Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad

Updated 9/20/2021

Alamin ang tungkol sa Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad mula sa Distrito ng Hangin upang ipatupad ang Panukalang-batas ng Asembleya 617.

Nasasabik ang Distrito ng Hangin na palawakin ang aming matibay na mga pagsusumikap upang bawasan ang pagkakalantad ng komunidad sa mga nagpaparumi sa hangin. Nakikipagtulungan ang Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad sa mga komunidad ng Bay Area upang planuhin at ipatupad ang Panukalang-batas ng Asembleya 617 (C. Garcia, Kabanata 136, Mga Batas ng 2017). Ang nagtutulungang inisiyatibang ito ay gagamit ng napatunayan at makabagong mga estratehiya upang pagandahin ang kalusugan ng komunidad sa pamamagitan ng pagbawas sa pagkakalantad sa mga nagpaparumi sa hangin sa mga lugar na pinakaapektado ng nagpaparumi sa hangin.

Mahigpit na nakikipagtulungan ang Distrito ng Hangin sa Lupon sa mga Tagatulong sa Hangin ng California, iba pang mga lokal na distrito ng hangin, mga grupong pangkomunidad, mga miyembro ng komunidad, mga pangkapaligirang organisasyon, mga kontroladong industriya at iba pang mga pangunahing apektado upang bawasan ang mapanganib na mga nagpaparumi sa hangin. Sa pamamagitan ng Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad, nagtutulungan kami upang matiyak na magbebenepisyo ang lahat mula sa aming mga pagsusumikap para sa kalidad ng hangin, lalo na ang mga nakatira sa mga bahagi ng San Francisco Bay Area na pinakaapektado ng pagpaparumi sa hangin. Tinatanggap at hinihikayat namin ang iyong paglahok sa pagsusumikap na ito.

Programa ng Gawad sa Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad

Nagbibigay na ngayon ang Distrito ng Hangin ng mga gawad para sa pagiging handa ng komunidad o pagbawas ng emisyon bilang bahagi ng Programa ng Gawad sa Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad.

AB617 Email List

Sign up to receive updates regarding the Air District’s Community Health Protection Program efforts to implement Assembly Bill 617.

AB617 Email List Sign Up
 SUBSCRIBE  

Meetings and Events

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 89 items in 9 pages
9/20/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingAgenda
Updated
9/20/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Lunes, Setyembre 20
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Agenda
Badges:
Updated
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Lunes, Setyembre 20
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Presentation

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
9/1/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
9/1/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Setyembre 1
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their August 2021 meetings. Continue to inform our final realignment plans by participating in the breakout room session. The meeting will also feature an introduction to our new health focused committee
 

Date & Time

Miyerkules, Setyembre 1
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their August 2021 meetings. Continue to inform our final realignment plans by participating in the breakout room session. The meeting will also feature an introduction to our new health focused committee

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
8/16/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingAgenda
 
8/16/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Lunes, Agosto 16
5:30 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Lunes, Agosto 16
5:30 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Presentation

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
8/12/2021Community Health Protection Program (Assembly Bill 617) Community WorkshopAgenda

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
 
8/12/2021
Event Name:
Community Health Protection Program (Assembly Bill 617) Community Workshop
Date & Time:
Huwebes, Agosto 12
5:30 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation


PANUKALANG-BATAS NG ASEMBLEYA 617 WORKSHOP SA KOMUNIDAD

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
Event Contact:
 • Aneesh Rana
 • Tekniko sa Kalidad ng Hangin I
 • 415.749.4914
Event Description:
Zoom Call-in:
Dial by Location: +1 669 900 6833 US (San Jose)
Meeting ID: 837 0860 9480
 

Date & Time

Huwebes, Agosto 12
5:30 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Zoom Call-in:
Dial by Location: +1 669 900 6833 US (San Jose)
Meeting ID: 837 0860 9480

