Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Air Quality Advisory

The Air District is issuing an air quality advisory for smoke for the far South Bay, including Morgan Hill, San Martin, and Gilroy through Monday, July 6. Beginning late Saturday, the Park Fire broke out East of Morgan Hill and air quality impacts are possible near the fire. Read more.

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Kahilingan para sa mga Mungkahi, mga Kuwalipikasyon at mga Pagbibigay ng Presyo

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Kumuha ng kaalaman tungkol sa Mga Kahilingan para sa mga Mungkahi (mga RFP) at mga Kahilingan para sa mga Kuwalipikasyon at mga Pagbibigay ng Presyo (mga RFQ) ng Distrito ng Hangin, at tingnan ang mga kahilingan na bukas para sa pag-aalok.

Mga Kahilingan para sa mga Mungkahi, mga Kuwalipikasyon at mga Pagbibigay ng Presyo

Ang mga RFP at mga RFQ ay nagpapahayag na ang proyekto ng Distrito ng Tubig ay bukas para sa alok. Ang kahilingan ay naglalarawan ng trabahong gustong kumpletuhin ng Distrito ng Hangin at nagbabalangkas ng proseso para sa pagsusumite ng mungkahi, mga kumplikasyon o pagbibigay ng presyo upang gawin ang trabaho.

Mga RFP

Ang mga RFP ay may pangkaraniwang anyo para sa pagsagot, at alinmang kompanya ay karapat-dapat magsumite ng mungkahi. Ang mga mungkahi ay dapat sumunod sa mahihigpit na panuntunan na nakalagay sa RFP. Ang mga panuntunang ito ay kabilang ang ispesipikong impormasyon na dapat taglayin ng mga mungkahi, ang anyo kung saan dapat ipaloob ito, ang huling araw para sa mga katanungan, at ang huling araw para sa mga pagsusumite. Ang mga RFP ay nagtataglay ng impormasyon tungkol sa tagal ng kontrata, ang pinakamataas (Hindi Dapat Humigit, o NTE) na halaga, at ang buong saklaw ng trabaho.

Mga RFQ

Ang mga RFQ ay mga Kahilingan para sa mga Pagbibigay ng Presyo o Kahilingan para sa mga Kuwalipikasyon. Ang mga RFQ ay nagkakaloob ng isang pangkaraniwang proseso para sa pag-iimbita ng alinmang kompanya upang mag-alok sa ispesipikong mga produkto na hinahanap ng Distrito upang bilhin o magkaloob ng mga kuwalipikasyon para sa mga pangkaraniwang serbisyo.

Bukas na mga RFP at RFQ

Kontakin ang kung may mga tanong tungkol sa katayuan ng isang Bukas na RFP.

 RFP RFQ NoSubjectOpenUpdatedClosestable-mobile-only-column
2020-008Mobile Application Services5/14/2020N/A6/8/2020
2020-008
Subject:
Mobile Application Services
Open:
5/14/2020
Updated:
N/A
Closes:
6/8/2020
Documents:
RFQ 2020-008 Mobile Application Services
 

Documents

RFQ 2020-008 Mobile Application Services

2020-007Agricultural Waste and Wildfire Prevention Chipping Services5/14/2020N/A6/30/2020
2020-007
Subject:
Agricultural Waste and Wildfire Prevention Chipping Services
Open:
5/14/2020
Updated:
N/A
Closes:
6/30/2020
Documents:
 

Documents

RFP 2020-007 Ag Waste and Wildfire Prevention Chipping Services


RFP 2020-007 Attachment A - Chipper Pile Guidelines

2020-004Video Production Services5/1/2020N/A5/15/2020
2020-004
Subject:
Video Production Services
Open:
5/1/2020
Updated:
N/A
Closes:
5/15/2020
Documents:
RFQ 2020-004 Video Production Services
 

Documents

RFQ 2020-004 Video Production Services

2019-007Authorized Dealer List for Clean Cars for All Program6/11/20191/30/20206/30/2020
2019-007
Subject:
Authorized Dealer List for Clean Cars for All Program
Open:
6/11/2019
Updated:
1/30/2020
Closes:
6/30/2020
 
 

Kung gusto mong bigyan ng paunawa tungkol sa bukas na mga RFP/RFQ, mangyaring magpadala ng email na may "RFP/RFQ Bidder List" sa linya ng paksa at ikaw ay bibigyan ng paunawa kapag may mga bagong kahilingan na inilagay.

Mga Serbisyo ng Opisina ng Gawain

Contact Us


BusinessOfficeServices@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Monday,
    7/6

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/8/2015