Pampublikong Pagdinig

Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong pagdinig tungkol sa iminumungkahing mga tuntunin at pagbabago.

Ang Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin ay nagsasaalang-alang ng bawat iminungkahing tuntunin o pagbabago sa isang pampublikong pagdinig, kung kailan sinuman ay maaaring magkomento. Sa katapusan ng pagdinig, ang lupon ay magpapasiya kung pagtitibayin ang iminumungkahing aksiyon.

Upang makatanggap ng mga email na paunawa ng iminumungkahing mga bagong tuntunin at mga pagbabago, bisitahin ang pahinang Magpatala para sa Impormasyon at magpatala sa listahan sa email ng Mga Pagbabago sa Regulasyon.

2017 Regulatory Public Hearings

Hearing DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 3 items in 1 pages
6/20/2017Regulation 3: Fees


Proposed Amendments to Regulation 3 Fees (Revised 6/01/2017)
Regulation 3 Staff Report (Revised 5/10/2017)


Public Hearing Notice


CEQA Notice of Exemption


2017 Cost Recovery Study
5/9/2017
 • Barry Young
 • Nakatataas na Tagapayo sa mga Nauunang Proyekto
 • 415.749.4721
6/20/2017
Regulation:
Regulation 3: Fees


Proposed Amendments to Regulation 3 Fees (Revised 6/01/2017)
Documents:
Regulation 3 Staff Report (Revised 5/10/2017)


Public Hearing Notice


CEQA Notice of Exemption


2017 Cost Recovery Study
Comments Due:
5/9/2017
Contact:
 • Barry Young
 • Nakatataas na Tagapayo sa mga Nauunang Proyekto
 • 415.749.4721
5/30/2017Proposed New Regulation 12, Rule 16: Petroleum Refining Facility-Wide Emissions Limits
Public Hearing Notice


Notice of Completion


Staff Report


12-16 Staff Report Appendix A


Socioeconomic Analysis


Draft Environmental Impact Report for Rule 12-16 and Rule 11-18
5/7/2017
 • Victor Douglas
 • Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4752
5/30/2017
Documents:
Public Hearing Notice


Notice of Completion


Staff Report


12-16 Staff Report Appendix A


Socioeconomic Analysis


Draft Environmental Impact Report for Rule 12-16 and Rule 11-18
Comments Due:
5/7/2017
Contact:
 • Victor Douglas
 • Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4752
4/18/2017Regulation 3: Fees
Public Hearing Notice


Revised Amended Regulation 3: Fees


Draft Staff Report – 3/23/2017


2017 Cost Recovery Study


APCA Comment Response


CCEEB Comment Response


WSPA Comment Response
5/9/2017
 • Barry Young
 • Nakatataas na Tagapayo sa mga Nauunang Proyekto
 • 415.749.4721
4/18/2017
Regulation:
Regulation 3: Fees
Documents:
Public Hearing Notice


Revised Amended Regulation 3: Fees


Draft Staff Report – 3/23/2017


2017 Cost Recovery Study


APCA Comment Response


CCEEB Comment Response


WSPA Comment Response
Comments Due:
5/9/2017
Contact:
 • Barry Young
 • Nakatataas na Tagapayo sa mga Nauunang Proyekto
 • 415.749.4721

2014 Regulatory Public Hearings

Hearing DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 10 items in 1 pages
12/7/2016New Source Review of Toxic Air Contaminants
Public Hearing Notice


Staff Report


Appendix A: Proposed Amendments


Appendix B: Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels


Appendix C: Health Risk Assessment Guidelines


Appendix D: Socioeconomic Analysis


Appendix E: CEQA Initial Study / Negative Declaration
11/28/2016
 • Carol Allen
 • Nangangasiwang Inhinyero ng Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4702
12/7/2016
Regulation:
New Source Review of Toxic Air Contaminants
Documents:
Public Hearing Notice


Staff Report


Appendix A: Proposed Amendments


Appendix B: Methodology for Derivation of Toxic Air Contaminant (TAC) Trigger Levels


