Tungkol sa Distrito ng Hangin

Konseho sa Pagpapayo

The Advisory Council works with the Board of Directors and Executive Officer to review and resolve air quality issues.

Mga Miyembro

  • bod
    Stan Hayes
    Katungkulan sa Lupon: Miyembro
    Current Term: 07/18/18 - 07/18/20
    Talambuhay: Stan Hayes

Contact Us

Marcy Hiratzka
Clerk of the Boards, Pangangasiwa

415.749.5073

Vanessa Johnson
Nakatataas na Tagapagpaganap na Kalihim

415.749.4941

Executive Office

(415) 749-5016

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 4/23/2018