Plano ng Aksyon ng Komunidad ng West Oakland

Noong Oktubre 2, 2019, sinunod ng Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin ang Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan at pinatunayan ang Panghuling Ulat ng Pangkapaligirang Epekto.

Ang Panghuling Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan, Panghuling Ulat ng Epekto sa Kapaligiran, at ang Buod ng Plano ay available na. 

Pinalalawak ng Distrito ng Hangin ang mga umiiral nitong pagsusumikap upang bawasan ang pagkakalantad ng komunidad sa nagpaparumi sa hangin sa pamamagitan ng Programa ng Pangangalaga ng Hangin ng Komunidad, kilala rin bilang Panukalang-batas ng Asembleya 617. Nakatuon ang mga pagsusumikap sa mga pagbawas ng mga emisyon sa komunidad sa mga lugar na pinaka-hindi na proporsyon na apekto ng pagpaparumi sa hangin.

Napili ang West Oaklandbilang komunidad sa Bay Area na bibigyan ng prayoridad sa unang taon.

Nakipagtulungan ang Distrito ng Hangin sa West Oakland Environmental Indicators Project at sa isang Steering Committee sa komunidad upang buuin ang Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan, na magsisilbi bilang plano para sa pagpapaganda ng kalidad ng hangin sa komunidad na ito. 

Binibigyang-diin ng video na ito ang simulang pagpupulong ng Komite na ginawa noong Hulyo 27, 2018, na nagpapakita ng matibay na suporta ng mga pinuno ng komunidad at ng mga apektado sa pagsusumikap na ito.

Mga Dokumento at Mga Materyal

 DateDocumentTypetable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 20 items in 2 pages
8/13/2021AB617 in West Oakland Community-Based Air Pollution Abatement Planning
Document
8/13/2021
Description:
An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.
Document:
Type:
Document
 

Description

An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.

9/2/2020Impacts of Wood Burning Brochure


Impacts of Wood Burning Poster
Document
9/2/2020
Description:
Impacts of Wood Burning Info
Document:
Impacts of Wood Burning Brochure


Impacts of Wood Burning Poster
Type:
Document
 

Description

Impacts of Wood Burning Info

10/2/2019Plan Summary
Document
10/2/2019
Description:
N/A
Document:
Plan Summary
Type:
Document
 

Description

N/A

10/2/2019Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan (Final) – Volume 1
Document
10/2/2019
Description:
N/A
Document:
Type:
Document
 

Description

N/A

10/2/2019Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan (Final) – Volume 2
Document
10/2/2019
Description:
N/A
Document:
Type:
Document
 

Description

N/A

9/26/2019Final Environmental Impact Report
Document
9/26/2019
Description:
N/A
Document:
Final Environmental Impact Report
Type:
Document
 

Description

N/A

9/26/2019Proposed Final Plan Vol. 1
Document
9/26/2019
Description:
N/A
Document:
Proposed Final Plan Vol. 1
Type:
Document
 

Description

N/A

9/26/2019Proposed Final Plan Vol. 2
Document
9/26/2019
Description:
N/A
Document:
Proposed Final Plan Vol. 2
Type:
Document
 

Description

N/A

9/23/20192019 PM Modeling Report
Document
9/23/2019
Description:
N/A
Document:
2019 PM Modeling Report
Type:
Document
 

Description

N/A

9/23/20192019 Toxics Modeling Report
Document
9/23/2019
Description:
N/A
Document:
2019 Toxics Modeling Report
Type:
Document
 

Description

N/A

Mga Pagpupulong at Mga Kaganapan

Ang lahat ng pagpupulong ng steering committee ay bukas sa publiko.

Mga Pagpupulong at Mga Kaganapan sa 2019

2020 Meetings and Events

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 11 items in 2 pages
12/10/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
12/10/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Huwebes, Disyembre 10
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. The Co-Leads will introduce the new consultants being onboarded to the assist with the emission reduction implementation process. The Steering Committee will also discuss the proposed Eagle Rock project at the Port of Oakland.