Appendix C: Health Risk Assessment Guidelines


Appendix D: Socioeconomic Analysis


Appendix E: CEQA Initial Study / Negative Declaration
Comments Due:
11/28/2016
Contact:
 • Carol Allen
 • Nangangasiwang Inhinyero ng Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4702
10/19/2016Proposed Amendments to Rule 9-13: Portland Cement Manufacturing
Public Hearing Notice


Staff Report
9/30/2016
 • Robert Cave
 • Nakatataas na Espesyalista sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.5048
10/19/2016
Regulation:
Documents:
Public Hearing Notice


Staff Report
Comments Due:
9/30/2016
Contact:
 • Robert Cave
 • Nakatataas na Espesyalista sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.5048
6/15/2016Proposed Amendments to Regulation 3 Fees (Revised 4/14/16)
Notice of Rescheduled 2nd Public Hearing


2016 Cost Recovery Report


Community Air Monitoring Program Description


Regulation 3 Staff Report (Revised 5/31/16)
5/11/2016
 • Barry Young
 • Nakatataas na Tagapayo sa mga Nauunang Proyekto
 • 415.749.4721
6/15/2016
Regulation:
Documents:
Notice of Rescheduled 2nd Public Hearing


2016 Cost Recovery Report


Community Air Monitoring Program Description


Regulation 3 Staff Report (Revised 5/31/16)
Comments Due:
5/11/2016
Contact:
 • Barry Young
 • Nakatataas na Tagapayo sa mga Nauunang Proyekto
 • 415.749.4721
5/18/2016Source Test Procedure ST- 40: Strippable Volatile Organic Compounds


Procedure - 1: Volatile Organic Compounds Water Sampling
Public Hearing Notice


Staff Report


Source Test Procedure ST- 40: Strippable Volatile Organic Compounds


Procedure - 1: Volatile Organic Compounds Water Sampling
5/2/2016
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
5/18/2016
Regulation:
Documents:
Public Hearing Notice


Staff Report


Source Test Procedure ST- 40: Strippable Volatile Organic Compounds


Procedure - 1: Volatile Organic Compounds Water Sampling
Comments Due:
5/2/2016
Contact:
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
4/20/2016Proposed Amendments to Regulation 3 Fees (Revised 4/14/16)
Notice of 1st and 2nd Public Hearings


2016 Cost Recovery Report


Community Air Monitoring Program Description


Regulation 3 Staff Report (Revised 4/14/16)
5/11/2016
 • Barry Young
 • Nakatataas na Tagapayo sa mga Nauunang Proyekto
 • 415.749.4721
4/20/2016
Regulation:
Documents:
Notice of 1st and 2nd Public Hearings


2016 Cost Recovery Report


Community Air Monitoring Program Description


Regulation 3 Staff Report (Revised 4/14/16)
Comments Due:
5/11/2016
Contact:
 • Barry Young
 • Nakatataas na Tagapayo sa mga Nauunang Proyekto
 • 415.749.4721
4/20/2016Proposed New Rule 12-15: Petroleum Refining Emissions Tracking
Staff Report


Air Monitoring Guidelines for Petroleum Refineries


Socioeconomic Analysis


Regulatory Impacts Analysis


CEQA Initial Study / Negative Declaration


Response to Comments
4/9/2016
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
4/20/2016
Regulation:
Documents:
Staff Report


Air Monitoring Guidelines for Petroleum Refineries


Socioeconomic Analysis


Regulatory Impacts Analysis


CEQA Initial Study / Negative Declaration


Response to Comments
Comments Due:
4/9/2016
Contact:
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
4/20/2016Proposed New Rule 9-14: Petroleum Coke Calcining Operations
Staff Report


CEQA Initial Study / Negative Declaration


Socioeconomic Analysis


Response to Comments
4/9/2016
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
4/20/2016
Regulation:
Documents:
Staff Report


CEQA Initial Study / Negative Declaration


Socioeconomic Analysis


Response to Comments
Comments Due:
4/9/2016
Contact:
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
3/16/2016N/ACEQA Notice of Intent for Proposed Regulation 9, Rule 14: Petroleum Coke Calcining


