Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Adyenda, mga Ulat, at mga Utos ng Lupon ng Pagdinig

Updated 7/19/2021

Alamin ang tungkol sa mga pinal na utos ng Lupon ng Pagdinig at tingnan ang mga adyenda at tuwing ikatlong buwan na mga ulat.

Mga Pinal na Utos

Ang mga pinal na utos ng Lupon ng Pagdinig ay nakasulat at nagtataglay ng mga dahilan para sa desisyon nito. Ang Lupon ay maaaring magtagubilin sa alinmang partido na maghanda ng isang burador na nakasulat na utos gaya ng sumusunod:

  • Ihanda ang utos sa anyong tinukoy ng Lupon ng Pagdinig.
  • Isumite ang utos sa Klerk ng mga Lupon sa papel at elektronikong anyo.
  • Isumite ang utos sa loob ng 10 araw (o ibang panahon na tinukoy ng Lupon ng Pagdinig).
  • Kung ang partidong tinagubilinan na magsumite ng utos (Partido A) ay nabigong gawin ito sa loob ng iniaatas na panahon, ang kabilang partido (Partido B) ay maaaring magsumite ng utos sa loob ng 10 araw pagkaraan ng petsa na ang utos ng Partido A ay orihinal na dapat matanggap. Sa gayong kaso, ang Distrito ng Hangin ay hindi maaaring tumanggap ng anumang sagot o pagsalungat sa utos ng Partido B maliban kung ang Partido A ay humiling at tumanggap ng permiso mula sa Lupon ng Pagdinig na magsumite ng naturang impormasyon.
  • Bilang karagdagan, kung ang alinmang partido ay nabigong magbigay ng isang nakasulat na utos pagkatapos tagubilinan na gawin ito, ang partidong iyon ay sasailalim sa mga sanction at mga parusang sibil.

2019 Hearing Board Agendas

 Four Week ScheduleAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 52 items in 6 pages
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 

2018 Hearing Board Agendas

 Four Week ScheduleAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 52 items in 6 pages
December 25, 2018 through January 15, 2019No Scheduled Hearings
December 25, 2018 through January 15, 2019
Agenda:
No Scheduled Hearings
 
December 18, 2018 through January 8, 2019No Hearings Scheduled
December 18, 2018 through January 8, 2019
Agenda:
No Hearings Scheduled
 
December 11, 2018 through January 1, 2019No Scheduled Hearings
December 11, 2018 through January 1, 2019
Agenda:
No Scheduled Hearings
 
December 4, 2018 through December 25, 2018No Scheduled Hearings
December 4, 2018 through December 25, 2018
Agenda:
No Scheduled Hearings
 
November 27, 2018 through December 18, 2018No Scheduled Hearings
November 27, 2018 through December 18, 2018
Agenda:
No Scheduled Hearings
 
November 20, 2018 through December 11, 2018No Scheduled Hearings
November 20, 2018 through December 11, 2018
Agenda:
No Scheduled Hearings
 
November 13, 2018 through December 4, 2018No Scheduled Hearings
November 13, 2018 through December 4, 2018
Agenda:
No Scheduled Hearings
 
November 6, 2018 through November 27, 2018No Scheduled Hearings
November 6, 2018 through November 27, 2018
Agenda:
No Scheduled Hearings
 
October 30, 2018 through November 20, 2018No Scheduled Hearings
October 30, 2018 through November 20, 2018
Agenda:
No Scheduled Hearings
 
October 23, 2018 through November 13, 2018No Hearings Scheduled
October 23, 2018 through November 13, 2018
Agenda:
No Hearings Scheduled
 

2018 Quarterly Reports

DateDocumentstable-mobile-only-column
3/19/2019Hearing Board Quarterly Report: October through December 2018
3/19/2019
Documents:
11/18/2018Hearing Board Quarterly Report: July through September 2018
11/18/2018
Documents:
7/22/2018Hearing Board Quarterly Report: April through June 2018
7/22/2018
Documents:
Hearing Board Quarterly Report: April through June 2018
4/15/2018Hearing Board Quarterly Report: January through March 2018
4/15/2018
Documents:

2021 Final Orders

The Hearing Board’s final orders will be in writing and contain the reasons for its decision. The Board may instruct either party to prepare a draft written order as follows:

  • Prepare the order in the format specified by the Hearing Board.
  • Submit the order to the Clerk of the Boards in both paper and electronic formats.
  • Submit the order within 10 days (or other time period specified by the Hearing Board).
  • If the party directed to submit the order (Party A) fails to do so within the required time period, the other party (Party B) can submit an order within 10 days after the date Party A’s order was originally due. In that case, the Air District cannot accept any response or objection to Party B’s order unless Party A requests and receives permission from the Hearing Board to submit such information.
  • In addition, if either party fails to provide a written order after being directed to do so, that party is subject to sanctions and civil penalties.
DateTypeCompanyDocket NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 3 items in 1 pages
12/30/2020Order Denying Emergency VarianceEquilon Enterprises LLC dba Shell Oil Products US3727Order Denying Emergency Variance
12/30/2020
Type:
Order Denying Emergency Variance
Company:
Equilon Enterprises LLC dba Shell Oil Products US
Docket Number:
3727
Documents:
Order Denying Emergency Variance
12/15/2020Order Denying Emergency VarianceEquilon Enterprises LLC, dba Shell Oil Products US3726Order Denying Emergency Variance
12/15/2020
Type:
Order Denying Emergency Variance
Company:
Equilon Enterprises LLC, dba Shell Oil Products US
Docket Number:
3726
Documents:
Order Denying Emergency Variance
1/24/2020Order for DismissalCity of Santa Clara dba Silicon Valley Power3720Order for Dismissal
1/24/2020
Type:
Order for Dismissal
Company:
City of Santa Clara dba Silicon Valley Power
Docket Number:
3720
Documents:
Order for Dismissal