 

Date & Time

Huwebes, Disyembre 10
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. The Co-Leads will introduce the new consultants being onboarded to the assist with the emission reduction implementation process. The Steering Committee will also discuss the proposed Eagle Rock project at the Port of Oakland.

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

11/10/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirSteering Committee Meeting Agenda
 
11/10/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Martes, Nobyembre 10
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom (see Zoom link in attached Meeting Agenda). This meeting will feature a report to the Steering Committee on the proposed implementation direction of the Subcommittees during 2021. CARB Annual Report videos produced by DIFF WORKS and youth interns will also be shown and discussed.
 

Date & Time

Martes, Nobyembre 10
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom (see Zoom link in attached Meeting Agenda). This meeting will feature a report to the Steering Committee on the proposed implementation direction of the Subcommittees during 2021. CARB Annual Report videos produced by DIFF WORKS and youth interns will also be shown and discussed.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
10/7/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirSteering Committee Meeting Agenda


Presentation
 
10/7/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Oktubre 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Steering Committee Meeting Agenda


Presentation
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will serve as a formal report back to the Steering Committee on our progress over the past twelve months. The Co-Leads and leadership from the subcommittees will provide the annual report back.
 

Date & Time

Miyerkules, Oktubre 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will serve as a formal report back to the Steering Committee on our progress over the past twelve months. The Co-Leads and leadership from the subcommittees will provide the annual report back.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
9/2/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
9/2/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Setyembre 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature report backs from the subcommittee co-chairs. A Race and Equity analysis of the emission reduction strategies will also take place, led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.
 

Date & Time

Miyerkules, Setyembre 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature report backs from the subcommittee co-chairs. A Race and Equity analysis of the emission reduction strategies will also take place, led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
8/5/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
8/5/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Agosto 5
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature a workshop led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.
 

Date & Time

Miyerkules, Agosto 5
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature a workshop led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
7/8/2020West Oakland Steering Committee (Virtual)Meeting Agenda
 
7/8/2020
Event Name:
West Oakland Steering Committee (Virtual)
Date & Time:
Miyerkules, Hulyo 8
6:00 PM - 7:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan. Attend Virtual Meeting
 

Date & Time

Miyerkules, Hulyo 8
6:00 PM - 7:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan. Attend Virtual Meeting

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
6/10/2020West Oakland Steering CommitteeMeeting Agenda
 
6/10/2020
Event Name:
West Oakland Steering Committee
Date & Time:
Miyerkules, Hunyo 10
6:00 PM - 7:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Aclima Presentation


TMP Year 1 Implementation Slides
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Miyerkules, Hunyo 10
6:00 PM - 7:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Aclima Presentation


TMP Year 1 Implementation Slides

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
4/1/2020West Oakland Steering CommitteeNot yet available 
4/1/2020
Event Name:
West Oakland Steering Committee
Date & Time:
Miyerkules, Abril 1
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
N/A
Watch/Listen:
Watch/Listen
Streaming link not yet available.
Agenda:
Not yet available
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
 

Date & Time

Miyerkules, Abril 1
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

N/A

Watch/Listen

Watch/Listen
Streaming link not yet available.

Event Description

Meeting Video

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
3/4/2020West Oakland Steering CommitteeN/ACancelled
3/4/2020
Event Name:
West Oakland Steering Committee
Date & Time:
Miyerkules, Marso 4
6:00 PM - 8:00 PM
View Full Calendar
Location:
N/A
Watch/Listen:
Web streaming not available
Agenda:
N/A
Badges:
Cancelled
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Miyerkules, Marso 4
6:00 PM - 8:00 PM
View Full Calendar

Location

N/A

Watch/Listen

Web streaming not available

Event Description

N/A

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
2/5/2020West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Meeting Agenda
 
2/5/2020
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Pebrero 5
6:00 PM - 8:45 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
WOCAP Partner Strategies handout


20200205_Meeting Summary_SC Meeting pdf
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
After hearing about the East Bay Diesel Exposure Project, the Steering Committee will break into Subcommittees to discuss a subset of WOCAP Partner Strategies.
 

