Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad

Updated 19/05/2022

Alamin ang tungkol sa Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad mula sa Distrito ng Hangin upang ipatupad ang Panukalang-batas ng Asembleya 617.

Nasasabik ang Distrito ng Hangin na palawakin ang aming matibay na mga pagsusumikap upang bawasan ang pagkakalantad ng komunidad sa mga nagpaparumi sa hangin. Nakikipagtulungan ang Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad sa mga komunidad ng Bay Area upang planuhin at ipatupad ang Panukalang-batas ng Asembleya 617 (C. Garcia, Kabanata 136, Mga Batas ng 2017). Ang nagtutulungang inisiyatibang ito ay gagamit ng napatunayan at makabagong mga estratehiya upang pagandahin ang kalusugan ng komunidad sa pamamagitan ng pagbawas sa pagkakalantad sa mga nagpaparumi sa hangin sa mga lugar na pinakaapektado ng nagpaparumi sa hangin.

Mahigpit na nakikipagtulungan ang Distrito ng Hangin sa Lupon sa mga Tagatulong sa Hangin ng California, iba pang mga lokal na distrito ng hangin, mga grupong pangkomunidad, mga miyembro ng komunidad, mga pangkapaligirang organisasyon, mga kontroladong industriya at iba pang mga pangunahing apektado upang bawasan ang mapanganib na mga nagpaparumi sa hangin. Sa pamamagitan ng Programa ng Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad, nagtutulungan kami upang matiyak na magbebenepisyo ang lahat mula sa aming mga pagsusumikap para sa kalidad ng hangin, lalo na ang mga nakatira sa mga bahagi ng San Francisco Bay Area na pinakaapektado ng pagpaparumi sa hangin. Tinatanggap at hinihikayat namin ang iyong paglahok sa pagsusumikap na ito.

Programa ng Gawad sa Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad

Nagbibigay na ngayon ang Distrito ng Hangin ng mga gawad para sa pagiging handa ng komunidad o pagbawas ng emisyon bilang bahagi ng Programa ng Gawad sa Pangangalaga ng Kalusugan ng Komunidad.

AB617 Email List

Sign up to receive updates regarding the Air District’s Community Health Protection Program efforts to implement Assembly Bill 617.

AB617 Email List Sign Up
 SUBSCRIBE  

Meetings and Events

 Date Event NameAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 107 items in 11 pages
8/15/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeNot yet available 
8/15/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Lunes, Agosto 15
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Join on ZOOM to comment during the meeting
Streaming link not yet available.
Agenda:
Not yet available
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Lunes, Agosto 15
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Join on ZOOM to comment during the meeting
Streaming link not yet available.

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
7/18/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeNot yet available 
7/18/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Lunes, Hulyo 18
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Join on ZOOM to comment during the meeting
Streaming link not yet available.
Agenda:
Not yet available
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Lunes, Hulyo 18
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Join on ZOOM to comment during the meeting
Streaming link not yet available.

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
6/27/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeNot yet availableUpdated
6/27/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Lunes, Hunyo 27
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Streaming live on 6/27 at 5:30 PM
Video link(s) will be active 5 minutes before meeting time.
Join on ZOOM to comment during the meeting
Agenda:
Not yet available
:
Updated
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Lunes, Hunyo 27
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Streaming live on 6/27 at 5:30 PM
Video link(s) will be active 5 minutes before meeting time.
Join on ZOOM to comment during the meeting

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
5/16/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
Updated
5/16/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Lunes, Mayo 16
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Updated
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Lunes, Mayo 16
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
5/4/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda

 
5/4/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Mayo 4
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda

:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss the General Plan. The Community Engagement Team will also make a presentation at this month’s Steering Committee meeting.
 

Date & Time

Miyerkules, Mayo 4
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss the General Plan. The Community Engagement Team will also make a presentation at this month’s Steering Committee meeting.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
4/25/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
 
4/25/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Lunes, Abril 25
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Lunes, Abril 25
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
4/6/2022AB617 WO Steering CommitteeAgenda

 
4/6/2022
Event Name:
AB617 WO Steering Committee
Date & Time:
Miyerkules, Abril 6
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda

:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss building electrification and truck traffic management. The Health Equity Advisory Committee will present findings and recommendations. We will also recognize Women’s History Month with a special presentation.
 