Other Documents

Meeting Presentation


PANUKALANG-BATAS NG ASEMBLEYA 617 WORKSHOP SA KOMUNIDAD

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt

Event Contact

 • Aneesh Rana
 • Tekniko sa Kalidad ng Hangin I
 • 415.749.4914
7/19/2021Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee MeetingAgenda
 
7/19/2021
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee Meeting
Date & Time:
Lunes, Hulyo 19
5:30 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Presentation
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee Meeting
 

Date & Time

Lunes, Hulyo 19
5:30 PM - 8:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan (CERP) Steering Committee Meeting

Other Documents

Presentation

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
7/7/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
7/7/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Hulyo 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their June 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from Land Use Subcommittee Co-Chairs Charles Reed and Alicia Parker on the Wood Street Unhoused Community Tour.
 

Date & Time

Miyerkules, Hulyo 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their June 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from Land Use Subcommittee Co-Chairs Charles Reed and Alicia Parker on the Wood Street Unhoused Community Tour.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
6/21/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingMeeting Agenda
 
6/21/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Lunes, Hunyo 21
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Lunes, Hunyo 21
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

Meeting Presentation

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
6/2/2021West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
6/2/2021
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Hunyo 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their May 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from WO EIP updating the Steering Committee on recent developments related to indoor air filtration and the Prescott greening project.
 

Date & Time

Miyerkules, Hunyo 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the project realignment. Subcommitte Co-Chairs will report back on their May 2021 meetings. The meeting will also feature a presentation from WO EIP updating the Steering Committee on recent developments related to indoor air filtration and the Prescott greening project.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
5/17/2021Path to Clean Air CERP Steering Committee MeetingMeeting Agenda
 
5/17/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee Meeting
Date & Time:
Lunes, Mayo 17
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Lunes, Mayo 17
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Meeting Presentation

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
4/19/2021Path to Clean Air CERP Steering CommitteeMeeting Agenda

Also available in:
Español
 
4/19/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee
Date & Time:
Lunes, Abril 19
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda

Also available in:
Español
Badges:
Other Documents:
Meeting Presentation

Also available in:
Español
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

(phone number for audio in agenda)
 

Date & Time

Lunes, Abril 19
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

(phone number for audio in agenda)

Other Documents

Meeting Presentation

Also available in:
Español

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.

Mga Dokumento at Mga Materyal

 DateDocumentTypetable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 12 items in 2 pages
8/13/2021AB617 in West Oakland Community-Based Air Pollution Abatement Planning
Document
8/13/2021
Description:
An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.
Document:
Type:
Document
 

Description

An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.

10/7/20202020 (Year 3) Air District Community Recommendation for CARB's Community Air Protection Program
Document
10/7/2020
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

3/24/2019AB 617 Fact Sheet
Document
3/24/2019
Description:
N/A
Document:
AB 617 Fact Sheet
Type:
Document
 

Description

N/A

7/31/2018Final Submittal: Public Process for Determination of Recommended Communities
Document
7/31/2018
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

4/24/2018Final Description of AB 617 Candidate Communities
Document
4/24/2018
Description:
N/A
Document:
Final Description of AB 617 Candidate Communities
Type:
Document
 

Description

N/A

1/31/2018Update on AB617 Community Air Protection Program
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Update on AB617 Community Air Protection Program
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018Programa para sa Pagprotekta ng Kalusugan ng Komunidad ng San Francisco Bay Area

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 Workshop Community Panel
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Workshop Community Panel
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 WOEIP Persepective
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 WOEIP Persepective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 Community Workshop Presentation
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Workshop Presentation
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

Book Presentation Video

 DateEvent NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
10/5/2018Book Presentation: State of ResistanceFlyer: State of Resistance
 
10/5/2018
Event Name:
Book Presentation: State of Resistance
Date & Time:
Biyernes, Oktubre 5
9:30 AM - 10:30 AM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Agenda:
Flyer: State of Resistance
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".
 

Date & Time

Biyernes, Oktubre 5
9:30 AM - 10:30 AM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda

Event Description

Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

Contact Us

Community Health Protection Program

415.749.4914

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 9/20/2021