CEQA Initial Study / Negative Declaration for Proposed Regulation 9, Rule 14: Petroleum Coke Calcining


CEQA Notice of Intent for Proposed Regulation 12, Rule 15: Petroleum Refining Emissions Tracking


CEQA Initial Study / Negative Declaration for Proposed Regulation 12, Rule 15: Petroleum Refining Emissions Tracking
2/25/2016
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
3/16/2016
Regulation:
N/A
Comments Due:
2/25/2016
Contact:
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
3/16/2016Regulation 9, Rule 14


Regulation 12, Rule 15
Public Hearing Notice


Rule 9-14: Staff Report


Rule 9-14: Socioeconomic Report


Rule 12-15: Staff Report


Rule 12-15: Monitoring Guidelines


Rule 12-15: Regulatory Impacts Analysis


Rule 12-15: Socioeconomic Report
2/25/2016
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
3/16/2016
Regulation:
Regulation 9, Rule 14


Regulation 12, Rule 15
Documents:
Public Hearing Notice


Rule 9-14: Staff Report


Rule 9-14: Socioeconomic Report


Rule 12-15: Staff Report


Rule 12-15: Monitoring Guidelines


Rule 12-15: Regulatory Impacts Analysis


Rule 12-15: Socioeconomic Report
Comments Due:
2/25/2016
Contact:
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
4/20/2016Regulation 12, Rule 15
Summary of Changes to Reg 12 Rule 15
4/9/2016
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
4/20/2016
Regulation:
Regulation 12, Rule 15
Documents:
Summary of Changes to Reg 12 Rule 15
Comments Due:
4/9/2016
Contact:
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786

2014 Regulatory Public Hearings

Hearing DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 3 items in 1 pages
12/16/2015Reg 6-5: FCCUs


Reg 8-18: Equipment Leaks


Reg 9-14: Coke Calcining


Reg 11-10: Cooling Towers
ERRATA – AGENDA ITEM #14, Table 4b, Staff Report


ERRATA – AGENDA ITEM #14, Rule 8-18, Section 402.1


Public Hearing Notice


Staff Report: Regs 6-5,8-18,11-10


Staff Report: Reg 9-14


CEQA Notice of Intent


Draft CEQA Negative Declaration


FINAL CEQA Negative Declaration


Socio Report: Regs 6-5,8-18,11-10


Socio Report: Reg 9-14


Minor Edits to Proposed Rules (Nov13)


CBE Comment Letter on Draft EIR


CBE Comment Letters


CBE Attachments Index


CBE Comments Attachments 1-15


CBE Comments Attachments 16-25


CBE Comments Attachments 26-32


CBE Comments Attachments 33-53
11/23/2015
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
12/16/2015
Regulation:
Reg 6-5: FCCUs


Reg 8-18: Equipment Leaks


Reg 9-14: Coke Calcining


Reg 11-10: Cooling Towers
Documents:
ERRATA – AGENDA ITEM #14, Table 4b, Staff Report


ERRATA – AGENDA ITEM #14, Rule 8-18, Section 402.1


Public Hearing Notice


Staff Report: Regs 6-5,8-18,11-10


Staff Report: Reg 9-14


CEQA Notice of Intent


Draft CEQA Negative Declaration


FINAL CEQA Negative Declaration


Socio Report: Regs 6-5,8-18,11-10


Socio Report: Reg 9-14


Minor Edits to Proposed Rules (Nov13)


CBE Comment Letter on Draft EIR


CBE Comment Letters


CBE Attachments Index


CBE Comments Attachments 1-15


CBE Comments Attachments 16-25


CBE Comments Attachments 26-32


CBE Comments Attachments 33-53
Comments Due:
11/23/2015
Contact:
 • Gregory Nudd
 • Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4786
12/16/2015Petroleum Refining Emissions Tracking


Petroleum Refining Emissions Limits & Risk Thresholds
Public Hearing Notice


CEQA Notice of Completion


Staff Report


Draft Environmental Impact Report (EIR)


