Mga Paunawa sa Publiko

Tingnan ang mga paunawa ng iminumungkahing mga proyekto sa permiso ng Bay Area at mga panahon ng pampublikong komento para sa mga proyektong ito.

Mga Paunawa sa Publiko

Ipinagbibigay-alam ng Distrito ng Hangin sa publiko ang tungkol sa mga partikular na proyekto, pasilidad, at permiso na sinusuri para sa mga sumusunod na programa:

Mga Aplikasyon para sa Permiso na nasa Pampublikong Paunawa

Nasa ibaba ang isang listahan ng aktibo at makasaysayang pampublikong paunawa para sa nakalipas na 24 na buwan. Ang panahon ng komento at mga tagubilin para sa pagsumite ng komento ay kasama sa mga paunawa. Isinasaalang-alang ng Distrito ng Hangin ang mga komento sa pangwakas na desisyon at tinutugunan ang lahat ng mga nagkomento.

Public Notices - Permit Applications - 2022

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 42 items in 5 pages
6/30/2022E502131263Redwood Adventist Academy
6/30/2022
Plant Number:
E5021
Application Number:
31263
6/29/2022A713130307Golden State Pet Crematorium
6/29/2022
Plant Number:
A7131
Application Number:
30307
6/24/2022FID 202550650988The Lab Berkeley
6/24/2022
Plant Number:
FID 202550
Application Number:
650988
Documents:
6/22/2022FID202378644396SF Fire Credit Union Main Branch
6/22/2022
Plant Number:
FID202378
Application Number:
644396
6/10/2022FID202706659902Shannon Community Center
6/10/2022
Plant Number:
FID202706
Application Number:
659902
6/8/2022B373831154 East Bay Municipal Utilities District Pump Station M
6/8/2022
Plant Number:
B3738
Application Number:
31154
6/2/2022FID15738649100Ross Valley Sanitary District Larkspur Pump Station
6/2/2022
Plant Number:
FID15738
Application Number:
649100
5/27/2022E500731226FREY Environmental Inc
5/27/2022
Plant Number:
E5007
Application Number:
31226
5/27/2022FID202555651186Milpitas Fire Station 2
5/27/2022
Plant Number:
FID202555
Application Number:
651186
5/27/2022FID2022476382901888 MLK Jr Way
5/27/2022
Plant Number:
FID202247
Application Number:
638290
Documents:

Public Notices - Permit Applications - 2021

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 77 items in 8 pages
12/16/2021FID202312642063Fire Station 25 San Mateo
12/16/2021
Plant Number:
FID202312
Application Number:
642063
12/15/2021E481130944M and J Land and Equipment Leasing LP
12/15/2021
Plant Number:
E4811
Application Number:
30944
12/15/2021FID202511649413Sunnyvale Community Services
12/15/2021
Plant Number:
FID202511
Application Number:
649413
12/10/2021E486430926Arcadis US Inc
12/10/2021
Plant Number:
E4864
Application Number:
30926
Documents:
12/10/2021B415931181PG and E Daly City
12/10/2021
Plant Number:
B4159
Application Number:
31181
Documents:
12/10/2021FID202517649495YouTube
12/10/2021
Plant Number:
FID202517
Application Number:
649495
Documents:
12/7/2021FID202403645244Finless Foods
12/7/2021
Plant Number:
FID202403
Application Number:
645244
Documents:
12/7/2021FID202248638348Berkeley CA Real Estate LLC
12/7/2021
Plant Number:
FID202248
Application Number:
638348
11/23/2021E499531191Mazzo Property
11/23/2021
Plant Number:
E4995
Application Number:
31191
Documents:
11/16/2021FID202317642049Wine Service Cooperative St Helena Warehouse
11/16/2021
Plant Number:
FID202317
Application Number:
642049

Public Notices - Permit Applications - 2020

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 84 items in 9 pages
12/22/2020B641530761Verizon Wireless - Pinole Valley
12/22/2020
Plant Number:
B6415
Application Number:
30761
12/18/2020E464830383Pangea Environmental Services
12/18/2020
Plant Number:
E4648
Application Number:
30383
12/4/2020E384330616Mercy Terrace Housing
12/4/2020
Plant Number:
E3843
Application Number:
30616
12/4/2020E367530744Mount Diablo Unified School District
12/4/2020
Plant Number:
E3675
Application Number:
30744
11/25/2020FID201994505668Proset Construction Inc
11/25/2020
Plant Number:
FID201994
Application Number:
505668
11/24/2020E151630465Exxon Mobil Corporation
11/24/2020
Plant Number:
E1516
Application Number:
30465
11/20/2020FID201837495452Harmonic
11/20/2020
Plant Number:
FID201837
Application Number:
495452
Documents:
11/20/2020FID201714505022The Lodge at Sonoma Renaissance
11/20/2020
Plant Number:
FID201714
Application Number:
505022
11/19/2020GDF111776501679Star Holdings LLC dba Unocal Service Station
11/19/2020
Plant Number:
GDF111776
Application Number:
501679
11/19/2020FID202135631130Platinum Finishing System Inc
11/19/2020
Plant Number:
FID202135
Application Number:
631130

Public Notices - Permit Applications - 2019

DatePlant NumberApplication NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 72 items in 8 pages
12/13/2019GDF110993468059Willow Pass Exxon
12/13/2019
Plant Number:
GDF110993
Application Number:
468059
Documents:
12/13/2019E438629855Whole Foods Market
12/13/2019
Plant Number:
E4386
Application Number:
29855
Documents:
12/11/2019B745628552 & 30019Peets Coffee and Tea Inc
12/11/2019
Plant Number:
B7456
Application Number:
28552 & 30019
12/9/2019E386229954130 Britton LLCI
12/9/2019
Plant Number:
E3862
Application Number:
29954
Documents:
11/26/2019FID21738490493Hearst Communications
11/26/2019
Plant Number:
FID21738
Application Number:
490493
11/21/2019E449330059NASH Holland 24th and Harrison LLC
11/21/2019
Plant Number:
E4493
Application Number:
30059
11/20/2019FID201758489266The Town of Yountville
11/20/2019
Plant Number:
FID201758
Application Number:
489266
11/20/2019FID201698485541City of Oakley
11/20/2019
Plant Number:
FID201698
Application Number:
485541
Documents:
8/27/2019A277329215Davis Street SMART
8/27/2019
Plant Number:
A2773
Application Number:
29215
Documents:
11/6/2019FID200457487044DPIF2 CA 15 Hacienda LLC
11/6/2019
Plant Number:
FID200457
Application Number:
487044

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

415.749.4990

Pagsunod at Pagpapatupad
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2016