AB 617 Pinabilis na Iskedyul sa Pagpapatupad ng BARCT (Ipinatupad noong Disyembre 19, 2018)

Alamin ang tungkol sa proseso ng Air District para sa pagpapatupad ng Pinabilis na Iskedyul sa Pagpapatupad ng BARCT, na iniutos ng Panukalang-batas ng Asembleya 617 para sa mga industriyal na pasilidad sa Cap-and-Trade, na kasalukuyang walang ipinapatupad na Pinakamahusay na Available na Teknolohiya sa Pagkontrol ng Pagpapatibay.

Ang AB 617 na Pinabilis na Iskedyul sa Pagpapatupad ng Pinakamahusay na Magagamit na Teknolohiya sa Pagkontrol sa Muling Pagpapatibay (BARCT) para sa Industriyal na Pasilidad na Cap-and-Trade ay pinatupad ng Mga Lupon ng Direktor ng Air District sa pampublikong pandinig noong Disyembre 19, 2018:

Panukalang-batas ng Asembleya 617

Inuutusan ng Panukalang-batas ng Asembleya 617 (AB 617) ang estado, nang may konsultasyon sa mga lokal na air district, na pumili mga komunidad na may mataas na cumulative na problema sa pagkakalantad sa pagpaparumi sa hangin. Kapag pinili, makikipagtulungan ang mga komunidad na ito sa mga lokal na air district sa mga programa sa pagbawas ng emisyon sa komunidad at/o kampanya sa pagsubaybay sa kalidad ng hangin. Ipinapatupad ng Air District ang mga pagsisikap sa AB 617 sa pamamagitan ng Programa sa Proteksyon ng Kalusugan ng Komunidad.

Iniaatas din ng panukalang-batas ang pinabilis na pagpapatupad ng Pinakamahusay na Magagamit na Teknolohiya sa Pagkontrol sa Muling Pagpapatibay, o BARCT, sa mga industriyal na pasilidad sa Cap-and-Trade.

AB 617 Pinabilis na Iskedyul sa Pagpapatupad ng BARCT

Inaatasan ng AB 617 ang mga air district na magpatupad ng Pinakamahusay na Magagamit na Teknolohiya sa Pagkontrol sa Muling Pagpapatibay o BARCT, sa mga pinagmumulan ng polusyon na matatagpuan sa mga pasilidad alinsunod sa programang Cap-and-Trade. Tinukoy ng Air District ang 19 sa mga industriyal na pasilidad na ito sa Bay Area, na lumalampas sa mahigit 1,800 pinagkukunan.

Para matugunan ang mga pasilidad na walang nakatalagang BARCT, dapat magpatupad ang bawat air district ng Pinabilis na Iskedyul sa Pagpapatupad ng BARCT bago ang pagtatapos ng 2018. Tinukoy ng Air District ang mga kategorya ng pinagkukunan kung saan hindi ipinapatupad ang BARCT, at gumawa ito ng listahan ng mga isasaalang-alang na anim na tuntunin sa mga proyekto sa development para sa mga pagpapatupad na tutugon sa mga emisyon ng PM, NOx, ROG, at SO2.

Tinanggap ng Air District ang mga pampublikong komento sa panukalang Pinabilis na Iskedyul sa Pagpapatupad ng BARCT, Ulat ng Mga Kawani, at Draft ng Ulat sa Epekto sa Kapaligiran (Environmental Impact Report, EIR) ng CEQA: 

Na-present ng mga kawani ang mga pinal na panukalang dokumento para sa Pinabilis na Isedkyul sa Pagpapatupad ng BARCT at pagsusuri ng CEQA sa Lupon ng Mga Direktor ng Air District para sa pagsasaalang-alang pampublikong pandinig noong Disyembre 19, 2018.

Mga Pagpupulong at Mga Kaganapan

 DateEvent NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 2 items in 1 pages
12/19/2018Board of Directors Special Meeting Board Agenda
 
12/19/2018
Event Name:
Board of Directors Special Meeting
Date & Time:
Miyerkules, Disyembre 19
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Agenda:
Board Agenda
Badges:
Other Documents:
Board Minutes
Event Contact:
 • David Joe
 • Assistant Manager
 • 415.749.8623
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Miyerkules, Disyembre 19
9:00 AM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Event Description

N/A

Other Documents

Board Minutes

Event Contact

 • David Joe
 • Assistant Manager
 • 415.749.8623
8/24/2018CEQA Initial Study Scoping Meeting - Expedited BARCT Implementation ScheduleNot yet available 
8/24/2018
Event Name:
CEQA Initial Study Scoping Meeting - Expedited BARCT Implementation Schedule
Date & Time:
Biyernes, Agosto 24
2:00 PM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Not yet available
Badges:
Event Contact:
 • David Joe
 • Assistant Manager
 • 415.749.8623
Event Description:
CEQA Initial Study Scoping Meeting for AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule
 

Date & Time

Biyernes, Agosto 24
2:00 PM - 5:00 PM
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

CEQA Initial Study Scoping Meeting for AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule

Other Documents

AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule CEQA Notice of Preparation/Initial Study


CEQA Scoping Meeting Presentation - Expedited BARCT Implementation Schedule

Event Contact

 • David Joe
 • Assistant Manager
 • 415.749.8623

Mga Dokumento at Mga Materyal

DateDocumentTypetable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 15 items in 2 pages
12/18/2018AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule Final Staff Report
Final Adoption Documents
12/18/2018
Document:
Type:
Final Adoption Documents
12/18/2018AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule Response to Comments on Staff Report
Final Adoption Documents
12/18/2018
Type:
Final Adoption Documents
12/18/2018AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule CEQA Final Environmental Impact Report
Final Adoption Documents
12/18/2018
Type:
Final Adoption Documents
10/22/2018Expedited BARCT Implementation Schedule Staff Report
Technical Support Documents
10/22/2018
Document:
Expedited BARCT Implementation Schedule Staff Report
Type:
Technical Support Documents
10/22/2018Expedited BARCT Implementation Schedule Staff Report - Individual Project Scopes
Technical Support Documents
10/22/2018
Type:
Technical Support Documents
10/22/2018Public Hearing Notice for AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule
Event Notices
10/22/2018
Document:
Type:
Event Notices
10/22/2018AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule CEQA Draft Environmental Impact Report
Technical Support Documents
10/22/2018
Type:
Technical Support Documents
9/3/2018Request for Comments - Expedited BARCT Implementation Schedule Initial Staff Report
Technical Support Documents
9/3/2018
Type:
Technical Support Documents
9/3/2018Expedited BARCT Implementation Schedule Initial Staff Report
Technical Support Documents
9/3/2018
Document:
Type:
Technical Support Documents
9/3/2018Expedited BARCT Implementation Schedule Initial Staff Report - Individual Project Scopes
Technical Support Documents
9/3/2018
Type:
Technical Support Documents

Contact Us

Victor Douglas
Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin

415.749.4752

David Joe
Assistant Manager

415.749.8623

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/14/2020