Mga Paunawa sa Publiko

Tingnan ang mga paunawa ng iminumungkahing mga proyekto sa permiso ng Bay Area at mga panahon ng pampublikong komento para sa mga proyektong ito.

Public Notices - Permit Applications - 2018

Public Notices - Permit Applications - 2017

Public Notices - Permit Applications - 2016

Public Notices - Permit Applications - 2015

Public Notices - Permit Applications - 2014

Public Notices - Permit Applications - 2013

Public Notices - Permit Applications - 2012

Public Notices - Permit Applications - 2011

Public Notices - Permit Applications - 2010

Public Notices - Permit Applications - 2009

Public Notices - Pre 2009 Select Permit Applications

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

415.749.4990 permits@baaqmd.gov

Pagsunod at Pagpapatupad
Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/5/2023