Socio-Economic Analysis


Air Monitoring Guidelines


Appendix E: Reg 12-15, 40727.2 Analysis


Appendix F: Reg 12-16, 40727.2 Analysis
11/23/2015N/A
12/16/2015
Regulation:
Petroleum Refining Emissions Tracking


Petroleum Refining Emissions Limits & Risk Thresholds
Documents:
Public Hearing Notice


CEQA Notice of Completion


Staff Report


Draft Environmental Impact Report (EIR)


Socio-Economic Analysis


Air Monitoring Guidelines


Appendix E: Reg 12-15, 40727.2 Analysis


Appendix F: Reg 12-16, 40727.2 Analysis
Comments Due:
11/23/2015
Contact:
N/A
4/15/2015Regulation 3: Fees (Effective 7/1/19)
Public Hearing Notice


Proposed Amendments


Staff Report
5/6/2015N/A
4/15/2015
Regulation:
Regulation 3: Fees (Effective 7/1/19)
Documents:
Public Hearing Notice


Proposed Amendments


Staff Report
Comments Due:
5/6/2015
Contact:
N/A

Mga Pampublikong Pagdinig sa Pangangasiwa ng 2014

Hearing DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 2 items in 1 pages
4/16/2014N/APublic Hearing Notice


Proprosed Amendments to Regulation 3: Fees


Staff Report
5/7/2014N/A
4/16/2014
Regulation:
N/A
Documents:
Public Hearing Notice


Proprosed Amendments to Regulation 3: Fees


Staff Report
Comments Due:
5/7/2014
Contact:
N/A
3/19/2014N/APublic Hearing Notice


Proposed Regulation 14, Rule 1: Bay Area Commuter Benefits Program


Staff Report


Socioeconomic Analysis


CEQA Notice of Intent


CEQA Negative Declaration
2/21/2014N/A
3/19/2014
Regulation:
N/A
Documents:
Public Hearing Notice


Proposed Regulation 14, Rule 1: Bay Area Commuter Benefits Program


Staff Report


Socioeconomic Analysis


CEQA Notice of Intent


CEQA Negative Declaration
Comments Due:
2/21/2014
Contact:
N/A

Mga Pampublikong Pagdinig sa Pangangasiwa ng 2013

Hearing DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 4 items in 1 pages
6/19/2013N/APublic Hearing Notice


Proposed Amendments


Staff Report
6/5/2013N/A
6/19/2013
Regulation:
N/A
Documents:
Public Hearing Notice


Proposed Amendments


Staff Report
Comments Due:
6/5/2013
Contact:
N/A
5/1/2013N/ARescheduled Public Hearing Notice


Revised Proposed Regulation 12, Rule 13: Foundry and Forging Operations (03/29/13)


Revised Proposed Regulation 6, Rule 4: Metal Recycling and Shredding Operations (03/29/13)
N/A
 • Victor Douglas
 • Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4752
5/1/2013
Regulation:
N/A
Comments Due:
N/A
Contact:
 • Victor Douglas
 • Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4752
5/1/2013N/APublic Hearing Notice


Proposed Regulation 12, Rule 13: Foundry and Forging Operations


Proposed Regulation 6, Rule 4: Metal Recycling and Shredding Operations


Proposed Amendments of Regulation 2, Rule 1


Staff Report


Socioeconomic Analysis


CEQA Notice of Intent


CEQA Initial Study and Negative Declaration
3/29/2013
 • Victor Douglas
 • Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4752
5/1/2013
Regulation:
N/A
Documents:
Public Hearing Notice


Proposed Regulation 12, Rule 13: Foundry and Forging Operations


Proposed Regulation 6, Rule 4: Metal Recycling and Shredding Operations


Proposed Amendments of Regulation 2, Rule 1


Staff Report


Socioeconomic Analysis


CEQA Notice of Intent


CEQA Initial Study and Negative Declaration
Comments Due:
3/29/2013
Contact:
 • Victor Douglas
 • Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4752
10/16/2013Regulation 9, Inorganic Gaseous Pollutants, Rule 10, Nitrogen Oxides and Carbon Monoxide from Boilers, Steam Generators and Process Heaters in Petroleum Refineries
Public Hearing Notice


