Mga Pagbabago sa Regulasyon sa Permiso

Alamin ang tungkol sa Regulasyon sa mga Permiso ng Distrito ng Hangin at mga iminumungkahing pagbabago sa piniling mga tuntunin sa ilalim ng regulasyong ito.

The Air District is evaluating potential changes to Rules 2-1 and 2-5. For more information, please visit the Regulation 2 Amendments web page.

The Permits Regulation describes the requirements for permits issued by the Air District. These permitting programs protect public health by limiting air pollutants such as precursor organic compounds (POC), non-precursor organic compounds (NPOC), particulate matter (PM), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2), lead (Pb), toxic air contaminants, and greenhouse gases.

The Air District’s Permitting Rules, Regulations 2-1, 2-2, 2-4 and 2-6, were adopted by the Board of Directors at a public hearing on December 6, 2018.

Public Hearing on Proposed Changes to the Permits Regulation - NOTE REVISED PROPOSAL AND NEW DECEMBER 6, 2017, PUBLIC HEARING DATE

The Air District is proposing revisions to Regulations 2-1, 2-2, 2-4, and 2-6. The proposed revisions affect two Air District permitting programs:

  • The "New Source Review" or NSR, program, which requires permits and stringent emission control requirements for the installation or modification of stationary air pollution sources or equipment; and
  • The "Title V" program, which requires Major Facilities to obtain operating permits.

The proposed revisions include the following changes:

  • Revisions to the NSR program to address a number of specific "deficiencies" identified by U.S. EPA in its limited approval/disapproval of Regulations 2-1 and 2-2, published in the Federal Register on August 1, 2016, and in its proposed conditional approval of Regulation 2-4, published on September 14, 2017. These revisions are necessary to allow EPA to fully approve the Air District’s regulations under the Clean Air Act.
  • Certain other revisions identified by Air District staff to ensure that the regulations effectively implement the most recent amendments adopted in 2012; and
  • Changes to the Air District’s NSR and Title V regulations to make them consistent with U.S. Supreme Court’s ruling in Utility Air Regulatory Group v. EPA (134 S.Ct. 2427 (2014)), which interpreted several relevant provisions of the federal Clean Air Act regarding the Act’s NSR and Title V program requirements.

The Air District’s Board of Directors will hold a public hearing on Wednesday, December 6, 2017, commencing at 9:45 a.m., to consider adoption of the proposed amendments along with a Negative Declaration under the California Environmental Quality Act. Further information, including drafts of the proposed revisions and Negative Declaration and related documents, can be found at the links below.

The proposed amendments that will be considered on December 6, 2017, are a revised version of proposed amendments that the Air District published in August of 2017, which were originally scheduled to be considered by the Board of Directors on October 18, 2017.

The further revisions made since the August proposal was published include (i) minor revisions to the Air District’s emissions banking provisions in Regulation 2, Rule 4, to address certain deficiencies identified by EPA Region 9 on September 14, 2017; and (ii) additional revisions to the procedures by which the Air District makes its annual demonstration that the “offsets” requirements in the District’s NSR program are at least as stringent as what EPA’s federal regulations require. These further revisions are explained in more detail in the Staff Report and related documents (see links below).

The Air District will consider all comments received on the earlier version of the proposed amendments, in addition to comments on the current version. Members of the public do not need to re-submit any comments they submitted on the earlier version.

DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
10/12/2017General Requirements


Emissions Banking


New Source Review


Major Facility Review
Public Hearing Notice - Proposed Amendments to Reg 2 - October 2017


Staff Report - Proposed Amendments to Reg 2 - October 2017


Proposed Amendments to Reg 2-1 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-1 - Redline Version


Proposed Amendments to Reg 2-2 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-2 - Redline Version


Proposed Amendments to Reg 2-4 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-4 - Redline Version


Proposed Amendments to Reg 2-6 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-6 - Redline Version


Response to Workshop Comments Proposed Amendments to Reg 2 October 2017


CEQA Initial Study - Reg 2 Amendments - October 2017


Proposed Negative Declaration - Reg 2 Amendments - October 2017


Socioeconomic Impact Analysis Proposed Amendments to Reg 2 October 2017


Response to Comments


Comments from 350 Bay Area 9-25-17


Comments from 350 Bay Area 10-6-17


Comments from CalTrans 9-25-17


Comments from Charles Davidson 10-06-17


Comments from Western States Petroleum Association 9-25-17


Comments from West Marin Standing Together 10-06-17


SO2 Precursor Demonstration - Final Report
11/12/2017N/A
10/12/2017
Regulation:
General Requirements


