Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Air Quality Advisory

The Air District is issuing an air quality advisory for smoke for the far South Bay, including Morgan Hill, San Martin, and Gilroy through Monday, July 6. Beginning late Saturday, the Park Fire broke out East of Morgan Hill and air quality impacts are possible near the fire. Read more.

Mga Tuntunin at Pagsunod

Alamin ang tungkol sa mga Tuntunin ng Distrito ng Hangin, paano dapat sumunod sa mga ito, paano tinitiyak ng aming proseso ng inspeksiyon na ang mga ito ay sinusunod at anu-ano ang mga bagong tuntunin na tinatrabaho namin.

Ang Distrito ng Kalidad ng Hangin ay bumubuo ng mga regulasyon batay sa mga hakbang na tinukoy sa Plano sa Malinis na Hangin nito. Ang mga tauhan ng Distrito ng Hangin ay bumubuo ng mga bagong tuntunin upang bawasan ang mga emisyon upang pabutihin ang pampublikong kalusugan, kalidad ng hangin at pandaigdig na klima.

Ang Pagbuo ng Tuntunin ay ang prosesong ginagamit ng Distrito ng Hangin upang isulat ang mga regulasyon na namamahala sa mga nakapirming pinanggagalingan ng pagpaparumi sa hangin sa Bay Area. Ito ay binubuo ng teknikal na pananaliksik, pakikipag-ugnayan sa mga apektado, mga pampublikong pulong upang ipahintulot ang ambag ng mga apektadong partido tulad ng mga industriya at komunidad, at ang paghahanda ng pagsusuri ng CEQA at panlipunan at pangkabuhayan na pagsusuri.

Habang ang mga bagong tuntunin ay pinagtitibay ng isang boto ng Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin at saka ipinatutupad sa pamamagitan ng mga programang Pagbibigay ng Permiso at mga Inspeksiyon ng Distrito ng Hangin.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999


Pagbuo ng Tuntunin

415 749-4787

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Monday,
    7/6

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/11/2014