Proposed Amendments


Staff Report


Appendix A -- Example Calculations


Socioeconomic Analysis


CEQA Initial Analysis and Draft Negative Declaration


CEQA Notice of Intent
9/30/2013N/A
10/16/2013
Documents:
Public Hearing Notice


Proposed Amendments


Staff Report


Appendix A -- Example Calculations


Socioeconomic Analysis


CEQA Initial Analysis and Draft Negative Declaration


CEQA Notice of Intent
Comments Due:
9/30/2013
Contact:
N/A

Mga Pampublikong Pagdinig sa Pangangasiwa ng 2012

Hearing DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 5 items in 1 pages
11/7/2012General Requirements

New Source Review

Emissions Banking

Major Facility Review
Public Hearing Notice

Proposed Amendments to Regulation 2 - ADOPTED
10/26/2012
 • Carol Lee
 • Nakatataas na Inhinyero ng Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4689
11/7/2012
Regulation:
General Requirements

New Source Review

Emissions Banking

Major Facility Review
Documents:
Comments Due:
10/26/2012
Contact:
 • Carol Lee
 • Nakatataas na Inhinyero ng Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4689
9/19/2012N/APublic Hearing Notice


Proposed Regulation 9, Rule 13: Nitrogen Oxides, Particulate Matter, and Toxic Air Contaminants from Portland Cement Manufacturing


Staff Report


Socioeconomic Analysis


Letter to Director Kniss regarding Synergistic Toxicity


CEQA Notice of Intent


CEQA Initial Study and Negative Declaration
8/10/2012
 • Robert Cave
 • Nakatataas na Espesyalista sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.5048
9/19/2012
Regulation:
N/A
Documents:
Public Hearing Notice


Proposed Regulation 9, Rule 13: Nitrogen Oxides, Particulate Matter, and Toxic Air Contaminants from Portland Cement Manufacturing


Staff Report


Socioeconomic Analysis


Letter to Director Kniss regarding Synergistic Toxicity


CEQA Notice of Intent


CEQA Initial Study and Negative Declaration
Comments Due:
8/10/2012
Contact:
 • Robert Cave
 • Nakatataas na Espesyalista sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.5048
6/6/2012N/APublic Hearing Notice - Regulation 3: Fees, Alternate Proposal
5/23/2012N/A
6/6/2012
Regulation:
N/A
Documents:
Comments Due:
5/23/2012
Contact:
N/A
4/18/2012N/APublic Hearing Notice


Proposed Rule Amendments
5/23/2012N/A
4/18/2012
Regulation:
N/A
Documents:
Public Hearing Notice


Proposed Rule Amendments
Comments Due:
5/23/2012
Contact:
N/A
3/21/2012N/APublic Hearing Notice


Proposed Regulation 8, Rule 53: Vacuum Truck Operations


Proposed Amendments to Regulation 2: Permits, Rule 1: General Requirements


Staff Report


Appendix A


Notice of Intent


CEQA Negative Declaration


Socioeconomic Analysis
3/9/2012
 • Williams Saltz
 • Espesyalista sa Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4698
3/21/2012
Regulation:
N/A
Documents:
Public Hearing Notice


Proposed Regulation 8, Rule 53: Vacuum Truck Operations


Proposed Amendments to Regulation 2: Permits, Rule 1: General Requirements


Staff Report


Appendix A


Notice of Intent


CEQA Negative Declaration


Socioeconomic Analysis
Comments Due:
3/9/2012
Contact:
 • Williams Saltz
 • Espesyalista sa Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4698

Mga Pampublikong Pagdinig sa Pangangasiwa ng 2011

Hearing DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 3 items in 1 pages
5/18/2011N/APublic Hearing Notice


Proposed New Rule – Regulation 11, Rule 17: Limited Use Stationary Compression Ignition (Diesel) Engines in Agricultural Use