Emissions Banking


New Source Review


Major Facility Review
Documents:
Public Hearing Notice - Proposed Amendments to Reg 2 - October 2017


Staff Report - Proposed Amendments to Reg 2 - October 2017


Proposed Amendments to Reg 2-1 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-1 - Redline Version


Proposed Amendments to Reg 2-2 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-2 - Redline Version


Proposed Amendments to Reg 2-4 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-4 - Redline Version


Proposed Amendments to Reg 2-6 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-6 - Redline Version


Response to Workshop Comments Proposed Amendments to Reg 2 October 2017


CEQA Initial Study - Reg 2 Amendments - October 2017


Proposed Negative Declaration - Reg 2 Amendments - October 2017


Socioeconomic Impact Analysis Proposed Amendments to Reg 2 October 2017


Response to Comments


Comments from 350 Bay Area 9-25-17


Comments from 350 Bay Area 10-6-17


Comments from CalTrans 9-25-17


Comments from Charles Davidson 10-06-17


Comments from Western States Petroleum Association 9-25-17


Comments from West Marin Standing Together 10-06-17


SO2 Precursor Demonstration - Final Report
Comments Due:
11/12/2017
Contact:
N/A

Mangyaring palitan itong SAMPOL na kopya ng aktuwal na kopya na nilalayon para sa lugar na ito ng pahina.

DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
5/10/2017General Requirements


New Source Review


Major Facility Review
Workshop Notice


Draft Amendments to Rule 2-1


Draft Amendments to Rule 2-2


Draft Amendments to Rule 2-6


Workshop Report


Comments from 350 Bay Area


Comments from American Fuel & Petrochemical Manufacturers


Comments from Bay Area Clean Water Agencies


Comments from California Council for Environmental and Economic Balance


Comments from Chevron


Comments from Susan K. Gustofson, P.E.


Comments from Phillips 66


Comments from Tesoro Refining & Marketing Company LLC


Comments from Valero Refining Company


Comments from Western States Petroleum Association
6/25/2017N/A
5/10/2017
Regulation:
General Requirements


New Source Review


Major Facility Review
Documents:
Workshop Notice


Draft Amendments to Rule 2-1


Draft Amendments to Rule 2-2


Draft Amendments to Rule 2-6


Workshop Report


Comments from 350 Bay Area


Comments from American Fuel & Petrochemical Manufacturers


Comments from Bay Area Clean Water Agencies


Comments from California Council for Environmental and Economic Balance


Comments from Chevron


Comments from Susan K. Gustofson, P.E.


Comments from Phillips 66


Comments from Tesoro Refining & Marketing Company LLC


Comments from Valero Refining Company


Comments from Western States Petroleum Association
Comments Due:
6/25/2017
Contact:
N/A

Ang Regulasyon sa mga Permiso ay naglalarawan ng mga iniaatas para sa mga permisong iniisyu ng Distrito ng Hangin. Ang mga programang ito ng pagbibigay ng permiso ay nagpoprotekta sa pampublikong kalusugan sa pamamagitan ng paglilimita sa mga pamparumi sa hangin tulad ng pinagmulan na organikong mga timplada (POC), di-pinagmulan na organikong mga timplada (NPOC), particulate na bagay (PM), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2), tingga (Pb), nakalalasong nagkokontamina sa hangin, at mga gas ng greenhouse.

Mga Pagbabago sa Regulasyon sa mga Permiso

Noong Disyembre 2012, ang Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin ay nagpatibay ng mga pagbabago sa mga sumusunod na tuntunin. Ang unang tatlong binagong tuntunin ay hindi magkakabisa hanggang aprobahan ng Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng U.S.:

Ang U.S. EPA ay maglalathala ng isang paunawa sa Federal Register kapag inaprobahan nito ang mga susog na ito, kasama ng petsa ng pagkakabisa.

