Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Wood Burning Prohibited

Spare the Air Alert in effect through Friday, October 2.  Wood burning is banned.  Burn bans can occur year-round for wildfires. Smoke from wildfires is impacting air quality.  See our hourly air quality data for the most up-to-date information, as well as Press Releases@AirDistrict, and our Wildfire Safety Tips web page.  Sign up for Bay Area Air Alerts.  en Español

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Pahayag ng Misyon

Ang Distrito ng Hangin ay naglalayong lumikha ng isang kapaligiran na malusog ang paghinga para sa bawat residente ng Bay Area habang nagpoprotekta at nagpapabuti sa pampublikong kalusugan, kalidad ng hangin, at pandaigdig na klima.

Mga Pinahahalagahan

Limang pangunahing pinahahalagahan ang nagtutulak sa lahat ng mga aspeto ng aming trabaho at bisyon para sa hinaharap:

Kahusayan

Ang aming mga programa at mga patakaran ay batay sa agham, binuo nang may teknikal na kadalubhasaan, at isinagawa nang natatangi.

Pamumuno

Kami ay nasa unahan ng pagpapabuti ng kalidad ng hangin at nagpapasimula ng mga bagong estratehiya upang makamit ang malusog na hangin at protektahan ang klima.

Pagtutulungan

Isinasama at pinalalahok namin ang lahat ng mga apektado upang lumikha ng malawak na pagtanggap para sa malulusog na solusyon sa hangin.

Dedikasyon

Ang aming mga tauhan ay tunay na nagtatalaga ng mga sarili sa aming misyon at mga pinahahalagahan.

Kapantayan

Pinananatili namin ang karapatan ng mga residente ng Bay Area na lumanghap ng malinis na hangin.

Mga Hangarin

Naglalayon kaming makamit ang aming misyon sa pamamagitan ng maraming estratehikong hangarin:

 • Bawasan at alisin ang mga problema sa kalusugan na dulot ng pagpaparumi sa hangin.
 • Magkamit at magpanatili ng mga pamantayan sa kalidad ng hangin para sa lahat ng mga pamantayan na tagapagparumi.
 • Lumikha ng mataas ang kalidad, may-kaugnayang mga programa sa regulasyon at tiyakin na sila ay sumusunod sa pederal, pang-estado, at lokal na mga batas.
 • Sa pamamagitan ng mga insentibo at pakikipagtulungan, itinatag ang Bay Area bilang nangungunang lugar para sa mga pagbawas ng mga emisyon sa mga gumagalaw na pinanggagalingan, pagpaplano ng paggamit ng lupa, malikhaing teknolohiya, at enerhiya.
 • Sa pamamagitan ng mga programa at pagtutulungang pang-edukasyon, palahukin ang lahat ng mga residente ng Bay Area upang iligtas ang hangin bawat araw.
 • Maglingkod bilang awtoridad sa kalidad ng hangin sa pagbuo ng patakaran at impormasyon.
 • Gumamit ng mga pinakamodernong kasangkapan, paraan, at teknolohiya sa aming mga pagpapatakbo.
 • Magpanatili ng isang nangunguna sa pagganap at may motibasyon na lakas paggawa.
 • Gamitin ang mga pinakamahusay na gawain sa pangangasiwa ng kapaligiran sa aming mga pagpapatakbo.

Contact Us


800-749-9999

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
 • Thursday,
  10/1

  Spare the Air Alert in Effect

 • Friday,
  10/2

  Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/8/2015