Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad

Updated 3/8/2021

Alamin ang tungkol sa Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad mula sa Distrito ng Hangin upang ipatupad ang Panukalang-batas ng Asembleya 617.

Nasasabik ang Distrito ng Hangin na palawakin ang aming matibay na mga pagsusumikap upang bawasan ang pagkakalantad ng komunidad sa mga nagpaparumi sa hangin. Nakikipagtulungan ang Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad sa mga komunidad ng Bay Area upang planuhin at ipatupad ang Panukalang-batas ng Asembleya 617 (C. Garcia, Kabanata 136, Mga Batas ng 2017). Ang nagtutulungang inisiyatibang ito ay gagamit ng napatunayan at makabagong mga estratehiya upang pagandahin ang kalusugan ng komunidad sa pamamagitan ng pagbawas sa pagkakalantad sa mga nagpaparumi sa hangin sa mga lugar na pinakaapektado ng nagpaparumi sa hangin.

Mahigpit na nakikipagtulungan ang Distrito ng Hangin sa Lupon sa mga Tagatulong sa Hangin ng California, iba pang mga lokal na distrito ng hangin, mga grupong pangkomunidad, mga miyembro ng komunidad, mga pangkapaligirang organisasyon, mga kontroladong industriya at iba pang mga pangunahing apektado upang bawasan ang mapanganib na mga nagpaparumi sa hangin. Sa pamamagitan ng Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad, nagtutulungan kami upang matiyak na magbebenepisyo ang lahat mula sa aming mga pagsusumikap para sa kalidad ng hangin, lalo na ang mga nakatira sa mga bahagi ng San Francisco Bay Area na pinakaapektado ng pagpaparumi sa hangin. Tinatanggap at hinihikayat namin ang iyong paglahok sa pagsusumikap na ito.

Programa ng Gawad sa Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad

Nagbibigay na ngayon ang Distrito ng Hangin ng mga gawad para sa pagiging handa ng komunidad o pagbawas ng emisyon bilang bahagi ng Programa ng Gawad sa Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad.

AB617 Email List

Sign up to receive updates regarding the Air District’s Community Health Protection Program efforts to implement Assembly Bill 617.

AB617 Email List Sign Up
 SUBSCRIBE  

Meetings and Events

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 78 items in 8 pages
3/3/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
New
3/3/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Marso 3
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
New
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special spotlight on Women’s History Month. Subcommitte Co-Chairs will report back on their February 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from the California Air Resources Board (CARB) on their progress toward emission reduction strategy implementation. WO EIP will update the Steering Committee on the recently announced Schnitzer Steel settlement.
 

Date & Time

Miyerkules, Marso 3
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special spotlight on Women’s History Month. Subcommitte Co-Chairs will report back on their February 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from the California Air Resources Board (CARB) on their progress toward emission reduction strategy implementation. WO EIP will update the Steering Committee on the recently announced Schnitzer Steel settlement.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
2/3/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
2/3/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Pebrero 3
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special Black History Month presentation on the history of West Oakland’s 7th Street. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from the Environmental Defense Fund and the Alameda Couty Public Health Department.
 

Date & Time

Miyerkules, Pebrero 3
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for a special Black History Month presentation on the history of West Oakland’s 7th Street. Subcommitte Co-Chairs will report back to the Steering Committee. The meeting will also feature presentations from the Environmental Defense Fund and the Alameda Couty Public Health Department.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
1/12/2021Path to Clean Air CERP Design TeamMeeting Agenda
 
1/12/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Martes, Enero 12
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Summary


Meeting Summary Appendix


Meeting Presentation
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Martes, Enero 12
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

Meeting Summary


Meeting Summary Appendix


Meeting Presentation

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
12/10/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
12/10/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Huwebes, Disyembre 10
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. The Co-Leads will introduce the new consultants being onboarded to the assist with the emission reduction implementation process. The Steering Committee will also discuss the proposed Eagle Rock project at the Port of Oakland.

 

Date & Time

Huwebes, Disyembre 10
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. The Co-Leads will introduce the new consultants being onboarded to the assist with the emission reduction implementation process. The Steering Committee will also discuss the proposed Eagle Rock project at the Port of Oakland.