Ang layunin ng mga pagbabagong ito ay:

  • Isama ang mga bagong iniaatas ng EPA para sa particulate na bagay at mga gas ng greenhouse sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan at mga programa sa Pagsusuri ng Pangunahing Pasilidad / Titulo V na permiso.
  • Tulungan ang Distrito ng Hangin na kumuha ng programang pagbibigay ng permiso sa Pagpigil ng Malaking Pagkasira, kabilang mga bagong iniaatas para sa mga nitrogen oxide.
  • Itaas ang kalinawan at pagiging kapaki-pakinabang ng Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan ng Distrito ng Hangin at mga tuntunin sa pagbibigay ng permiso ng Pagsusuri ng Pangunahing Pasilidad / Titulo V.
  • Gamitin ang bago, mas mahigpit na mga iniaatas para sa particulate na bagay at mga permiso sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan.

Dokumentasyon

Ang talahanayan sa ibaba ay nagtataglay ng mga dokumentong may kaugnayan sa mga susog sa Regulasyon sa mga Permiso, kabilang ang mga burador na susog, mga burador na ulat, mga pampublikong paunawa, mga komento, at mga materyal sa workshop.

Mga Iminumungkahing Susog sa Regulasyon 2 - PINAGTIBAY

DateDocumentstable-mobile-only-column
10/26/2012Response to Comments on Final Proposed Amendments


Comments from California Council for Environmental and Economic Balance


Comments from California Energy Commission


Comments from Calpine Corporation


Comments from Communities for a Better Environment


Comments from US Environmental Protection Agency


Comments from Pacific Gas & Electric


Comments from Valero Refinery


Comments from Western States Petroleum Association
10/26/2012
Documents:
Response to Comments on Final Proposed Amendments


Comments from California Council for Environmental and Economic Balance


Comments from California Energy Commission


Comments from Calpine Corporation


Comments from Communities for a Better Environment


Comments from US Environmental Protection Agency


Comments from Pacific Gas & Electric


Comments from Valero Refinery


Comments from Western States Petroleum Association

Pampublikong Pagdinig

 

DateNoticesDocumentstable-mobile-only-column
9/26/2012Notice of Public Hearing
Final Proposed Amendments to Reg. 2-1, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-1, Redline


Final Proposed Amendments to Reg. 2-2, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-2, Redline Version


Final Proposed Amendments to Reg. 2-4, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-4, Redline Version


Final Proposed Amendments to Reg. 2-6, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-6, Redline Version


Final Staff Report – September 26, 2012


CAA 110(l) Exemption Analysis
9/26/2012
Notices:
Notice of Public Hearing
Documents:
Final Proposed Amendments to Reg. 2-1, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-1, Redline


Final Proposed Amendments to Reg. 2-2, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-2, Redline Version


Final Proposed Amendments to Reg. 2-4, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-4, Redline Version


Final Proposed Amendments to Reg. 2-6, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-6, Redline Version


Final Staff Report – September 26, 2012


CAA 110(l) Exemption Analysis

Mga Iminumungkahing Susog at Dokumentasyon

Pagkatapos isaalang-alang ang mga komentong natanggap, ang mga iminumungkahing tuntunin at ang kanilang sumusuportang dokumentasyon ay higit pang sinususugan.

Burador na Ulat ng Epekto sa Kapaligiran

 

DateNoticesDocumentstable-mobile-only-column
9/6/2012Notice of Completion
Draft Environmental Impact Report - Table of Contents


Draft Environmental Impact Report - Chapter 1


Draft Environmental Impact Report - Chapter 2


Draft Environmental Impact Report - Chapter 3


Draft Environmental Impact Report - Chapter 4


Draft Environmental Impact Report - Chapter 5


Appendix A: Notice of Preparation and Initial Study


Notice of Preparation of Draft Environmental Impact Report


Initial Study for CEQA


Appendix B: Proposed Rule Amendments


Proposed Amendments to Regulation 2-1 (Clean Copy)


Proposed Amendements to Regulation 2-1 (Redline Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-2 (Clean Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-2 (Redline Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-4 (Clean Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-4 (Redline Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-6 (Clean Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-6 (Redline Copy)
9/6/2012
Notices:
Notice of Completion
Documents:
Draft Environmental Impact Report - Table of Contents


Draft Environmental Impact Report - Chapter 1


Draft Environmental Impact Report - Chapter 2


Draft Environmental Impact Report - Chapter 3


Draft Environmental Impact Report - Chapter 4


Draft Environmental Impact Report - Chapter 5


Appendix A: Notice of Preparation and Initial Study


Notice of Preparation of Draft Environmental Impact Report


Initial Study for CEQA


Appendix B: Proposed Rule Amendments


Proposed Amendments to Regulation 2-1 (Clean Copy)


Proposed Amendements to Regulation 2-1 (Redline Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-2 (Clean Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-2 (Redline Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-4 (Clean Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-4 (Redline Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-6 (Clean Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-6 (Redline Copy)

Mga Iminumungkahing Susog at Dokumentasyon

Pagkatapos isaalang-alang ang mga komentong natanggap, ang mga iminumungkahing tuntunin at ang kanilang sumusuportang dokumentasyon ay higit pang sinususugan.

