan.
 

Date & Time

Miyerkules, Hunyo 1
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. ACLIMA led hyperlocal air pollution measurements will be announced at this meeting. Hear about the newly awarded CARB STEP grant slated for West Oakland transit related improvements. Also, the Steering Committee will discuss 13 emission reduction strategies that dove tail with the City of Oakland General Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
5/4/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
5/4/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Mayo 4
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss the General Plan. The Community Engagement Team will also make a presentation at this month’s Steering Committee meeting.
 

Date & Time

Miyerkules, Mayo 4
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss the General Plan. The Community Engagement Team will also make a presentation at this month’s Steering Committee meeting.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
4/6/2022AB617 WO Steering CommitteeAgenda
 
4/6/2022
Event Name:
AB617 WO Steering Committee
Date & Time:
Miyerkules, Abril 6
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss building electrification and truck traffic management. The Health Equity Advisory Committee will present findings and recommendations. We will also recognize Women’s History Month with a special presentation.
 

Date & Time

Miyerkules, Abril 6
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss building electrification and truck traffic management. The Health Equity Advisory Committee will present findings and recommendations. We will also recognize Women’s History Month with a special presentation.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
3/2/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
3/2/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Marso 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Operationalization Documents and the Charter Agreement will be shared with attendees. Our group discussions will focus on Steering Committee community outreach and recruitment. Current projects underway will also present on progress.
 

Date & Time

Miyerkules, Marso 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Operationalization Documents and the Charter Agreement will be shared with attendees. Our group discussions will focus on Steering Committee community outreach and recruitment. Current projects underway will also present on progress.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
2/2/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
2/2/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Pebrero 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Inform the discussion as we transition from Subcommittees to Implementation Teams and Ad Hoc Workgroups. Also, provide feedback on our new Charter Agreement. Our February Steering Committee meeting will recognize Black History Month with special programming.
 

Date & Time

Miyerkules, Pebrero 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Inform the discussion as we transition from Subcommittees to Implementation Teams and Ad Hoc Workgroups. Also, provide feedback on our new Charter Agreement. Our February Steering Committee meeting will recognize Black History Month with special programming.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979

2021 Meetings and Events

 Date Event NameAgendaTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 8 items in 1 pages
11/3/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
11/3/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Nobyembre 3
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
Event Description:
Max # of characters: 425 The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Inform the discussion as we transition from Subcommittees to Implementation Teams and Ad Hoc Workgroups. Also hear about the co-leads working with the local West Oakland Health Clinic to provide indoor air filtration units to community members with respiratory health challenges.

 

Date & Time

Miyerkules, Nobyembre 3
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

Event Description:
Max # of characters: 425 The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Inform the discussion as we transition from Subcommittees to Implementation Teams and Ad Hoc Workgroups. Also hear about the co-leads working with the local West Oakland Health Clinic to provide indoor air filtration units to community members with respiratory health challenges.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
10/6/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
10/6/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Oktubre 6
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Subcommittee Co-Chairs will report back on their transition to implementation teams. The meeting will also feature a commemoration of the 30th anniversary of the Environmental Justice Principles.
 

Date & Time

Miyerkules, Oktubre 6
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Subcommittee Co-Chairs will report back on their transition to implementation teams. The meeting will also feature a commemoration of the 30th anniversary of the Environmental Justice Principles.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
9/1/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
9/1/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Setyembre 1
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their August 2021 meetings. Continue to inform our final realignment plans by participating in the breakout room session. The meeting will also feature an introduction to our new health focused committee
 

Date & Time

Miyerkules, Setyembre 1
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their August 2021 meetings. Continue to inform our final realignment plans by participating in the breakout room session. The meeting will also feature an introduction to our new health focused committee

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
7/7/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
7/7/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Hulyo 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their June 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from Land Use Subcommittee Co-Chairs Charles Reed and Alicia Parker on the Wood Street Unhoused Community Tour.
 

Date & Time

Miyerkules, Hulyo 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their June 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from Land Use Subcommittee Co-Chairs Charles Reed and Alicia Parker on the Wood Street Unhoused Community Tour.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
6/2/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
6/2/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Hunyo 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their May 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from WO EIP updating the Steering Committee on recent developments related to indoor air filtration and the Prescott greening project.
 

Date & Time

Miyerkules, Hunyo 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their May 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from WO EIP updating the Steering Committee on recent developments related to indoor air filtration and the Prescott greening project.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
4/7/2021AB617 WO Steering CommitteeAgenda
 
4/7/2021
Event Name:
AB617 WO Steering Committee
Date & Time:
Miyerkules, Abril 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Web streaming not available
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
Meeting Notes


Subcommittee Report Back Presentation


CARB Presentation


WO EIP Realignment Letter
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a presentation on developments at Howard Terminal. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from California Air Resources Board (CARB) Director of the Office of Community Air Protection, Deldi Reyes. CARB staff will also present on emission reduction strategies.
 

Date & Time

Miyerkules, Abril 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Web streaming not available

Event Description

West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a presentation on developments at Howard Terminal. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from California Air Resources Board (CARB) Director of the Office of Community Air Protection, Deldi Reyes. CARB staff will also present on emission reduction strategies.

Other Documents

Meeting Notes


Subcommittee Report Back Presentation


CARB Presentation


WO EIP Realignment Letter

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
3/3/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
3/3/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Marso 3
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special spotlight on Women’s History Month. Subcommitte Co-Chairs will report back on their February 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from the California Air Resources Board (CARB) on their progress toward emission reduction strategy implementation. WO EIP will update the Steering Committee on the recently announced Schnitzer Steel settlement.
 

Date & Time

Miyerkules, Marso 3
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special spotlight on Women’s History Month. Subcommitte Co-Chairs will report back on their February 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from the California Air Resources Board (CARB) on their progress toward emission reduction strategy implementation. WO EIP will update the Steering Committee on the recently announced Schnitzer Steel settlement.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
2/3/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
2/3/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Pebrero 3
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special Black History Month presentation on the history of West Oakland’s 7th Street. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from the Environmental Defense Fund and the Alameda Couty Public Health Department.
 

Date & Time

Miyerkules, Pebrero 3
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special Black History Month presentation on the history of West Oakland’s 7th Street. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from the Environmental Defense Fund and the Alameda Couty Public Health Department.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979

2020 Meetings and Events