Tungkol sa Distrito ng Hangin

Komite sa Nakapirming Pinanggagalingan

 • Avalos

  Superbisor John Avalos

  Lungsod at County ng San Francisco

  Avalos
  Superbisor John Avalos
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod at County ng San Francisco - Ika-11 Distrito
  Talambuhay: John Avalos
 • John Gioia

  Superbisor John Gioia

  Contra Costa County

  John Gioia
  Superbisor John Gioia
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Contra Costa County - Unang Distrito
  Talambuhay: John Gioia
 • Photograph of David Hudson
  Miyembro ng Konseho David E. Hudson
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod ng San Ramon
  Talambuhay: David E. Hudson
 • Kniss

  Miyembro ng Konseho Liz Kniss

  Lungsod ng Palo Alto

  Kniss
  Miyembro ng Konseho Liz Kniss
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod ng Palo Alto
  Talambuhay: Liz Kniss
 • Mar

  Superbisor Eric Mar

  Lungsod at County ng San Francisco

  Mar
  Superbisor Eric Mar
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod at County ng San Francisco - Unang Distrito
  Talambuhay: Eric Mar
 • Jan Pepper Photograph

  Alkalde Jan Pepper

  Lungsod ng Los Altos

  Jan Pepper Photograph
  Alkalde Jan Pepper
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod ng Los Altos
  Talambuhay: Jan Pepper
 • Rob Sinks

  Alkalde Rod Sinks

  Lungsod ng Cupertino

  Rob Sinks
  Alkalde Rod Sinks
  Katungkulan sa Lupon: Miyembro
  Distrito: Lungsod ng Cupertino
  Talambuhay: Rod Sinks

Contact Us

Sean Gallagher
Klerk ng mga Lupon

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Huling Isinapanahon: 11/8/2016