Staff Report


Socioeconomic Analysis


Notice of Completion CEQA Draft Environmental Impact Report


Draft CEQA Environmental Impact Report


Draft EIR Appendix A


Draft EIR, Appendix B


Proposed Project: Draft Regulation 11, Rule 17: Low Use Stationary Compression Ignition (Diesel) Engines in Agricultural Use
5/2/2011N/A
5/18/2011
Regulation:
N/A
Documents:
Public Hearing Notice


Proposed New Rule – Regulation 11, Rule 17: Limited Use Stationary Compression Ignition (Diesel) Engines in Agricultural Use


Staff Report


Socioeconomic Analysis


Notice of Completion CEQA Draft Environmental Impact Report


Draft CEQA Environmental Impact Report


Draft EIR Appendix A


Draft EIR, Appendix B


Proposed Project: Draft Regulation 11, Rule 17: Low Use Stationary Compression Ignition (Diesel) Engines in Agricultural Use
Comments Due:
5/2/2011
Contact:
N/A
5/4/2011Nitrogen Oxides and Carbon Monoxide from Industrial, Institutional, and Commercial Boilers, Steam Generators, and Process Heaters
Public Hearing Notice for Amendments to Regulation 9, Rule 7 and Regulation 1


Proposed Amendments, Regulation 9, Rule 7


Proposed Amendments, Regulation 1


Staff Report Addendum for Amendments to Rule 9-7


Neg Dec Addendum for Amendments to Rule 9-7


Socio Economic Addendum for Rule 9-7


2008 Staff Report


2008 Negative Declaration


2008 Socioeconomic Analysis
4/18/2011N/A
5/4/2011
Documents:
Public Hearing Notice for Amendments to Regulation 9, Rule 7 and Regulation 1


Proposed Amendments, Regulation 9, Rule 7


Proposed Amendments, Regulation 1


Staff Report Addendum for Amendments to Rule 9-7


Neg Dec Addendum for Amendments to Rule 9-7


Socio Economic Addendum for Rule 9-7


2008 Staff Report


2008 Negative Declaration


2008 Socioeconomic Analysis
Comments Due:
4/18/2011
Contact:
N/A
5/4/2011N/APublic Hearing Notice for Proposed Amendments to Regulation 3: Fees


Proposed Amendments to Regulation 3: Fees


NEW! Staff Report
4/20/2011N/A
5/4/2011
Regulation:
N/A
Documents:
Public Hearing Notice for Proposed Amendments to Regulation 3: Fees


Proposed Amendments to Regulation 3: Fees


NEW! Staff Report
Comments Due:
4/20/2011
Contact:
N/A

Mga Pampublikong Pagdinig sa Pangangasiwa ng 2010

Hearing DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 3 items in 1 pages
12/15/2010Regulation 9, Inorganic Gaseous Pollutants, Rule 10, Nitrogen Oxides and Carbon Monoxide from Boilers, Steam Generators and Process Heaters in Petroleum Refineries
Regulation 9, Rule 10: Public Hearing Notice


Proposed Amendments to Regulation 9, Rule 10: NOx & CO from Refinery Boilers & Heaters


Regulation 9, Rule 10: Staff Report


Regulation 9, Rule 10: Notice of Intent


Regulation 9, Rule 10: CEQA Analysis


Regulation 9, Rule 10: Socioeconomic Analysis
12/6/2010N/A
12/15/2010
Documents:
Regulation 9, Rule 10: Public Hearing Notice


Proposed Amendments to Regulation 9, Rule 10: NOx & CO from Refinery Boilers & Heaters


Regulation 9, Rule 10: Staff Report


Regulation 9, Rule 10: Notice of Intent


Regulation 9, Rule 10: CEQA Analysis


Regulation 9, Rule 10: Socioeconomic Analysis
Comments Due:
12/6/2010
Contact:
N/A
6/16/2010N/APublic Hearing Notice


Proposed Amendments to Regulation 3: Fees


Regulation 3 Final Staff Report
6/2/2010N/A
6/16/2010
Regulation:
N/A
Documents:
Public Hearing Notice


Proposed Amendments to Regulation 3: Fees


Regulation 3 Final Staff Report
Comments Due:
6/2/2010
Contact:
N/A
N/AN/ARequest for Comments: Proposed Record Retention Program


