Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga Datos ng Kalidad ng Hangin

Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Tingnan ang kasalukuyan at nakaraang mga datos batay sa mga pagsukat na ginawa mula sa network ng pagsubaybay sa hangin ng Distrito ng Hangin.

Ipinagbibigay-alam sa inyo na ang ilan sa mga datos sa mga pahinang ito ay hilaw o hindi nasuri at maaaring magtaglay ng mga pagkakamali.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Sunday,
    6/7

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/20/2015