Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad

Updated 10/5/2022

Alamin ang tungkol sa Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad mula sa Distrito ng Hangin upang ipatupad ang Panukalang-batas ng Asembleya 617.

Nasasabik ang Distrito ng Hangin na palawakin ang aming matibay na mga pagsusumikap upang bawasan ang pagkakalantad ng komunidad sa mga nagpaparumi sa hangin. Nakikipagtulungan ang Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad sa mga komunidad ng Bay Area upang planuhin at ipatupad ang Panukalang-batas ng Asembleya 617 (C. Garcia, Kabanata 136, Mga Batas ng 2017). Ang nagtutulungang inisiyatibang ito ay gagamit ng napatunayan at makabagong mga estratehiya upang pagandahin ang kalusugan ng komunidad sa pamamagitan ng pagbawas sa pagkakalantad sa mga nagpaparumi sa hangin sa mga lugar na pinakaapektado ng nagpaparumi sa hangin.

Mahigpit na nakikipagtulungan ang Distrito ng Hangin sa Lupon sa mga Tagatulong sa Hangin ng California, iba pang mga lokal na distrito ng hangin, mga grupong pangkomunidad, mga miyembro ng komunidad, mga pangkapaligirang organisasyon, mga kontroladong industriya at iba pang mga pangunahing apektado upang bawasan ang mapanganib na mga nagpaparumi sa hangin. Sa pamamagitan ng Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad, nagtutulungan kami upang matiyak na magbebenepisyo ang lahat mula sa aming mga pagsusumikap para sa kalidad ng hangin, lalo na ang mga nakatira sa mga bahagi ng San Francisco Bay Area na pinakaapektado ng pagpaparumi sa hangin. Tinatanggap at hinihikayat namin ang iyong paglahok sa pagsusumikap na ito.

Programa ng Gawad sa Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad

Nagbibigay na ngayon ang Distrito ng Hangin ng mga gawad para sa pagiging handa ng komunidad o pagbawas ng emisyon bilang bahagi ng Programa ng Gawad sa Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad.

AB617 Email List

Sign up to receive updates regarding the Air District’s Community Health Protection Program efforts to implement Assembly Bill 617.

AB617 Email List Sign Up
 SUBSCRIBE  

2019 Meetings and Events

 Date Event NameAgendaTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 114 items in 12 pages
11/10/2022East Oakland AB 617 Community Steering Committee MeetingN/ANew
11/10/2022
Event Name:
East Oakland AB 617 Community Steering Committee Meeting
Date & Time:
Huwebes, Nobyembre 10
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Streaming live on 11/10 at 6:00 PM
Video link(s) will be active 5 minutes before meeting time.
Join on ZOOM to comment during the meeting
Agenda:
N/A
:
New
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Aneesh Rana
 • Tekniko sa Kalidad ng Hangin I, Community Engagement and Policy
 • 415.749.4914
Event Description:
As part of the ongoing effort to develop a Community Emissions Reduction Plan (CERP) for East Oakland, the East Oakland AB 617 Community Steering Committee will hold its third meeting on Thursday, November 10, 2022 at 6 PM.
 

Date & Time

Huwebes, Nobyembre 10
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Streaming live on 11/10 at 6:00 PM
Video link(s) will be active 5 minutes before meeting time.
Join on ZOOM to comment during the meeting

Event Description

As part of the ongoing effort to develop a Community Emissions Reduction Plan (CERP) for East Oakland, the East Oakland AB 617 Community Steering Committee will hold its third meeting on Thursday, November 10, 2022 at 6 PM.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Aneesh Rana
 • Tekniko sa Kalidad ng Hangin I, Community Engagement and Policy
 • 415.749.4914
10/13/2022East Oakland AB 617 Community Steering Committee MeetingAgenda

New
10/13/2022
Event Name:
East Oakland AB 617 Community Steering Committee Meeting
Date & Time:
Huwebes, Oktubre 13
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Streaming live on 10/13 at 6:00 PM
Video link(s) will be active 5 minutes before meeting time.
Join on ZOOM to comment during the meeting
Agenda:
Agenda

:
New
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Aneesh Rana
 • Tekniko sa Kalidad ng Hangin I, Community Engagement and Policy
 • 415.749.4914
Event Description:
As part of the ongoing effort to develop a Community Emissions Reduction Plan (CERP) for East Oakland, the East Oakland AB 617 Community Steering Committee will hold its second meeting on Thursday, October 13, 2022, at 6 PM.
 

Date & Time

Huwebes, Oktubre 13
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Streaming live on 10/13 at 6:00 PM
Video link(s) will be active 5 minutes before meeting time.
Join on ZOOM to comment during the meeting

Event Description

As part of the ongoing effort to develop a Community Emissions Reduction Plan (CERP) for East Oakland, the East Oakland AB 617 Community Steering Committee will hold its second meeting on Thursday, October 13, 2022, at 6 PM.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Aneesh Rana
 • Tekniko sa Kalidad ng Hangin I, Community Engagement and Policy
 • 415.749.4914
10/5/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda

New
10/5/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Oktubre 5
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda

:
New
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
Event Description:
Max # of characters: 425 The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation and a recap of the recent Freight Conference at the Port of Oakland. Help to shape how the West Oakland Emission Reduction Plan will outreach to and recruit new members, as we unveil the new community engagement plan. Guest speakers from the Oakland LINK project will attend and share its nexus with the WOCAP. Also, we will hightlight the new KQED piece “Sacrafice Zones”, featuring Ms. Margaret Gordon.
 

