Pagpaparehistro ng Pangkomersiyong Pagpapatakbo ng Pagluluto (Charbroiler)

Ang mga charbroiler ay lumilikha ng mga pamparumi sa hangin na tulad ng Madaling Mawala na Organikong Timplada (Volatile Organic Compound, VOC) at particulate na bagay (PM). Ang mga VOC ay tumutugon sa ibang mga timplada sa atmospera upang bumuo ng lebel-ng-lupa na ozone, karaniwang tinatawag na ulap-usok. Ang mga pinong partikulo na kapantay ng o mas mababa kaysa 10 micron sa diyametro, karaniwang tinatawag na PM10, ay dumadaaan sa sistema ng bentilasyon at nagtutuloy sa atmospera.

Ang pareho ng VOC at PM10 ay nagpapakita ng mga panganib sa kalusugan ng publiko. Ang ozone na nalilikha mula sa mga kemikal na reaksiyon na kaugnay ng VOC ay maaaring makapinsala sa mga tisyu ng baga at sa respiratory tract. PM 10 ay madaling nakakalaktaw sa mga likas na panala sa ilong at lalamunan at malalim na nakakapasok sa mga baga at humahantong sa paghingasing, iritasyon ng ilong at lalamunan, brongkitis, malamang hika, at pinsala sa baga.

Noong ika-5 ng Disyembre, 2007, ang Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area ay nagpatibay ng Regulasyon 6, Tuntunin 2: Kagamitan sa Pangkomersiyong Pagluluto. Ang bagong tuntunin ay nag-aatas sa mga restawran na mag-instala ng mga kagamitan sa pagkontrol para sa chain-driven at under-fired na mga charbroiler upang mabawasan ang emisyon ng mga particulate at sa ilang mga kaso, madaling mawala na mga organikong mga Timplada. Lahat ng pangkomersiyong pagpapatakbo ng pagluluto na sumasailalim sa tuntunin ay dapat ding magparehistro ng kanilang (mga) charbroiler at kagamitan ng pagkontrol sa BAAQMD at magbayad ng mga angkop na fee.

Proseso ng Pagpaparehistro ng Chain-Driven Charbroiler
 Magparehistro ng Bagong Pagpapatakbo     Magparehistro ng Kasalukuyang Pagpapatakbo 

Online Permitting System
Eligible facilities can log in to apply for new registrations and renewals on the Air District's online permitting system web page.

Renewal

The Air District will issue renewal invoices to facilities with registered charbroilers whose registrations have an expiration date on or after January 1, 2016. Future renewal invoices will be sent out annually, typically 30 to 60 days before expiration.

Please contact us if your registration has an expiration date before January 1, 2016 and you still require a registration.

Fees

The registration fees are provided in Regulation 3, Schedule R. Both initial registration fee and annual renewal fee are for each facility. Late penalties may apply.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762

Pagsunod at Pagpapatupad
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Mesa ng Tulong sa Online na Sistema ng Permiso

415.749.8665 | PermitHelp@BAAQMD.gov

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

415.749.4990

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/21/2021