Pampublikong Workshop at mga Pulong ng Grupong Nagtatrabaho

 

DateNoticesDocumentstable-mobile-only-column
7/10/2012Power Point Slides - CEQA Scoping Meeting - July 10, 2012


Notice of Preparation of Draft Environmental Impact Report
Initial Study for CEQA
7/10/2012
Notices:
Documents:
Initial Study for CEQA

Mga Iminumungkahing Susog at Dokumentasyon

Pagkatapos isaalang-alang ang mga komentong natanggap, ang mga iminumungkahing tuntunin at ang kanilang sumusuportang dokumentasyon ay higit pang sinususugan.

Mga Dokumento

DateDocumentstable-mobile-only-column
3/2/2012Avogadro Comments


Citizens for a Better Environment Comments


- CBE Attachment 1


- CBE Attachment 2


- CBE Attachment 3


- CBE Attachment 4


- CBE Attachment 5


- CBE Attachment 6


California Council for Environmental and Economic Balance Comments


Lawrence Livermore National Laboratory Comments


Tesoro Refinery Comments


Valero Refinery Comments


Western States Petroleum Association Comments
3/2/2012
Documents:
Avogadro Comments


Citizens for a Better Environment Comments


- CBE Attachment 1


- CBE Attachment 2


- CBE Attachment 3


- CBE Attachment 4


- CBE Attachment 5


- CBE Attachment 6


California Council for Environmental and Economic Balance Comments


Lawrence Livermore National Laboratory Comments


Tesoro Refinery Comments


Valero Refinery Comments


Western States Petroleum Association Comments
3/22/2012Bay Area Environmental Health Collaborative Comments


Bay Localized Comments


California Council for Environmental and Economic Balance Comments


Calpine Corporation Comments


PG&E Comments


Shell Refinery Comments


United Airlines Comments


Western States Petroleum Association Comments
3/22/2012
Documents:
Bay Area Environmental Health Collaborative Comments


Bay Localized Comments


California Council for Environmental and Economic Balance Comments


Calpine Corporation Comments


PG&E Comments


Shell Refinery Comments


United Airlines Comments


Western States Petroleum Association Comments

Pampublikong Workshop at mga Pulong ng Grupong Nagtatrabaho

 

DateNoticesDocumentstable-mobile-only-column
2/22/2012Workshop Notice


Workshop Flyer
Workshop Report


Rule 2-1 Draft Amendments Summary


Rule 2-2 Draft Amendments Summary


Rule 2-4 Draft Amendments Summary


Rule 2-6 Draft Amendments Summary


Draft Amendments to Rule 2-1: Permits


Draft Amendments to Rule 2-2: New Source Review


Draft Amendments to Rule 2-2, Clean Version


Draft Amendments to Rule 2-4: Emissions Banking


Draft Amendments to Rule 2-6: Major Facility Review
2/22/2012
Notices:
Workshop Notice


Workshop Flyer
Documents:
Workshop Report


Rule 2-1 Draft Amendments Summary


Rule 2-2 Draft Amendments Summary


Rule 2-4 Draft Amendments Summary


Rule 2-6 Draft Amendments Summary


Draft Amendments to Rule 2-1: Permits


Draft Amendments to Rule 2-2: New Source Review


Draft Amendments to Rule 2-2, Clean Version


Draft Amendments to Rule 2-4: Emissions Banking


Draft Amendments to Rule 2-6: Major Facility Review
3/8/2012Technical Workgroup Meeting Notice
N/A
3/8/2012
Notices:
Technical Workgroup Meeting Notice
Documents:
N/A

Mga Iminumungkahing Susog at Dokumentasyon

Pagkatapos isaalang-alang ang mga komentong natanggap, ang mga iminumungkahing tuntunin at ang kanilang sumusuportang dokumentasyon ay higit pang sinususugan.

 

Contact Us


Asbestos

415 749-4762


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

Pagsunod at Pagpapatupad
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 1/31/2016