Tungkol sa Distrito ng Hangin

Lupon ng mga Direktor

Ang Lupon ng mga Direktor ay nangangasiwa ng Distrito ng Hangin habang ito ay bumubuo ng mga patakaran, plano, tuntunin, permiso, pagpapatupad, pakikipag-ugnayan at gawad na mga programa upang protektahan ang Kalidad ng Hangin, Pampublikong Kalusugan at Pandaigdig na Klima.

Ang Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin ay binubuo ng 22 lokal na inihalal na kinatawan mula sa 9 na county ng Bay Area. Ang populasyon ng bawat county ay nagpapasiya ng bilang ng mga kinatawan sa lupon, gaya ng mga sumusunod:

 • Marin, Napa, at Solano: 1 kinatawan sa bawat isa
 • Sonoma at San Mateo: 2 kinatawan sa bawat isa
 • San Francisco: 3 kinatawan
 • Alameda, Contra Costa, at Santa Clara: 4 na kinatawan sa bawat isa

Ang Lupon ay may 8 nakatayong komite na tumutulong sa Distrito sa misyon nito na pabutihin ang kalidad ng hangin, protektahan ang pampublikong kalusugan at pandaigdig na klima.

Ang mga tuntunin at mga regulasyon ay pinagtitibay ng isang mayoriya ng Lupon, na may mga pampublikong pagdinig na iniaatas bago baguhin o pagtibayin ang mga tuntunin.

Ang mga katanungan o komento sa Lupon ay maaaring ipadala sa Klerk ng mga Lupon. Upang masiguro na ang iyong mensahe ay ihaharap sa susunod na pulong ng Lupon, siguruhin na ipadala ito 24 na oras bago magsimula ang pulong.

Mga Miyembro

 • Tagapangulo
  Groom

  Superbisor Carole Groom

  San Mateo County

  Groom
  Superbisor Carole Groom
  Katungkulan sa Lupon: Tagapangulo
  Distrito: San Mateo County - Ika-2 Distrito
  Current Term: 01/01/09 - 01/31/17
  Talambuhay: Carole Groom
 • Pangalawang Tagapangulo
  Mar

  Superbisor Eric Mar

  Lungsod at County ng San Francisco

  Mar
  Superbisor Eric Mar
  Katungkulan sa Lupon: Pangalawang Tagapangulo
  Distrito: Lungsod at County ng San Francisco - Unang Distrito
  Current Term: 02/01/09 - 02/28/17
  Talambuhay: Eric Mar
 • Kalihim
  Kniss

  Miyembro ng Konseho Liz Kniss

  Lungsod ng Palo Alto

  Kniss
  Miyembro ng Konseho Liz Kniss
  Katungkulan sa Lupon: Kalihim
  Distrito: Lungsod ng Palo Alto
  Current Term: 01/01/13 - 03/31/16
  Talambuhay: Liz Kniss
 • Avalos

  Superbisor John Avalos

  Lungsod at County ng San Francisco

  Avalos
  Superbisor John Avalos
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod at County ng San Francisco - Ika-11 Distrito
  Current Term: 03/01/11 - 02/28/17
  Talambuhay: John Avalos
 • Barrett
  Miyembro ng Konseho Teresa Barrett
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod ng Petaluma
  Current Term: 02/01/13 - 03/31/17
  Talambuhay: Teresa Barrett
 • Bates

  Alkalde Tom Bates

  Lungsod ng Berkeley

  Bates
  Alkalde Tom Bates
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod ng Berkeley
  Current Term: 05/01/06 - 05/31/16
  Talambuhay: Tom Bates
 • David Canepa
  Miyembro ng Konseho David J. Canepa
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod ng Daly City
  Current Term: 12/01/14 - 12/31/15
  Talambuhay: David J. Canepa
 • Cindy Chavez photograph

  Superbisor Cindy Chavez

  Santa Clara County

  Cindy Chavez photograph
  Superbisor Cindy Chavez
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Santa Clara County - Distrito 2
  Current Term: 08/01/13 - 01/31/16
  Talambuhay: Cindy Chavez
 • Margaret Fujioka

  Alkalde Margaret Fujioka

  Lungsod ng Piedmont

  Margaret Fujioka
  Alkalde Margaret Fujioka
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod ng Piedmont
  Current Term: 06/01/14 - 06/30/16
  Talambuhay: Margaret Fujioka
 • John Gioia

  Superbisor John Gioia

  Contra Costa County

  John Gioia
  Superbisor John Gioia
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Contra Costa County - Unang Distrito
  Current Term: 11/01/06 - 06/30/17
  Talambuhay: John Gioia
 • Photograph of David Hudson
  Miyembro ng Konseho David E. Hudson
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod ng San Ramon
  Current Term: 12/01/09 - 06/30/16
  Talambuhay: David E. Hudson
 • Lee Photograph

  Alkalde Edwin M. Lee

  Lungsod at County ng San Francisco

  Lee Photograph
  Alkalde Edwin M. Lee
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod at County ng San Francisco
  Current Term: 02/01/11 - 02/28/15
  Talambuhay: Edwin M. Lee
 • miley photograph

  Superbisor Nate Miley

  Alameda County

  miley photograph
  Superbisor Nate Miley
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Alameda County - Ika-4 na Distrito
  Current Term: 01/01/01 - 01/31/17
  Talambuhay: Nate Miley
 • Karen Mitchoff

  Superbisor Karen Mitchoff

  Contra Costa County

  Karen Mitchoff
  Superbisor Karen Mitchoff
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Contra Costa County - Distrito 4
  Current Term: 01/01/15 - 01/31/16
  Talambuhay: Karen Mitchoff
 • Jan Pepper Photograph

  Alkalde Jan Pepper

  Lungsod ng Los Altos

  Jan Pepper Photograph
  Alkalde Jan Pepper
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod ng Los Altos
  Current Term: 02/01/13 - 02/28/17
  Talambuhay: Jan Pepper
 • Rice Photograph

  Superbisor Katie Rice

  County ng Marin

  Rice Photograph
  Superbisor Katie Rice
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: County ng Marin - Distrito 2
  Current Term: 12/01/14 - 12/31/18
  Talambuhay: Katie Rice
 • Mark Ross

  Miyembro ng Konseho Mark Ross

  Lungsod ng Martinez

  Mark Ross
  Miyembro ng Konseho Mark Ross
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod ng Martinez
  Current Term: 03/01/00 - 01/31/17
  Talambuhay: Mark Ross
 • Rob Sinks

  Alkalde Rod Sinks

  Lungsod ng Cupertino

  Rob Sinks
  Alkalde Rod Sinks
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod ng Cupertino
  Current Term: 01/01/15 - 12/31/16
  Talambuhay: Rod Sinks
 • Wagenknecht photograph
  Superbisor Brad Wagenknecht
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Napa County - Unang Distrito
  Current Term: 01/01/99 - 01/31/19
  Talambuhay: Brad Wagenknecht

Contact Us

Sean Gallagher
Klerk ng mga Lupon

415.749.5073

Executive Office

(415) 749-5016

Hearing Board

(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Huling Isinapanahon: 11/8/2016