Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad

Updated 12/1/2020

Alamin ang tungkol sa Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad mula sa Distrito ng Hangin upang ipatupad ang Panukalang-batas ng Asembleya 617.

Nasasabik ang Distrito ng Hangin na palawakin ang aming matibay na mga pagsusumikap upang bawasan ang pagkakalantad ng komunidad sa mga nagpaparumi sa hangin. Nakikipagtulungan ang Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad sa mga komunidad ng Bay Area upang planuhin at ipatupad ang Panukalang-batas ng Asembleya 617 (C. Garcia, Kabanata 136, Mga Batas ng 2017). Ang nagtutulungang inisiyatibang ito ay gagamit ng napatunayan at makabagong mga estratehiya upang pagandahin ang kalusugan ng komunidad sa pamamagitan ng pagbawas sa pagkakalantad sa mga nagpaparumi sa hangin sa mga lugar na pinakaapektado ng nagpaparumi sa hangin.

Mahigpit na nakikipagtulungan ang Distrito ng Hangin sa Lupon sa mga Tagatulong sa Hangin ng California, iba pang mga lokal na distrito ng hangin, mga grupong pangkomunidad, mga miyembro ng komunidad, mga pangkapaligirang organisasyon, mga kontroladong industriya at iba pang mga pangunahing apektado upang bawasan ang mapanganib na mga nagpaparumi sa hangin. Sa pamamagitan ng Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad, nagtutulungan kami upang matiyak na magbebenepisyo ang lahat mula sa aming mga pagsusumikap para sa kalidad ng hangin, lalo na ang mga nakatira sa mga bahagi ng San Francisco Bay Area na pinakaapektado ng pagpaparumi sa hangin. Tinatanggap at hinihikayat namin ang iyong paglahok sa pagsusumikap na ito.

Programa ng Gawad sa Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad

Nagbibigay na ngayon ang Distrito ng Hangin ng mga gawad para sa pagiging handa ng komunidad o pagbawas ng emisyon bilang bahagi ng Programa ng Gawad sa Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad.

AB617 Email List

Sign up to receive updates regarding the Air District’s Community Health Protection Program efforts to implement Assembly Bill 617.

AB617 Email List Sign Up
 SUBSCRIBE  

Meetings and Events

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 74 items in 8 pages
12/8/2020Path to Clean Air CERP Design TeamAgenda
New
12/8/2020
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Martes, Disyembre 8
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
New
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Martes, Disyembre 8
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
11/17/2020VIRTUAL CERP Community Design Team MeetingAgenda
Updated
11/17/2020
Event Name:
VIRTUAL CERP Community Design Team Meeting
Date & Time:
Martes, Nobyembre 17
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Updated
Other Documents:
Brown Act Write-Up


Brown Act Questions and Responses


Richmond/San Pablo Budget


Slide Deck


Meeting Summary


Meeting Summary Appendix
Event Contact:
N/A
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Martes, Nobyembre 17
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

N/A

Other Documents

Brown Act Write-Up


Brown Act Questions and Responses


Richmond/San Pablo Budget


Slide Deck


Meeting Summary


Meeting Summary Appendix

Event Contact

N/A

11/10/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirSteering Committee Meeting Agenda
 
11/10/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Martes, Nobyembre 10
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom (see Zoom link in attached Meeting Agenda). This meeting will feature a report to the Steering Committee on the proposed implementation direction of the Subcommittees during 2021. CARB Annual Report videos produced by DIFF WORKS and youth interns will also be shown and discussed.
 

Date & Time

Martes, Nobyembre 10
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom (see Zoom link in attached Meeting Agenda). This meeting will feature a report to the Steering Committee on the proposed implementation direction of the Subcommittees during 2021. CARB Annual Report videos produced by DIFF WORKS and youth interns will also be shown and discussed.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
10/27/2020Path to Clean Air CERP Design TeamAgenda
 
10/27/2020
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Martes, Oktubre 27
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Brown Act Writeup


Financial Disclosure Form


Meeting Summary and Materials
Event Contact:
 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Martes, Oktubre 27
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

Brown Act Writeup


Financial Disclosure Form


Meeting Summary and Materials

Event Contact

 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
10/7/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirSteering Committee Meeting Agenda


Presentation
 
10/7/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Oktubre 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Steering Committee Meeting Agenda


Presentation
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will serve as a formal report back to the Steering Committee on our progress over the past twelve months. The Co-Leads and leadership from the subcommittees will provide the annual report back.
 

