Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Kahilingan para sa mga Mungkahi, mga Kuwalipikasyon at mga Pagbibigay ng Presyo

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Kumuha ng kaalaman tungkol sa Mga Kahilingan para sa mga Mungkahi (mga RFP) at mga Kahilingan para sa mga Kuwalipikasyon at mga Pagbibigay ng Presyo (mga RFQ) ng Distrito ng Hangin, at tingnan ang mga kahilingan na bukas para sa pag-aalok.

Mga Kahilingan para sa mga Mungkahi, mga Kuwalipikasyon at mga Pagbibigay ng Presyo

Ang mga RFP at mga RFQ ay nagpapahayag na ang proyekto ng Distrito ng Tubig ay bukas para sa alok. Ang kahilingan ay naglalarawan ng trabahong gustong kumpletuhin ng Distrito ng Hangin at nagbabalangkas ng proseso para sa pagsusumite ng mungkahi, mga kumplikasyon o pagbibigay ng presyo upang gawin ang trabaho.

Mga RFP

Ang mga RFP ay may pangkaraniwang anyo para sa pagsagot, at alinmang kompanya ay karapat-dapat magsumite ng mungkahi. Ang mga mungkahi ay dapat sumunod sa mahihigpit na panuntunan na nakalagay sa RFP. Ang mga panuntunang ito ay kabilang ang ispesipikong impormasyon na dapat taglayin ng mga mungkahi, ang anyo kung saan dapat ipaloob ito, ang huling araw para sa mga katanungan, at ang huling araw para sa mga pagsusumite. Ang mga RFP ay nagtataglay ng impormasyon tungkol sa tagal ng kontrata, ang pinakamataas (Hindi Dapat Humigit, o NTE) na halaga, at ang buong saklaw ng trabaho.

Mga RFQ

Ang mga RFQ ay mga Kahilingan para sa mga Pagbibigay ng Presyo o Kahilingan para sa mga Kuwalipikasyon. Ang mga RFQ ay nagkakaloob ng isang pangkaraniwang proseso para sa pag-iimbita ng alinmang kompanya upang mag-alok sa ispesipikong mga produkto na hinahanap ng Distrito upang bilhin o magkaloob ng mga kuwalipikasyon para sa mga pangkaraniwang serbisyo.

Bukas na mga RFP at RFQ

Kontakin ang kung may mga tanong tungkol sa katayuan ng isang Bukas na RFP.

 RFP RFQ NoSubjectOpenUpdatedClosestable-mobile-only-column
2019-021Online Permit System Software Development Services12/19/2019N/A1/21/2020
2019-021
Subject:
Online Permit System Software Development Services
Open:
12/19/2019
Updated:
N/A
Closes:
1/21/2020
Documents:
 

Documents

RFQ 2019-021 Online Permit System Software Development Services

2019-020Janitorial Services for Air District's HQ East12/5/2019N/A1/17/2020
2019-020
Subject:
Janitorial Services for Air District's HQ East
Open:
12/5/2019
Updated:
N/A
Closes:
1/17/2020
Documents:
RFP 2019-020 Janitorial Services for HQ East
 

Documents

RFP 2019-020 Janitorial Services for HQ East

2019-019Facilitation & Meeting Coordination for the Bay Area Electric Vehicle Coordinating Council12/4/2019N/A1/13/2020
2019-019
Subject:
Facilitation & Meeting Coordination for the Bay Area Electric Vehicle Coordinating Council
Open:
12/4/2019
Updated:
N/A
Closes:
1/13/2020
 
2019-018Development & Production of the Climate Tech Marketplace Event12/9/2019N/A1/27/2020
2019-018
Subject:
Development & Production of the Climate Tech Marketplace Event
Open:
12/9/2019
Updated:
N/A
Closes:
1/27/2020
Documents:
 
2019-011Community Engagement Support, Facilitation and Logistics: West Oakland Community Action Plan Implementation10/21/201912/30/20192/14/2020
2019-011
Subject:
Community Engagement Support, Facilitation and Logistics: West Oakland Community Action Plan Implementation
Open:
10/21/2019
Updated:
12/30/2019
Closes:
2/14/2020
Documents:
 

Documents

RFQ 2019-011 Facilitation for West Oakland Plan


RFP 2019-011 Facilitation for West Oakland Plan - Addendum No. 2


RFQ 2019-011 Facilitation for West Oakland Plan - Addendum No. 1

2019-007Authorized Dealer List for Clean Cars for All Program6/11/2019N/A1/31/2020
2019-007
Subject:
Authorized Dealer List for Clean Cars for All Program
Open:
6/11/2019
Updated:
N/A
Closes:
1/31/2020
Documents:
 
 

Kung gusto mong bigyan ng paunawa tungkol sa bukas na mga RFP/RFQ, mangyaring magpadala ng email na may "RFP/RFQ Bidder List" sa linya ng paksa at ikaw ay bibigyan ng paunawa kapag may mga bagong kahilingan na inilagay.

Mga Serbisyo ng Opisina ng Gawain

Contact Us


BusinessOfficeServices@baaqmd.gov

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Wednesday,
    1/22

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Thursday,
    1/23

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 12/30/2019