Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Alameda County

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Kumuha ng kaalaman tungkol sa Alameda County - ang klima, potensiyal ng mga inaalala sa pagpaparumi sa hangin, at kasalukuyang kalidad ng hangin nito. Maaari mo ring tingnan ang mga gaganapin ng Distrito ng Hangin sa Alameda County at basahin ang tungkol sa mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

Ang Alameda County ay matatagpuan sa silangan ng San Francisco Bay, nahahanggahan ng Contra Costa Bay sa hilaga, San Joaquin County sa silangan, at Santa Clara County sa hilaga. Apat na kinatawan ay nakaupo sa Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin.

Klima

Sa kahabaan ng kanlurang baybay-dagat ng county, ang mga temperatura ay pinakakalma ng bay, na maaaring umakto bilang pinanggagalingan ng init sa malamig na panahon, o pinalalamig ang hangin sa pamamagitan ng ebaporasyon sa mainit na panahon. Pangkaraniwang mas maaraw sa mas malayo sa baybay-dagat, bagaman ang mauulap na langit ay karaniwang sa buong tag-init. Ang pangkaraniwang mga temperatura ng tag-init ay banayad sa magdamag at kainaman sa araw. Ang mga temperatura sa taglamig ay malamig sa magdamag at banayad sa araw. Ang mga pinakamataas na temperatura ay mas karaniwan sa loob ng kalupaan. Ang mga tulin ng hangin sa buong county, na may pinakamalakas na hihip ng hangin sa kahabaan ng baybay-dagat sa kanluran, madalas na tinutulungan ng dominanteng pakanlurang mga hangin at isang epekto ng hangin ng bay. Ang mga kabuuan ng patak ng ulan ay mga 14 hanggang 23 pulgada kada taon, na may pinakamataas na mga kabuuan sa hilagang dulo ng county sa tuktok ng Oakland-Berkeley hills.

Ang klima ng Alameda County ay apektado rin ng panrehiyong mga impluwensiya ng klima sa Bay Area

Interaktibong Mapa ng mga Istasyon ng Pagsubaybay sa Hangin

Kalidad ng Hangin sa Alameda County

Ang pagpaparumi ng ozone at pinong partikulo, o PM2.5, ay ang mga pangunahing panrehiyong pamparumi sa hangin na inaalala sa San Francisco Bay Area. Ang ozone ay unang-unang problema sa tag-init, at ang pagpaparumi ng pinong partikulo ay sa taglamig.

Sa Alameda County sa kanluran ng mga burol ng East Bay, ang ozone ay bihirang humigit sa mga pamantayan sa kalusugan dahil ang lugar ay karatig ng San Francisco Bay, na malamang na panatilihin ang mga temperatura nang mas mababa sa mga antas para sa pagbuo ng ozone.  Ang PM2.5 ay isang mas malaking isyu sa rehiyong ito dahil sa malalamig na gabi ng taglamig na may magagaan na hangin, usok ng kahoy, at paminsan-minsang paghahatid ng pagpaparumi mula sa Livermore Valley sa silangan.

Ang silangang Alameda County ay may pinakamataas na antas ng ozone sa Bay Area, na may temperatura sa hapon ng tag-init na madalas na umaabot sa tripleng numero, nagtutulak sa mga antas ng ozone upang humigit sa mga pamantayan sa kalusugan. Sa taglamig, ang PM2.5 ay maaaring ihatid pakanluran sa pamamagitan ng Altamont Pass mula sa Central Valley kung saan ito ay nagdaragdag sa mga antas ng usok ng kahoy, nagiging dahilan upang mahigitan ang mga pamantayan sa kalusugan.

Interaktibong Mapa ng Hula sa Kalidad ng Hangin

Pangkat ng Tagatulong

Ang Pangkat ng Tagatulong sa Iligtas ang Hangin ng Alameda County ay nagtataguyod ng iba't ibang mga paraan upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa lokal na komunidad.

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Saturday,
    6/6

    No Spare the Air Alert in Effect

Huling Isinapanahon: 11/8/2016