Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Air Quality Advisory

On Friday and Saturday, smoke from the August Complex Fire may impact the North Bay and parts of the East Bay, causing smoky and hazy skies. There is no Spare the Air Alert in effect and air quality is not expected to be unhealthy. See our hourly air quality data for the most up-to-date information, as well as Press Releases@AirDistrict, and our Wildfire Safety Tips web page.  Sign up for Bay Area Air Alerts.  en Español

Programang Mga Hot Spot ng California

Alamin ang tungkol sa mga hakbang na kailangan upang mahanap ang mga hot spot ng lason sa hangin, tasahin ang mga kaugnay na panganib sa kalusugan, at bawasan ang mga panganib na iyon.

Ang isang “hot spot” ay isang lugar kung saan ang mga lebel ng nakalalason sa hangin ay mas mataas kaysa buong rehiyon. Maaaring dulot ito ng mga emisyon mula sa lokal na pasilidad.

Ang Programang mga Hot Spot ng mga Nakalalason sa Hangin ay nag-aatas sa pinahihintulutang pang-industriya, pangkomersiyo, at pampublikong pasilidad na mag-ulat tungkol sa mga nakalalason sa hangin na inilalabas ng mga ito.

Contact Us

Carol Allen
Nangangasiwang Inhinyero ng Kalidad ng Hangin

415.749.4702

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Saturday,
    9/26

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 6/3/2020