Date & Time

Miyerkules, Pebrero 5
6:00 PM - 8:45 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

After hearing about the East Bay Diesel Exposure Project, the Steering Committee will break into Subcommittees to discuss a subset of WOCAP Partner Strategies.

Other Documents

WOCAP Partner Strategies handout


20200205_Meeting Summary_SC Meeting pdf

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603

2019 Meetings and Events

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 16 items in 2 pages
12/10/2019West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Meeting Agenda
 
12/10/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Martes, Disyembre 10
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation: Deeper Dive on Subcommittee Roles and Responsibilities


Dec 10 2019 Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the implementation of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Martes, Disyembre 10
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the implementation of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Presentation: Deeper Dive on Subcommittee Roles and Responsibilities


Dec 10 2019 Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
11/6/2019West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Meeting Agenda
 
11/6/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Nobyembre 6
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation: Implementation Proposals


Handout: Implementation Proposals


Presentation: Advancing Racial Equity


Racial Equity Implementation Guide


Nov 6 2019 Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Miyerkules, Nobyembre 6
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Presentation: Implementation Proposals


Handout: Implementation Proposals


Presentation: Advancing Racial Equity


Racial Equity Implementation Guide


Nov 6 2019 Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
10/9/2019West Oakland Steering Committee Special MeetingWest Oakland Steering Committee Special Meeting Agenda
 
10/9/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Special Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Oktubre 9
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Special Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
CARB Oct 9 Meeting Flyer


CARB Oct 9 Presentation English


CARB Oct 9 Presentation Spanish
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
The California Air Resources Board (CARB) is hosting this community meeting to hear directly from the steering committee, additional community members, and the public about the West Oakland Community Action Plan for consideration by CARB’s Governing Board.
 

Date & Time

Miyerkules, Oktubre 9
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

The California Air Resources Board (CARB) is hosting this community meeting to hear directly from the steering committee, additional community members, and the public about the West Oakland Community Action Plan for consideration by CARB’s Governing Board.

Other Documents

CARB Oct 9 Meeting Flyer


CARB Oct 9 Presentation English


CARB Oct 9 Presentation Spanish

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
10/2/2019Board of Directors Special Meeting Board Agenda
 
10/2/2019
Event Name:
Board of Directors Special Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Oktubre 2
10:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Waterfront Hotel
10 Washington Street
Oakland, California 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Board Agenda
Badges:
Other Documents:
Board Minutes
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Public Hearing for the Air District Board of Directors to Consider Certification of Final Environmental Impact Report and Adoption of Proposed Plan Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan
 

Date & Time

Miyerkules, Oktubre 2
10:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Waterfront Hotel
10 Washington Street
Oakland, California 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Public Hearing for the Air District Board of Directors to Consider Certification of Final Environmental Impact Report and Adoption of Proposed Plan Owning Our Air: The West Oakland Community Action Plan

Other Documents

Board Minutes

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
9/12/2019Community and Public Health Committee MeetingCommittee Agenda
 
9/12/2019
Event Name:
Community and Public Health Committee Meeting
Date & Time:
Huwebes, Setyembre 12
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Agenda:
Committee Agenda
Badges:
Other Documents:
Committee Minutes
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
See Agenda Item 5. Update on the West Oakland Community Action Plan, where after WOEIP Co-leads presented on their perspective.
 

Date & Time

Huwebes, Setyembre 12
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Event Description

See Agenda Item 5. Update on the West Oakland Community Action Plan, where after WOEIP Co-leads presented on their perspective.