Date & Time

Miyerkules, Oktubre 5
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

Event Description:
Max # of characters: 425 The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation and a recap of the recent Freight Conference at the Port of Oakland. Help to shape how the West Oakland Emission Reduction Plan will outreach to and recruit new members, as we unveil the new community engagement plan. Guest speakers from the Oakland LINK project will attend and share its nexus with the WOCAP. Also, we will hightlight the new KQED piece “Sacrafice Zones”, featuring Ms. Margaret Gordon.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
9/19/2022Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
New
9/19/2022
Event Name:
Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Lunes, Setyembre 19
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Agenda:
Agenda


Presentation
:
New
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Lunes, Setyembre 19
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

N/A

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

9/7/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda

 
9/7/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Setyembre 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda

:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. We will feature the Emmy Award winning video news piece featuring Ms. Margaret and WO EIP. Join a breakout group to discuss the emission reduction strategy dashboard used to track progress. Also, the Steering Committee will hear from City of Oakland staff about the Truck Management Plan.
 

Date & Time

Miyerkules, Setyembre 7
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. We will feature the Emmy Award winning video news piece featuring Ms. Margaret and WO EIP. Join a breakout group to discuss the emission reduction strategy dashboard used to track progress. Also, the Steering Committee will hear from City of Oakland staff about the Truck Management Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
8/15/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
 
8/15/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Lunes, Agosto 15
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan. Watch with closed captioning in Spanish
 

Date & Time

Lunes, Agosto 15
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan. Watch with closed captioning in Spanish

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
7/18/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
 
7/18/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Lunes, Hulyo 18
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan. Watch with closed captioning in Spanish
 

Date & Time

Lunes, Hulyo 18
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan. Watch with closed captioning in Spanish

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
7/13/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda

 
7/13/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Hulyo 13
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda

:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the Air District will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Hear about the Juneteenth outreach event hosted by WO EIP. Air District staff will deliver a presentation on Port of Oakland at-berth regulations. Also, the Steering Committee will hear from City of Oakland General Plan Implementation Team as well as the Port Electrification Advisory Group.
 

Date & Time

Miyerkules, Hulyo 13
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the Air District will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Hear about the Juneteenth outreach event hosted by WO EIP. Air District staff will deliver a presentation on Port of Oakland at-berth regulations. Also, the Steering Committee will hear from City of Oakland General Plan Implementation Team as well as the Port Electrification Advisory Group.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
6/27/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
 
6/27/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Lunes, Hunyo 27
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Lunes, Hunyo 27
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
6/1/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda

 
6/1/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Hunyo 1
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda

:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. ACLIMA led hyperlocal air pollution measurements will be announced at this meeting. Hear about the newly awarded CARB STEP grant slated for West Oakland transit related improvements. Also, the Steering Committee will discuss 13 emission reduction strategies that dove tail with the City of Oakland General Plan.
 

Date & Time

Miyerkules, Hunyo 1
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. ACLIMA led hyperlocal air pollution measurements will be announced at this meeting. Hear about the newly awarded CARB STEP grant slated for West Oakland transit related improvements. Also, the Steering Committee will discuss 13 emission reduction strategies that dove tail with the City of Oakland General Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979

Mga Dokumento at Mga Materyal

 DateDocumentTypeTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 12 items in 2 pages
8/13/2021AB617 in West Oakland Community-Based Air Pollution Abatement Planning
Document
8/13/2021
Description:
An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.
Document:
Type:
Document
 

Description

An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.

10/7/20202020 (Year 3) Air District Community Recommendation for CARB's Community Air Protection Program
Document
10/7/2020
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

3/24/2019AB 617 Fact Sheet
Document
3/24/2019
Description:
N/A
Document:
AB 617 Fact Sheet
Type:
Document
 

Description

N/A

7/31/2018Final Submittal: Public Process for Determination of Recommended Communities
Document
7/31/2018
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

4/24/2018Final Description of AB 617 Candidate Communities
Document
4/24/2018
Description:
N/A
Document:
Final Description of AB 617 Candidate Communities
Type:
Document
 

Description

N/A

1/31/2018Update on AB617 Community Air Protection Program
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Update on AB617 Community Air Protection Program
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018Programa para sa Pagprotekta ng Kalusugan ng Komunidad ng San Francisco Bay Area

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 Workshop Community Panel
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Workshop Community Panel
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 WOEIP Persepective
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 WOEIP Persepective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 Community Workshop Presentation
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Workshop Presentation
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

Book Presentation Video

 DateEvent NameAgendaTable Mobile Only Column
10/5/2018Book Presentation: State of ResistanceFlyer: State of Resistance
 
10/5/2018
Event Name:
Book Presentation: State of Resistance
Date & Time:
Biyernes, Oktubre 5
9:30 AM - 10:30 AM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Agenda:
Flyer: State of Resistance
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".
 

Date & Time

Biyernes, Oktubre 5
9:30 AM - 10:30 AM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda

Event Description

Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

Contact Us

Community Health Protection Program

415.749.4914

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 10/5/2022