Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Ambient Air Monitoring Network

Learn about the Air District's ambient air monitoring network and special air quality studies.

The Air District maintains one of the most comprehensive air quality monitoring networks in the country, consisting of over 30 stations distributed among the nine Bay Area counties.

This network measures concentrations of pollutants for which health-based ambient air quality standards have been set by the U.S. Environmental Protection Agency and the California Air Resources Board. The network also measures concentrations of various pollutants designated as Toxic Air Contaminants by the state of California.

This information is used to determine compliance with state and federal air quality standards, prepare air quality forecasts, develop air quality plans, provide information for permit modeling, prepare environmental impact reports, and track air quality trends.

Pollutants measured by the monitoring network include:

 • Ground-level ozone
 • Carbon monoxide
 • Nitrogen oxides
 • Sulfur dioxide/oxides
 • Particulate matter
 • Hydrogen sulfide

Network ng Pagsubaybay sa Nakapaligid na Hangin

Ang Distrito ng Hangin ay nagpapatakbo ng isang network ng pagsubaybay sa nakapaligid ng hangin ng higit sa 30 istasyon at nangangasiwa ng pagkukumpuni, pagpapanatili, at pagkontrol ng kalidad nito. Ang network ng pagsubaybay ay nagtitipon ng lokal na mga datos ng kalidad ng hangin, na ginagamit para sa maraming mahahalagang layunin, kabilang ang:

 • Pag-alam ng pagsunod sa pang-estado at pederal na mga pamantayan sa kalidad ng hangin.
 • Mga hula sa kalidad ng hangin.
 • Pagmomodelo ng Plano sa Malinis na Hangin.
 • Pagmomodelo ng Permiso sa Pagpigil ng Malaking Pagkasira
 • Mga ulat ng epekto sa kapaligiran
 • Magbigay ng impormasyon tungkol sa panrehiyon at lokal na kalidad ng hangin at mga takbo sa kalidad ng hangin.

Mga proyektong pagsasampol, tulad ng pagsampol ng PM2.5 speciation at maikling-panahon na mga pag-aaral sa mga ispesipikong komunidad, magbigay ng mga datos para sa pagbuo ng plano sa kalidad ng hangin, mga isinapanahong regulasyon, at upang dagdagan ang ating pagkaunawa ng kalidad ng hangin sa Bay Area.

Ang mga pamparuming sinusukat sa pamamagitan ng network ng pagsubaybay ay kabilang ang:

 • Lebel-ng-lupa na ozone
 • Carbon monoxide
 • Mga nitrogen oxide (NOx)
 • Sulfur dioxide/mga oxide
 • Particulate na bagay
 • Hydrogen Sulfide

Plano ng Network ng Pagsubaybay ng Hangin ng 2014

Ang Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area ay maglalabas ng pinakabagong Ulat ng Network ng Pagsubaybay noong Hulyo 2015. Ang ulat ay naglalarawan ng network ng pagsubaybay sa hangin ng Distrito para sa 2014. Ito ay naglalarawan din ng mga layunin ng network ng pagsubaybay at naglilista ng iminumungkahing mga pagbabago sa network para sa susunod na 18 buwan. Ang mga iminumungkahing pagbabago ay maaaring matagpuan sa seksiyon na may titulong Mga Iminumungkahing Pagbabago sa Network sa 2015-2016. Ito ay naglalarawan ng mga layunin ng network ng pagsubaybay at mga iminumungkahing pagbabago na nakaplanong mangyari bago ang ika-30 ng Hunyo, 2015.

Ang susunod na taunang Ulat ng Network ng Pagsubaybay sa Nakapaligid na Hangin ay nakatakdang ilabas sa Hulyo 2016.

Taunang Plano ng Network ng 2014

Ang Distrito ay humihingi ng mga komento mula sa publiko tungkol sa iminumungkahing mga pagbabago sa network ng pagsubaybay sa hangin. Ang panahon ng pampublikong komento ay matatapos sa ika-30 ng Hunyo, 2015.

2020 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2020 Ambient Air Monitoring Network Plan in July 2021. The report described the Air District’s air monitoring network for 2020. It also presented the objectives of the monitoring network and listed proposed changes to the network planned to occur before June 30, 2022. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2021-2022. The Air District solicited comments from the public on the latest Ambient Air Monitoring Network Plan. The public comment period ended June 29, 2021.

2019 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2019 Ambient Air Monitoring Network Report in July 2020. The report described the Air District’s air monitoring network for 2019. It also presented the objectives of the monitoring network and listed proposed changes to the network planned to occur before June 30, 2021. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2020-2021. The Air District solicited comments from the public on the latest Ambient Air Monitoring Network Report. The public comment period ended June 29, 2020.

2018 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2018 Ambient Air Monitoring Network Report in July 2019. The report described the Air District’s air monitoring network for 2018. It also presented the objectives of the monitoring network and listed proposed changes to the network planned to occur before June 30, 2020. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2019-2020. The Air District solicited comments from the public on the latest Ambient Air Monitoring Network Report. The public comment period ended June 30, 2019.

2017 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2017 Ambient Air Monitoring Network Report in July 2018. The report described the Air District’s air monitoring network for 2017. It also presented the objectives of the monitoring network and listed proposed changes to the network planned to occur before June 30, 2019. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2018-2019. The Air District solicited comments from the public on these proposed changes to the air monitoring network. The public comment period ended in June of 2018.

2016 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2016 Ambient Air Monitoring Network Report in July 2016. The report described the District’s air monitoring network for 2016. It also presented the objectives of the monitoring network and listed proposed changes to the network planned to occur before June 30, 2018. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2017-2018. The Air District solicited comments from the public on these proposed changes to the air monitoring network. The public comment period ended in June of 2017.

Sulfur Dioxide Data Requirements Rule Compliance Information

On March 18, 2016, the U.S. Environmental Protection Agency sent a letter to the California Air Resources Board, informing the state that they considered three sources in Martinez, California, to be aggregated with respect to triggering compliance with the sulfur dioxide Data Requirements Rule ambient air characterization requirements. These sources are the Shell and Tesoro refineries and the Eco Services sulfur recovery plant. 

The Air District prepared an analysis outlining the proposed compliance with the sulfur dioxide Data Requirements Rule through ambient air monitoring. The Air District solicited comments from the public on this analysis from September 29 through October 31, 2016, and submitted it to the EPA. The EPA approved this approach on December 6, 2016. This information will be included in future Ambient Air Monitoring Network Reports.

2015 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2015 Ambient Air Monitoring Network Report in July 2016. The report described the District’s air monitoring network for 2015. It also described the objectives of the monitoring network and listed proposed changes to the network planned to occur before June 30, 2017. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2016-2017. The District solicited comments from the public on these proposed changes to the air monitoring network. The public comment period ended June 25, 2016.

2014 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2014 Ambient Air Monitoring Network Plan in 2015. The report described the District’s air monitoring network for 2014,  the objectives of the monitoring network, and proposed changes to the network. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2015-2016. It described the objectives of the monitoring network and proposed changes planned to occur before June 30, 2015. The District solicited comments from the public on proposed changes to the air monitoring network. The public comment period ended June 30, 2015.

 

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/28/2022