Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Air Quality Advisory

The Air District has issued an air quality advisory for smoke for the far South Bay, including Morgan Hill, San Martin, and Gilroy through Tuesday, July 7. Beginning late Saturday, the Park Fire broke out east of Morgan Hill and on Sunday, the larger Crews Fire started east of Gilroy. Air quality impacts are possible near the fire. Read more.

Programang Mga Hot Spot ng California

Alamin ang tungkol sa mga hakbang na kailangan upang mahanap ang mga hot spot ng lason sa hangin, tasahin ang mga kaugnay na panganib sa kalusugan, at bawasan ang mga panganib na iyon.

Ang isang “hot spot” ay isang lugar kung saan ang mga lebel ng nakalalason sa hangin ay mas mataas kaysa buong rehiyon. Maaaring dulot ito ng mga emisyon mula sa lokal na pasilidad.

Ang Programang mga Hot Spot ng mga Nakalalason sa Hangin ay nag-aatas sa pinahihintulutang pang-industriya, pangkomersiyo, at pampublikong pasilidad na mag-ulat tungkol sa mga nakalalason sa hangin na inilalabas ng mga ito.

Contact Us

Carol Allen
Nangangasiwang Inhinyero ng Kalidad ng Hangin

415.749.4702

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Monday,
    7/6

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 6/3/2020