Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Forest Knolls

Alamin ang tungkol sa espesyal na layunin na proyekto ng Distrito ng Hangin na pagsubaybay sa kalidad ng hangin sa Forest Knolls, California.

Ang pagsunog ng kahoy sa tirahan sa Bay Area, ay ang pinakamalaking pinanggagalingan ng pagpaparumi ng pinong partikulo kapag taglamig. Habang ang kabuuang pagpaparumi ng usok ng kahoy sa Bay Area ay nabawasan mula noong pagtibayin ang Tuntunin sa mga Kagamitan sa Pagsunog ng Kahoy (PDF) noong 2008, maraming lugar, tulad ng kanlurang Marin County, ay nakakaranas ng hindi malusog na kalidad ng hangin sa taglamig.

Noong Enero 2013, ang Distrito ng Hangin na nag-instala ng kagamitan sa pagsubaybay sa hangin sa Forest Knolls upang sukatin kung gaano nakakaapekto ang pagsunog ng kahoy sa kalidad ng hangin sa kanlurang komunidad na ito ng Marin. Ang Forest Knolls ay matatagpuan sa loob ng San Geronimo Valley, na kayang magkulong ng usok na malapit sa lupa sa panahon ng mga pagsaliwa ng temperatura. Bilang karagdagan, walang serbisyo ng likas na gas sa lugar na ito, kaya mas maraming kahoy ang sinusunog para sa pagpapainit sa panahon ng taglamig.

Ang mga datos na natipon sa panahong io ng proyekto sa pagsubaybay sa hangin ay gagamitin upang tuklasin ang mga takbo ng kalidad ng hangin at tasahin ang pagiging mabisa ng mga hakbang sa pagkontrol ng usok ng kahoy sa Distrito ng Hangin. Ang Distrito ng Hangin ay nagpaplanong panatilihin ang lugar na ito hanggang 2015, sa pinakamababa.

Mga Unang Resulta

Ang mga datos ng pagsubaybay sa hangin ay nagpapakita na ang usok ng kahoy ay nakakaapekto sa lugar ng Forest Knolls. Ang pinakamataas na mga konsentrasyon ng pinong particulate na bagay, katulad ng mga natatagpuan sa mas urban na mga lugar, ay humihigit sa 24-oras na pederal na pamantayan sa kalidad ng hangin sa ilang araw. Ang mas mataas na mga antas ng pinong particulate na bagay (karamihang mula sa usok ng kahoy) ay naitala sa Forest Knolls kaysa sa San Rafael sa ilang araw.

Ang mga datos sa Forest Knolls ay nagmumungkahi rin na ang pinong particulate na bagay sa San Geronimo Valley ay nakakaapekto sa ibang mga lugar, lalo na kapag ang mga direksiyon ng panahon ay nagdadala ng usok ng kahoy mula sa Valley patungo sa Bay.

Contact Us


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023