Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Resolusyon, mga Adyenda, at mga Katitikan ng Lupon

Updated 10/15/2021

Tingnan ang mga adyenda, mga katitikan, at mga resolusyon sa pulong ng Lupon ng mga Direktor.

Ang Lupon ng mga Direktor ay nagpupulong sa una at ika-3 Miyerkoles ng bawat buwan sa 9:45 AM. Ang mga pulong ay ginaganap sa ika-7 palapag ng Silid ng Lupon sa opisina ng Distrito ng Hangin.

Mga Adyenda at mga Katitikan

Ang adyenda ay ipinapaskil 72 oras bago ang bawat pulong sa talahanayan sa ibaba at sa lobi ng opisina ng Distrito.

Maaari kayong magpatala upang tumanggap ng mga adyenda ng Lupon sa pamamagitan ng email at panoorin ang ilang pulong ng Lupon sa pangkasalukuyang oras sa pamamagitan ng webcast.

2019 Agenda Packets and Approved Minutes

Get instructions on using the Agenda Packets and Approved Minutes table.
Closed captioning may contain errors and omissions, and are not certified for their content or form.

Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 96 items in 10 pages
 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 96 items in 10 pages
12/26/2019Mobile Source Committee MeetingN/A
Cancelled
12/26/2019
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Huwebes, Disyembre 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Huwebes, Disyembre 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

12/25/2019Budget and Finance Committee MeetingN/A
Cancelled
12/25/2019
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 25
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 25
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

12/18/2019Mobile Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
 
12/18/2019
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 18
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Other Documents:
Committee Minutes
:
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 18
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda

Other Documents

Committee Minutes

12/18/2019Executive Committee MeetingN/A
Cancelled
12/18/2019
Meeting Type:
Executive Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 18
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 18
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

12/18/2019Board of Directors MeetingN/A
Cancelled
12/18/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 18
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 18
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

12/16/2019Stationary Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
 
12/16/2019
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Lunes, Disyembre 16
9:30 AM - 5:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Committee Minutes
:
 

Date & Time

Lunes, Disyembre 16
9:30 AM - 5:30 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Committee Minutes

12/4/2019Board of Directors MeetingBoard Agenda


Board Presentations
 
12/4/2019
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
Board Agenda


Board Presentations
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 4
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Board Minutes
:
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 4
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Board Minutes

12/2/2019Climate Protection Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
 
12/2/2019
Meeting Type:
Climate Protection Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Lunes, Disyembre 2
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Committee Minutes
:
 

Date & Time

Lunes, Disyembre 2
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Committee Minutes

11/28/2019Mobile Source Committee MeetingN/A
Cancelled
11/28/2019
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Huwebes, Nobyembre 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Huwebes, Nobyembre 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

11/25/2019Legislative Committee MeetingCommittee Agenda

 
11/25/2019
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda

Date & Time:
Lunes, Nobyembre 25
10:45 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Committee Minutes
:
 

Date & Time

Lunes, Nobyembre 25
10:45 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Committee Minutes

2018 Agenda Packets and Approved Minutes

 DateMeeting TypeAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 101 items in 11 pages
12/27/2018Mobile Source Committee MeetingN/A
Cancelled
12/27/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Huwebes, Disyembre 27
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Huwebes, Disyembre 27
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

12/26/2018Budget and Finance Committee MeetingN/A
Cancelled
12/26/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 26
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

12/19/2018Board of Directors Special MeetingBoard Agenda


Board Presentations
 
12/19/2018
Meeting Type:
Board of Directors Special Meeting
Agenda:
Board Agenda


Board Presentations
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 19
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Board Minutes
:
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 19
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Board Minutes

12/17/2018Mobile Source Committee MeetingCommittee Agenda


Committee Presentations
 
12/17/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda


Committee Presentations
Date & Time:
Lunes, Disyembre 17
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Committee Minutes
:
 

Date & Time

Lunes, Disyembre 17
9:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Committee Minutes

12/17/2018Legislative Committee MeetingCommittee Agenda

 
12/17/2018
Meeting Type:
Legislative Committee Meeting
Agenda:
Committee Agenda

Date & Time:
Lunes, Disyembre 17
10:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Other Documents:
Committee Minutes
:
 

Date & Time

Lunes, Disyembre 17
10:30 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Other Documents

Committee Minutes

12/5/2018Board of Directors MeetingN/A
Cancelled
12/5/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 5
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 5
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

11/28/2018Budget and Finance Committee MeetingN/A
Cancelled
11/28/2018
Meeting Type:
Budget and Finance Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Nobyembre 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Miyerkules, Nobyembre 28
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

11/22/2018Mobile Source Committee MeetingN/A
Cancelled
11/22/2018
Meeting Type:
Mobile Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Huwebes, Nobyembre 22
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Huwebes, Nobyembre 22
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

11/21/2018Board of Directors MeetingN/A
Cancelled
11/21/2018
Meeting Type:
Board of Directors Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Miyerkules, Nobyembre 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Miyerkules, Nobyembre 21
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

11/19/2018Stationary Source Committee MeetingN/A
Cancelled
11/19/2018
Meeting Type:
Stationary Source Committee Meeting
Agenda:
N/A
Date & Time:
Lunes, Nobyembre 19
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar
Public Comment:
Not currently available for comment.
Web Streaming Options:
Web streaming not available
Other Documents:
N/A
:
Cancelled
 

Date & Time

Lunes, Nobyembre 19
9:30 AM - 5:00 PM
View Full Calendar

Public Comment

Not currently available for comment.

Web Streaming Options

Web streaming not available

Other Documents

N/A

2008

Contact Us

Sean Gallagher
Klerk ng mga Lupon

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 10/15/2021