Other Documents

Committee Minutes

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
8/17/2019West Oakland Town Hall MeetingWest Oakland Town Hall Meeting Agenda
 
8/17/2019
Event Name:
West Oakland Town Hall Meeting
Date & Time:
Sabado, Agosto 17
10:00 AM - 2:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Youth Center
3233 Market Street
Oakland, California 94608
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Town Hall Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
West Oakland Community Action Plan Summary


Commenting and Next Meetings


August 17 2019 Town Hall Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP, the Air District and community steering committee worked together to present the public draft of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Sabado, Agosto 17
10:00 AM - 2:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Youth Center
3233 Market Street
Oakland, California 94608

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP, the Air District and community steering committee worked together to present the public draft of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

West Oakland Community Action Plan Summary


Commenting and Next Meetings


August 17 2019 Town Hall Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
8/7/2019West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Meeting Agenda
 
8/7/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Agosto 7
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
August 7 2019 Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Miyerkules, Agosto 7
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

August 7 2019 Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
7/10/2019West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Meeting Agenda
 
7/10/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Hulyo 10
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation: Summary of Steering Committee Comments


July 10 2019 Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Miyerkules, Hulyo 10
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Presentation: Summary of Steering Committee Comments


July 10 2019 Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
6/26/2019West Oakland Steering Committee Special MeetingWest Oakland Steering Committee Special Meeting Agenda
 
6/26/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Special Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Hunyo 26
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Alameda County Department of Public Health, 5th Floor
1000 Broadway
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Special Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Chapter Summary of Draft Plan


June 26 2019 Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Special Steering Committee meeting to review Preliminary DRAFT of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Miyerkules, Hunyo 26
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Alameda County Department of Public Health, 5th Floor
1000 Broadway
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Special Steering Committee meeting to review Preliminary DRAFT of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Chapter Summary of Draft Plan


June 26 2019 Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
6/5/2019West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Meeting Agenda
 
6/5/2019
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Hunyo 5
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentations: Status of Draft Plan; Tracking; Foundation for Implementation


Panel Speaker Biographies


June 5 2019 Meeting Summary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Miyerkules, Hunyo 5
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Presentations: Status of Draft Plan; Tracking; Foundation for Implementation


Panel Speaker Biographies


June 5 2019 Meeting Summary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603

Mga Pagpupulong at Mga Kaganapan sa 2018

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 5 items in 1 pages
12/5/2018West Oakland Steering Committee MeetingWest Oakland Steering Committee Agenda
 
12/5/2018
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 5
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
West Oakland Steering Committee Agenda
Badges:
Other Documents:
Place Matters - Alameda County Public Health


City of Oakland - Planning and Land Use


Emissions Sources and Community Health Graphic


Examples of Existing and Proposed Strategies
Event Contact:
N/A
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 5
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Place Matters - Alameda County Public Health


City of Oakland - Planning and Land Use


Emissions Sources and Community Health Graphic


Examples of Existing and Proposed Strategies

Event Contact

N/A

11/7/2018West Oakland Steering Committee MeetingSteering Committee Final Agenda
 
11/7/2018
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Nobyembre 7
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Steering Committee Final Agenda
Badges:
Other Documents:
Actions to Reduce Emissions and Exposure Presentation


Health Risk Evaluation Presentation


Matrix of Pollutants and Health Effects


Source Ranking Practice Sheet
Event Contact:
N/A
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Miyerkules, Nobyembre 7
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

Actions to Reduce Emissions and Exposure Presentation


Health Risk Evaluation Presentation


Matrix of Pollutants and Health Effects


Source Ranking Practice Sheet

Event Contact

N/A

10/3/2018West Oakland Steering Committee MeetingSteering Committee Final Agenda
 
10/3/2018
Event Name:
West Oakland Steering Committee Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Oktubre 3
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Steering Committee Final Agenda
Badges:
Other Documents:
BAAQMD Compliance and Enforcement


CARB Community Outreach and Enforcement


CARB Mobile Source Pilot Project


ArcGIS Online Tool


Ground Rules for Collaboration


Process Flow Chart


Technical Assessment


Glossary
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.
 

Date & Time

Miyerkules, Oktubre 3
6:00 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street
Oakland, CA 94607

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan.

Other Documents

BAAQMD Compliance and Enforcement


CARB Community Outreach and Enforcement


CARB Mobile Source Pilot Project


ArcGIS Online Tool


Ground Rules for Collaboration


Process Flow Chart


Technical Assessment


Glossary

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603