Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Sunog sa Dalisayan ng Chevron

Tingnan ang impormasyon tungkol sa sunog sa dalisayan ng Chevron noong 2012.

Buod

Noong ika-6 ng Agosto, 2012, sa 6:15 p.m., ang isang malaking sunog ay nangyari sa dalisayan ng Chevron sa Richmond, California, nagresulta sa isang babala sa komunidad, utos na limang-oras na magkanlong sa lugar, at libu-libong residente na humingi ng paggamot na medikal. Tingnan ang impormasyon tungkol sa insidenteng ito sa talahanayan sa ibaba.

Sunog ng Chevron

Webcast Archive (Kinakailangan ng Silverlight o Windows Media Player; kabilang ang nakapaloob na adyenda na may video jump-points)
Karagdagang Impormasyon: 9/10/12 Adyenda

Page Loading

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 2/1/2018