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

12/8/2020Path to Clean Air CERP Design TeamAgenda
Cancelled
12/8/2020
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Martes, Disyembre 8
6:00 PM - 8:00 PM
View Full Calendar
Watch/Listen:
Web streaming not available
Agenda:
Agenda
Badges:
Cancelled
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Martes, Disyembre 8
6:00 PM - 8:00 PM
View Full Calendar

Watch/Listen

Web streaming not available

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
11/17/2020VIRTUAL CERP Community Design Team MeetingAgenda
 
11/17/2020
Event Name:
VIRTUAL CERP Community Design Team Meeting
Date & Time:
Martes, Nobyembre 17
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Brown Act Write-Up


Brown Act Questions and Responses


Richmond/San Pablo Budget


Slide Deck


Meeting Summary


Meeting Summary Appendix
Event Contact:
N/A
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Martes, Nobyembre 17
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

N/A

Other Documents

Brown Act Write-Up


Brown Act Questions and Responses


Richmond/San Pablo Budget


Slide Deck


Meeting Summary


Meeting Summary Appendix

Event Contact

N/A

11/10/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirSteering Committee Meeting Agenda
 
11/10/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Martes, Nobyembre 10
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom (see Zoom link in attached Meeting Agenda). This meeting will feature a report to the Steering Committee on the proposed implementation direction of the Subcommittees during 2021. CARB Annual Report videos produced by DIFF WORKS and youth interns will also be shown and discussed.
 

Date & Time

Martes, Nobyembre 10
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom (see Zoom link in attached Meeting Agenda). This meeting will feature a report to the Steering Committee on the proposed implementation direction of the Subcommittees during 2021. CARB Annual Report videos produced by DIFF WORKS and youth interns will also be shown and discussed.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
10/27/2020Path to Clean Air CERP Design TeamAgenda
 
10/27/2020
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Martes, Oktubre 27
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Brown Act Writeup


Financial Disclosure Form


Meeting Summary and Materials
Event Contact:
 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Martes, Oktubre 27
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

Brown Act Writeup


Financial Disclosure Form


Meeting Summary and Materials

Event Contact

 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
10/7/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirSteering Committee Meeting Agenda


Presentation
 
10/7/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Oktubre 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Steering Committee Meeting Agenda


Presentation
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will serve as a formal report back to the Steering Committee on our progress over the past twelve months. The Co-Leads and leadership from the subcommittees will provide the annual report back.
 

Date & Time

Miyerkules, Oktubre 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will serve as a formal report back to the Steering Committee on our progress over the past twelve months. The Co-Leads and leadership from the subcommittees will provide the annual report back.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
9/29/2020Path to Clean Air CERP Design Team Meeting Agenda
 
9/29/2020
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Martes, Setyembre 29
6:00 PM - 8:00 AM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
N/A
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Summary


Slide Deck


Steering Committee Application


Conflict and Financial Disclosure Form
Event Contact:
 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Martes, Setyembre 29
6:00 PM - 8:00 AM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

N/A

Watch/Listen

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

Meeting Summary


Slide Deck


Steering Committee Application


Conflict and Financial Disclosure Form

Event Contact

 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653

Mga Dokumento at Mga Materyal

 DateDocumentTypetable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 11 items in 2 pages
10/7/20202020 (Year 3) Air District Community Recommendation for CARB's Community Air Protection Program
Document
10/7/2020
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

3/24/2019AB 617 Fact Sheet
Document
3/24/2019
Description:
N/A
Document:
AB 617 Fact Sheet
Type:
Document
 

Description

N/A

7/31/2018Final Submittal: Public Process for Determination of Recommended Communities
Document
7/31/2018
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

4/24/2018Final Description of AB 617 Candidate Communities
Document
4/24/2018
Description:
N/A
Document:
Final Description of AB 617 Candidate Communities
Type:
Document
 

Description

N/A

1/31/2018Update on AB617 Community Air Protection Program
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Update on AB617 Community Air Protection Program
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018Programa para sa Pagprotekta ng Kalusugan ng Komunidad ng San Francisco Bay Area

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 Workshop Community Panel
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Workshop Community Panel
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 WOEIP Persepective
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 WOEIP Persepective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 Community Workshop Presentation
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Workshop Presentation
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 Community Air Protection - A Vallejo Perspective
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Air Protection - A Vallejo Perspective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

Book Presentation Video

 DateEvent NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
10/5/2018Book Presentation: State of ResistanceFlyer: State of Resistance
 
10/5/2018
Event Name:
Book Presentation: State of Resistance
Date & Time:
Biyernes, Oktubre 5
9:30 AM - 10:30 AM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Agenda:
Flyer: State of Resistance
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".
 

Date & Time

Biyernes, Oktubre 5
9:30 AM - 10:30 AM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda

Event Description

Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

Contact Us

Community Health Protection Program

415.749.4914

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 3/8/2021