Proposed Amendments to Administrative Code: Proposed Record Retention Program


Record Retention Schedule: Proposed Record Retention Program
1/19/2010N/A
N/A
Regulation:
N/A
Comments Due:
1/19/2010
Contact:
N/A

Mga Pampublikong Pagdinig sa Pangangasiwa ng 2009

Hearing DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 5 items in 1 pages
1/6/2010New Source Review of Toxic Air Contaminants
Public Hearing Notice


Proposed amendments to Regulation 2, Rule 5


Staff Report including Appendices Posted December 11, 2009


CEQA Notice of Intent
12/3/2009N/A
1/6/2010
Regulation:
New Source Review of Toxic Air Contaminants
Documents:
Public Hearing Notice


Proposed amendments to Regulation 2, Rule 5


Staff Report including Appendices Posted December 11, 2009


CEQA Notice of Intent
Comments Due:
12/3/2009
Contact:
N/A
12/2/2009Polyester Resin Operations
Public Hearing Notice: Regulation 8, Rule 50


Proposed Amendments to Regulation 8, Rule 50


Staff Report


CEQA Initial Analysis and Draft Negative Declaration


CEQA Notice of Intent


Socioeconomic Analysis
11/23/2009
 • Williams Saltz
 • Espesyalista sa Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4698
12/2/2009
Regulation:
Polyester Resin Operations
Documents:
Public Hearing Notice: Regulation 8, Rule 50


Proposed Amendments to Regulation 8, Rule 50


Staff Report


CEQA Initial Analysis and Draft Negative Declaration


CEQA Notice of Intent


Socioeconomic Analysis
Comments Due:
11/23/2009
Contact:
 • Williams Saltz
 • Espesyalista sa Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4698
N/APerchloroethylene and Synthetic Solvent Dry Cleaning Operations
CEQA Notice of Preparation and Initial Study for Regulation 11, Rule 16 (Perc Dry Cleaning)
1/21/2010
 • Marc Nash
 • Espesyalista sa Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4677
N/A
Regulation:
Comments Due:
1/21/2010
Contact:
 • Marc Nash
 • Espesyalista sa Kalidad ng Hangin II
 • 415.749.4677
8/5/2009Wood Products Coatings
Public Hearing Notice: Regulation 8, Rule 32


Proposed amendments to Regulation 8, Rule 32


Proposed amendments to Manual of Procedures, Volume I, Number 6


Staff Report


Socioeconomic Analysis


CEQA Initial Analysis and draft Negative Declaration


CEQA Notice of Intent


CEQA Notice of Intent
7/22/2009N/A
8/5/2009
Regulation:
Wood Products Coatings
Documents:
Public Hearing Notice: Regulation 8, Rule 32


Proposed amendments to Regulation 8, Rule 32


Proposed amendments to Manual of Procedures, Volume I, Number 6


Staff Report


Socioeconomic Analysis


CEQA Initial Analysis and draft Negative Declaration


CEQA Notice of Intent


CEQA Notice of Intent
Comments Due:
7/22/2009
Contact:
N/A
7/1/2009Architectural Coatings
CEQA Initial Study/Negative Declaration


Proposed Amendments to Regulation 8, Rule 3


CEQA Notice Of Intent


Public Hearing Notice


Socioeconomic Impact Analysis


Staff Report
6/12/2009
 • Victor Douglas
 • Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4752
7/1/2009
Regulation:
Architectural Coatings
Documents:
CEQA Initial Study/Negative Declaration


Proposed Amendments to Regulation 8, Rule 3


CEQA Notice Of Intent


Public Hearing Notice


Socioeconomic Impact Analysis


Staff Report
Comments Due:
6/12/2009
Contact:
 • Victor Douglas
 • Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin
 • 415.749.4752

Contact Us

Gregory Nudd
Tagapamahala ng Programa sa Kalidad ng Hangin

415.749.4786

Victor Douglas
Pangunahing Espesyalista sa Kalidad ng Hangin

415.749.4752

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Wednesday,
  2/19

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Thursday,
  2/20

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/30/2015