Tungkol sa Distrito ng Hangin

San Francisco County

Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Francisco County - ang klima, potensiyal ng mga inaalala sa pagpaparumi sa hangin, at kasalukuyang kalidad ng hangin nito. Maaari mo ring tingnan ang mga gaganapin ng Distrito ng Hangin sa San Francisco County at basahin ang tungkol sa mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

Ang San Francisco Countyay nasa hilagang dulo ng San Francisco Peninsula, nahahanggahan ng San Mateo County sa timog, ng Karagatan ng Pasipiko sa kanluran, San Francisco Bay sa silangan, at ng Golden Gate Bridge sa hilaga. Tatlong kinatawan ng San Francisco County ay nakaupo sa Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin.

Klima

Dahil karamihan ng landscape ng San Francisco ay mas mababa sa 200 talampakan, ang marine layer ay dumadaloy sa karamihan ng lungsod, lumilikha ng isang malamig at mahanging klima. Ang hilagang-silangang bahagi ng county, gayunman, ay malamang na maging mas mainit at maaraw, na may mas kaunting araw na maraming fog. Sa taglamig, ang pangkaraniwang mga temperatura araw-araw ay banayad sa magdamag at kainaman sa araw, habang ang mga temperatura sa panahon ng tag-init ay malamang na manatiling kainaman sa buong panahon. Ang pinakamataas na tulin ng hangin ay nakapokus sa kahabaan ng kanlurang baybay-dagat at pangkaraniwang banayad sa buong county. Ang patak ng ulan ay pangkaraniwang mga 20 pulgada kada taon, na may pinakamataas na dami na iniulat sa kanlurang baybay-dagat.

Ang klima ng San Francisco County ay apektado rin ng panrehiyong mga impluwensiya ng klima sa Bay Area

Interaktibong Mapa ng mga Istasyon ng Pagsubaybay sa Hangin

Kalidad ng Hangin sa San Francisco County

Ang pagpaparumi ng ozone at pinong partikulo, o PM2.5, ay ang mga pangunahing panrehiyong pamparumi sa hangin na inaalala sa San Francisco Bay Area. Ang ozone ay unang-unang problema sa tag-init, at ang pagpaparumi ng pinong partikulo ay sa taglamig.

Sa San Francisco, ang ozone ay halos hindi humihigit sa mga pamantayan sa kalusugan at ang PM2.5 ay humihigit lamang sa pambansang pamantayan minsan o dalawang beses sa bawat taon, sa pangkalahatan. Dahil napapaligiran ng tubig sa tatlong panig ang mga temperatura ay nananatiling nasa loob ng makipot na naaabot, kung saan ang mabababang temperatura sa taglamig ay bihirang umabot ng nakakapagyelo at ang matataas na temperatura sa tag-init ay nananatiling mas mababa ang mga antas kung saan ang ozone ay mabubuo at magiging hindi malusog.

Interaktibong Mapa ng Hula sa Kalidad ng Hangin

Pangkat ng Tagatulong

Ang Pangkat ng Tagatulong sa Iligtas ang Hangin ng San Francisco County ay nagtataguyod ng mga paraan upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa lokal na komunidad.

Spare the Air Status

Huling Isinapanahon: 11/8/2016