Date & Time

Miyerkules, Oktubre 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will serve as a formal report back to the Steering Committee on our progress over the past twelve months. The Co-Leads and leadership from the subcommittees will provide the annual report back.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
9/29/2020Path to Clean Air CERP Design Team Meeting Agenda
 
9/29/2020
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Martes, Setyembre 29
6:00 PM - 8:00 AM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
N/A
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Summary


Slide Deck


Steering Committee Application


Conflict and Financial Disclosure Form
Event Contact:
 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Martes, Setyembre 29
6:00 PM - 8:00 AM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

N/A

Watch/Listen

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

Meeting Summary


Slide Deck


Steering Committee Application


Conflict and Financial Disclosure Form

Event Contact

 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
9/2/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
9/2/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Setyembre 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature report backs from the subcommittee co-chairs. A Race and Equity analysis of the emission reduction strategies will also take place, led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.
 

Date & Time

Miyerkules, Setyembre 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature report backs from the subcommittee co-chairs. A Race and Equity analysis of the emission reduction strategies will also take place, led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
8/5/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
8/5/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Agosto 5
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature a workshop led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.
 

Date & Time

Miyerkules, Agosto 5
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature a workshop led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
7/29/2020Richmond-San Pablo Path to Clean Air Steering Committee Meeting (Virtual)Meeting Agenda
 
7/29/2020
Event Name:
Richmond-San Pablo Path to Clean Air Steering Committee Meeting (Virtual)
Date & Time:
Miyerkules, Hulyo 29
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
N/A
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation Slides


MOT Survey Results


Meeting Summary


Meeting Summary Appendix
Event Contact:
 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
Event Description:
The Path to Clean Air in Richmond-San Pablo Steering Committee will advise the development of the community air monitoring plan and will act as liaisons between the community stakeholders they represent by disseminating information and transmitting input as appropriate. Given the shelter-in-place requirements to prevent spread of COVID-19, this meeting will be offered via Zoom. RSVP
 

Date & Time

Miyerkules, Hulyo 29
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

N/A

Watch/Listen

Event Description

The Path to Clean Air in Richmond-San Pablo Steering Committee will advise the development of the community air monitoring plan and will act as liaisons between the community stakeholders they represent by disseminating information and transmitting input as appropriate. Given the shelter-in-place requirements to prevent spread of COVID-19, this meeting will be offered via Zoom. RSVP

Other Documents

Presentation Slides


MOT Survey Results


Meeting Summary


Meeting Summary Appendix

Event Contact

 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
7/8/2020West Oakland Steering Committee (Virtual)Meeting Agenda
 
7/8/2020
Event Name:
West Oakland Steering Committee (Virtual)
Date & Time:
Miyerkules, Hulyo 8
6:00 PM - 7:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603
Event Description:
Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan. Attend Virtual Meeting
 

Date & Time

Miyerkules, Hulyo 8
6:00 PM - 7:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Understanding a community’s air quality challenges requires expertise and participation from a variety of stakeholders. WOEIP and the Air District worked together to establish a steering committee that will inform the development of the West Oakland Community Action Plan. Attend Virtual Meeting

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Azibuike Akaba
 • Public Information Officer
 • 415.749.8603

Mga Dokumento at Mga Materyal

 DateDocumentTypetable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 11 items in 2 pages
10/7/20202020 (Year 3) Air District Community Recommendation for CARB's Community Air Protection Program
Document
10/7/2020
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

3/24/2019AB 617 Fact Sheet
Document
3/24/2019
Description:
N/A
Document:
AB 617 Fact Sheet
Type:
Document
 

Description

N/A

7/31/2018Final Submittal: Public Process for Determination of Recommended Communities
Document
7/31/2018
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

4/24/2018Final Description of AB 617 Candidate Communities
Document
4/24/2018
Description:
N/A
Document:
Final Description of AB 617 Candidate Communities
Type:
Document
 

Description

N/A

1/31/2018Update on AB617 Community Air Protection Program
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Update on AB617 Community Air Protection Program
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018Programa para sa Pagprotekta ng Kalusugan ng Komunidad ng San Francisco Bay Area

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 Workshop Community Panel
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Workshop Community Panel
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 WOEIP Persepective
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 WOEIP Persepective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 Community Workshop Presentation
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Workshop Presentation
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 Community Air Protection - A Vallejo Perspective
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Air Protection - A Vallejo Perspective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

Book Presentation Video

 DateEvent NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
10/5/2018Book Presentation: State of ResistanceFlyer: State of Resistance
 
10/5/2018
Event Name:
Book Presentation: State of Resistance
Date & Time:
Biyernes, Oktubre 5
9:30 AM - 10:30 AM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Agenda:
Flyer: State of Resistance
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".
 

Date & Time

Biyernes, Oktubre 5
9:30 AM - 10:30 AM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda

Event Description

Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

Contact Us

Community Health Protection Program

415.749.4914

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 12/1/2020