Date & Time

Miyerkules, Abril 6
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project implementation. Staff from the City of Oakland will join us to discuss building electrification and truck traffic management. The Health Equity Advisory Committee will present findings and recommendations. We will also recognize Women’s History Month with a special presentation.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
3/21/2022Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering CommitteeAgenda


Presentation
 
3/21/2022
Event Name:
Path to Clean Air Community Emissions Reduction Plan Steering Committee
Date & Time:
Lunes, Marso 21
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.
 

Date & Time

Lunes, Marso 21
5:30 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Karissa White
 • Staff Specialist , Community Engagement and Policy
 • 415.749.8662
3/15/2022Path to Clean Air CERP Steering Committee “Clean Air Affair” Town HallAgenda


Presentation
 
3/15/2022
Event Name:
Path to Clean Air CERP Steering Committee “Clean Air Affair” Town Hall
Date & Time:
Martes, Marso 15
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event
Agenda:
Agenda


Presentation
:
Other Documents:
Town Hall Program

Also available in:
Español
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist, Community Engagement and Policy
Event Description:
Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan
 

Date & Time

Martes, Marso 15
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen
Archive link will be available 24-48 hours after event

Event Description

Path to Clean Air Steering Committee for developing the Richmond, North Richmond, San Pablo Community Emission Reduction Plan

Other Documents

Town Hall Program

Also available in:
Español

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist, Community Engagement and Policy
3/2/2022West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda

 
3/2/2022
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Miyerkules, Marso 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda

:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979
Event Description:
The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Operationalization Documents and the Charter Agreement will be shared with attendees. Our group discussions will focus on Steering Committee community outreach and recruitment. Current projects underway will also present on progress.
 

Date & Time

Miyerkules, Marso 2
6:00 PM - 8:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The West Oakland Environmental Indicators Project (WO EIP) and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. Please join us for an update from WO EIP and the Air District on the WOCAP project realignment. Operationalization Documents and the Charter Agreement will be shared with attendees. Our group discussions will focus on Steering Committee community outreach and recruitment. Current projects underway will also present on progress.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Inspektor ng Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4979

Mga Dokumento at Mga Materyal

 DateDocumentTypetable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 12 items in 2 pages
8/13/2021AB617 in West Oakland Community-Based Air Pollution Abatement Planning
Document
8/13/2021
Description:
An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.
Document:
Type:
Document
 

Description

An academic report on the West Oakland Community-Based Air Pollution Plan.

10/7/20202020 (Year 3) Air District Community Recommendation for CARB's Community Air Protection Program
Document
10/7/2020
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

3/24/2019AB 617 Fact Sheet
Document
3/24/2019
Description:
N/A
Document:
AB 617 Fact Sheet
Type:
Document
 

Description

N/A

7/31/2018Final Submittal: Public Process for Determination of Recommended Communities
Document
7/31/2018
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

4/24/2018Final Description of AB 617 Candidate Communities
Document
4/24/2018
Description:
N/A
Document:
Final Description of AB 617 Candidate Communities
Type:
Document
 

Description

N/A

1/31/2018Update on AB617 Community Air Protection Program
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Update on AB617 Community Air Protection Program
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018Programa para sa Pagprotekta ng Kalusugan ng Komunidad ng San Francisco Bay Area

Also available in:
English | 中文 | Español | tiếng Việt
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 Workshop Community Panel
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Workshop Community Panel
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 WOEIP Persepective
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 WOEIP Persepective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

1/31/2018AB617 Community Workshop Presentation
Presentation
1/31/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Workshop Presentation
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

Book Presentation Video

 DateEvent NameAgendatable-mobile-only-column
10/5/2018Book Presentation: State of ResistanceFlyer: State of Resistance
 
10/5/2018
Event Name:
Book Presentation: State of Resistance
Date & Time:
Biyernes, Oktubre 5
9:30 AM - 10:30 AM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Agenda:
Flyer: State of Resistance
:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".
 

Date & Time

Biyernes, Oktubre 5
9:30 AM - 10:30 AM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda

Event Description

Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

Contact Us

Community Health Protection Program

415.749.4914

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/19/2022