2019 Final Orders

DateTypeCompanyDocket NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 6 items in 1 pages
12/30/2019Order Granting VarianceShore Terminals LLC3719Order Granting Short-Term Variance
12/30/2019
Type:
Order Granting Variance
Company:
Shore Terminals LLC
Docket Number:
3719
Documents:
Order Granting Short-Term Variance
11/12/2019Order Granting Emergency VarianceWaste Management - Redwood Landfill, Inc.3718Order Granting Emergency Variance
11/12/2019
Type:
Order Granting Emergency Variance
Company:
Waste Management - Redwood Landfill, Inc.
Docket Number:
3718
Documents:
Order Granting Emergency Variance
11/12/2019Order Granting Emergency VarianceWaste Management - Kirby Canyon Recycling and Disposal Facility3717Order Granting Emergency Variance
11/12/2019
Type:
Order Granting Emergency Variance
Company:
Waste Management - Kirby Canyon Recycling and Disposal Facility
Docket Number:
3717
Documents:
Order Granting Emergency Variance
10/25/2019Order Granting Emergency VarianceShore Terminals, LLC3716Order Granting Emergency Variance
10/25/2019
Type:
Order Granting Emergency Variance
Company:
Shore Terminals, LLC
Docket Number:
3716
Documents:
Order Granting Emergency Variance
4/16/2019Order Granting VarianceTesla Motors, Inc.3714Order Granting Interim Variance
4/16/2019
Type:
Order Granting Variance
Company:
Tesla Motors, Inc.
Docket Number:
3714
Documents:
Order Granting Interim Variance
2/18/2019Order Denying Emergency VarianceGranite Rock Company3713Order Denying Emergency Variance
2/18/2019
Type:
Order Denying Emergency Variance
Company:
Granite Rock Company
Docket Number:
3713
Documents:
Order Denying Emergency Variance

2018 Final Orders

DateTypeCompanyDocket NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 13 items in 2 pages
9/18/2018Order for DismissalCity Gateline, LLC; Jeffrey J. Hansen3712Order for Dismissal
9/18/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
City Gateline, LLC; Jeffrey J. Hansen
Docket Number:
3712
Documents:
Order for Dismissal
9/9/2018Order for DismissalChevron Products Company3711Order for Dismissal
9/9/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
Chevron Products Company
Docket Number:
3711
Documents:
Order for Dismissal
8/2/2018Order for DismissalWest Contra Costa Sanitary Landfill, Inc.3710Order for Dismissal
8/2/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
West Contra Costa Sanitary Landfill, Inc.
Docket Number:
3710
Documents:
Order for Dismissal
7/9/2018Order for DismissalGold Star Auto Body, LLC; Welder Alves Dos Santos; Rene Cabrera3707Order for Dismissal
7/9/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
Gold Star Auto Body, LLC; Welder Alves Dos Santos; Rene Cabrera
Docket Number:
3707
Documents:
Order for Dismissal
7/8/2018Order Denying Emergency VarianceChevron Products Company3709Order Denying Emergency Variance
7/8/2018
Type:
Order Denying Emergency Variance
Company:
Chevron Products Company
Docket Number:
3709
Documents:
Order Denying Emergency Variance
6/26/2018Order for DismissalAndy's BP; Thomas I. Saberi; Andy Saberi3708Order for Dismissal
6/26/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
Andy's BP; Thomas I. Saberi; Andy Saberi
Docket Number:
3708
Documents:
Order for Dismissal
6/10/2018Order for DismissalWholesome Harvest Bakery, a division of Bimbo Bakeries, USA3706Order for Dismissal
6/10/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
Wholesome Harvest Bakery, a division of Bimbo Bakeries, USA
Docket Number:
3706
Documents:
Order for Dismissal
4/3/2018Order for DismissalPotrero Hills Landfill, Inc.3705Order for Dismissal
4/3/2018
Type:
Order for Dismissal
Company:
Potrero Hills Landfill, Inc.
Docket Number:
3705
Documents:
Order for Dismissal
3/26/2018Order Denying VarianceChevron Products Co.3704Order Denying Emergency Variance
3/26/2018
Type:
Order Denying Variance
Company:
Chevron Products Co.
Docket Number:
3704
Documents:
Order Denying Emergency Variance
2/15/2018Conditional Order for AbatementArif Rana, aka Sharafat Khan; City Gas Milpitas3703Conditional Order for Abatement
2/15/2018
Type:
Conditional Order for Abatement
Company:
Arif Rana, aka Sharafat Khan; City Gas Milpitas
Docket Number:
3703
Documents:
Conditional Order for Abatement
Spare the Air Status

Last Updated: 7/19/2021